Definícia

Online predátor je osoba, ktorá sa snaží prostredníctvom moderných technológií a internetu skontaktovať maloletú osobu s cieľom virtuálneho alebo reálneho sexuálneho zneužitia či nabádania k nebezpečným aktivitám. 

Popis

Moderná doba so sebou priniesla množstvo technológií a vďaka internetu je možné skontaktovať sa prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Osobitú kategóriu používateľov online sveta tvoria deti a mladiství, ktorí v mnohých prípadoch nedokážu adekvátne spracovať to, čo im tento nástroj ponúka, a preto sa práve maloletí stávajú obeťami online predátorov.

Čoraz častejšie sa osoby predátorov sústreďujú na internet, kde omnoho ľahším spôsobom získavajú kontakt s deťmi a dospievajúcimi, kde si na rozdiel od reálneho sveta vytvárajú falošné profily s vymyslenou identitou a cudzou fotografiou. Oslovujú svoje obete formou chatov, kde predstierajú rovnaké záujmy, tvária sa, že zdieľajú ich názory a teda, že sú chápavejší ako ich rodičia, ktorí mnohé veci zakazujú.

Po vybudovaní dôvery zo strany dieťaťa dochádza k požiadavkám, ktoré sa orientujú napr. na zaslanie obnažených fotografií či dokonca môžu vyústiť v osobné stretnutie. Mladiství nemajú dostatočné skúsenosti na to, aby rozpoznali nebezpečenstvo, ktoré číha na sociálnych sieťach, čo môže značne ovplyvniť ich vývoj a psychické zdravie.

Typy, ako sa chrániť pred online predátorom:

  • S deťmi treba komunikovať o možnostiach a využití internetu – môže predstavovať aj hrozbu.
  • Rodičia by mali monitorovať aktivitu detí a používať nástroje rodičovskej kontroly, ktoré ponúka napr. firma ESET.
  • Do detí vštepovať nielen starú múdrosť „s cudzími sa nerozprávaj“, ale rozšíriť to aj o fakt, aby na internete neverili cudzím ľuďom, ktorí ich oslovia a nezdieľali s nimi svoje súkromie, fotografie či videá.
  • Učiť maloletých, aby zvýšili ostražitosť a zdôverili sa rodičom v prípade, ak ich niekto navádza na erotiku, nebezpečné aktivity či dokonca na osobné stretnutie.

Virtuálny svet je zdroj informácií, dokáže prepájať ľudí z rôznych kútov sveta a má mnoho ďalších benefitov. No na druhej strane predstavuje aj hrozbu v podobe osôb, ktorých konanie nie je spoločensky akceptovateľné, avšak za obrazovkou počítača je ich identita maskovaná.