Definícia

Hacker je osoba s pokročilými technickými znalosťami v oblasti počítačov, informačných technológií a softvéru. Hackeri sa špecializujú na skúmanie a manipuláciu s počítačovými systémami, sieťami a programovým vybavením. Ich činnosť môže byť rôznorodá, zahŕňajúca od identifikácie bezpečnostných zraniteľností a zlepšovania systémov po vytváranie nových programov alebo skriptov.

Popis

Niektorí hackeri môžu používať svoje schopnosti na etické účely, ako je zabezpečenie systémov, zatiaľ čo iní ich môžu využívať na nelegálne účely, ako sú kybernetické útoky alebo krádeže dát.

Je dôležité poznamenať, že slovo „hacker“ môže mať rôzne konotácie v závislosti na kontexte a účele činnosti jednotlivca. Nie všetci hackeri sa venujú neetickým alebo nelegálnym aktivitám a existuje mnoho etických hackerov, ktorí pracujú na zlepšovaní bezpečnosti a technológie.

Nižšie si predstavíme rôzne typy hackerov a spôsoby hackovania.

Príklady

Hackeri sa často delia do rôznych kategórií na základe ich záujmov a motívov. Tu sú niektoré z nich:

White Hat Hacker: White hat hackeri sú etickí hackeri, ktorí pracujú na zlepšovaní bezpečnosti počítačových systémov. Spolupracujú s organizáciami na identifikácii zraniteľností a zabezpečení systémov pred potenciálnymi hrozbami.

Black Hat Hacker: Black hat hackeri sú neetickí hackeri, ktorí využívajú svoje schopnosti na nelegálne účely, ako sú kybernetické útoky, krádeže dát alebo poškodzovanie systémov.

Grey Hat Hacker: Grey hat hackeri sa pohybujú medzi bielou a čiernou časťou hackerstva. Môžu nelegálne testovať zraniteľnosti systémov, ale často to robia so súhlasom alebo na informačné účely.

Hacktivist: Hacktivisti sú hackeri, ktorí využívajú svoje schopnosti na podporu politických alebo sociálnych cieľov. Môžu organizovať kybernetické protesty alebo zverejniť dôležité informácie na verejnosti.

Script Kiddie: Script kiddies sú osoby bez hlbokých technických znalostí, ktoré však používajú dostupné nástroje a skripty na vykonávanie jednoduchých útokov.

Hackeri používajú viacero metód, aby získali citlivé informácie, prístupy do systému alebo iba jeho znefunkčnenie. Medzi najčastejšie používané praktiky hackerov patria:

Phishing: Phishing je útok, pri ktorom sa útočník snaží získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje alebo osobné údaje tým, že sa vydáva za dôveryhodnú entitu prostredníctvom falošných e-mailov alebo webových stránok.

Malware: Malware (malicious software) je zákerný softvér, ktorý sa inštaluje na cieľovom počítači bez vedomia používateľa. Toto zahŕňa vírusy, trójske kone, spyware a ransomware.

Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS) útoky: Tieto útoky sa zameriavajú na preťaženie cieľového servera alebo siete, čím sa znemožňuje správna prevádzka alebo dostupnosť služieb.

SQL Injection: Útočník vkladá škodlivý SQL kód do webovej stránky alebo aplikácie, aby získal prístup k databáze alebo mohol meniť jej obsah.

Cross-Site Scripting (XSS): Útočník vkladá škodlivý kód do webovej stránky alebo aplikácie, ktorý je potom vykonávaný v prehliadači používateľa.

Man-in-the-Middle (MitM) útoky: Útočník sa vmieša medzi komunikáciu dvoch strán a môže odpočúvať alebo meniť prenášané dáta.

Fuzzing: Útočník posiela veľké množstvo náhodných dát alebo neplatných vstupov do aplikácie alebo systému, aby hľadal zraniteľnosti.

Zero-Day Exploits: Útočník využíva bezpečnostnú chybu alebo zraniteľnosť v systéme, ktorá ešte nebola oficiálne opravená alebo dokonca zverejnená.

Ransomware: Malware, ktorý šifruje dáta na cieľovom zariadení alebo v systéme a vyžaduje výkupné za ich obnovenie.

Cryptojacking: Útočník využíva výpočtovú silu cieľového systému na ťažbu kryptomeny bez vedomia používateľa.

Advanced Persistent Threats (APTs): Tieto sú sofistikované a dlhodobé útoky, ktoré majú za cieľ preniknúť do siete a zostať neodhalené po dlhú dobu.

Vishing: Útočník používa hlasovú komunikáciu (telefón) na realizáciu podvodného útoku (podobne ako phishing).