Definícia

Smart Bidding je automatizovaná technológia ponuky, ktorá využíva strojové učenie na optimalizáciu konverzií alebo hodnoty konverzie v aukciách v reálnom čase. Prispôsobuje vaše ponuky na základe rôznych faktorov, ako sú lokalita, typ zariadenia, jazyk atď., aby maximalizovala efektívnosť vašich reklamných kampaní.

Popis

Súčasťou systému Smart Bidding je viacero stratégií ponúk, medzi ktoré patrí:

  1. Maximize Conversions: Táto stratégia sa snaží získať čo najviac konverzií pri danom rozpočte na reklamné kampane.
  2. Maximize Conversion Value: Táto stratégia sa snaží maximalizovať celkovú hodnotu konverzie pri danom rozpočte na reklamné kampane.
  3. Target CPA (Cost Per Action): Táto stratégia nastavuje ponuky tak, aby získala čo najviac konverzií pri vami určenej ceny za konverziu (CPA).
  4. Target ROAS (Return on Advertising Spend): Táto stratégia nastavuje ponuky tak, aby maximalizovala hodnotu návratnosti investícií do reklamy (ROAS).

Smart Bidding pracuje s dátami, takže, ak uvažujete o prechode na stratégiu Smart Bidding, musíte sa uistiť, že váš objem návštevnosti je dostatočný na to, aby správne fungoval. Na dosiahnutie kvalitných výsledkov je najlepšie merať výkon za dlhšie časové obdobie s minimálne 30 až 50 konverziami v závislosti od cieľa. 

Príklad

Obchodný cieľ Cieľ kampane Stratégia inteligentných ponúk
Zvýšenie objemu predaja alebo počtu potenciálnych zákazníkov Získanie čo najväčšieho počtu konverzií pri pevnom rozpočte alebo pevnej návratnosti investícií Maximalizácia konverzií, cieľová CZA
Zvýšenie zisku Získanie čo najväčšieho počtu konverzií pri pevnom rozpočte alebo pevnej návratnosti výdavkov na reklamu (ang. return on ad spend) Cieľové ROAS, maximalizácia hodnoty konverzií

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/7684216

Ako fungujú signály automatických ponúk:

Geografický úmysel

Google Ads prispôsobuje ponuky podľa geografického záujmu používateľa.

Príklad

Pre cestovnú kanceláriu sa môžu ponuky upraviť, ak niekto vyhľadáva info o destinácii, napr. „dovolenka v Paríži august“, aj keď tam nie je.