Definícia

Vishing je názov pre „voice phishing“ a označuje metódu, pri ktorej sa útočníci snažia získať citlivé informácie od jednotlivcov pomocou telefonického hovoru. Vishing využíva manipuláciu a klamlivé techniky, keď podvodníci predstierajú napr. rolu človeka v inštitúcii, ktorá by mohla požadovať prístup k citlivým údajom.

 Vishing je typ phishingu. Jednoduchý príklad vishingu môže zahŕňať falošné telefonáty od osôb, ktoré sa vydávajú za zástupcov banky alebo inej inštitúcie. Útočníci môžu tvrdiť, že existuje nejaký problém s účtom obete alebo cieľovej osoby a účelovo ich žiadať, aby poskytli citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet, heslá alebo ďalšie dôverné údaje.

Príklad

Častým príkladom je krádež citlivých údajov, keď môžu útočníci získať dostatok informácií na vykonanie krádeže identity, napríklad otvorením falošných účtov alebo prevzatím kontroly nad existujúcimi, vystupovaním v mene obete v digitálnom svete, čo môže viesť k falošnému vystupovaniu pred rodinou a známymi. Takéto prípady sa často končia finančnou ujmou.

Čo robiť, ak ste obeťou vishingu?

Ak ste sa stali obeťou podvodu alebo na to existuje podozrenie, kontaktujte políciu.