Definícia

Kyberšikana je neoprávnené zneužívanie IT a počítačov za účelom poškodenia dobrého mena druhej osoby. Ide o kybernetickú kriminalitu so závažnými následkami. Kyberšikana ohrozuje bezpečnosť údajov a fungovanie kritických systémov. Je dôležité chrániť sa pred týmito hrozbami. Môže ísť o hacking, phishing či šírenie malware a pod.

Popis

Výskyty kyberšikany a poškodzovania reputácie na internete sa stávajú čoraz častejšími. Kyberšikana sa vyskytuje v rôznych formách, ako zasielanie útočných e-mailov, zakladanie ponižujúcich webových stránok či šírenie kompromitujúcich materiálov. Novela trestného zákona teraz definuje kybernetickú šikanu ako trestný čin, za ktorý môže byť páchateľ potrestaný až trojročným väzením.

Ako môže kyberšikana vyzerať

Kyberšikana sa často prejavuje kontaktovaním obete cez SMS, e-maily a iné správy. Útočník sleduje obeť online prostredníctvom sociálnych sietí a elektronických zariadení, narušuje jej súkromie a pocit bezpečia. 

V niektorých prípadoch je obeť nútená stretnúť sa s útočníkom osobne, často sú obete vydierané.

Ďalšou formou kyberšikany je verbálne napádanie, kedy sa útočník snaží vyprovokovať hádku alebo nepríjemnú diskusiu, pričom neváha použiť vulgarizmy, rasizmus alebo osobné urážky. 

Kyberšikanovanie môže zahŕňať aj posielanie a zverejňovanie textov, fotografií alebo videí s obsahom sexuálneho charakteru.

Kyberšikana sa často týka aj detí alebo mladistvých.