Definícia

Networking je proces vytvárania a udržiavania vzťahov s inými ľuďmi v obchodnom prostredí s cieľom získavania nových príležitostí, zdieľania informácií a v konečnom dôsledku, dosahovania osobných alebo profesionálnych cieľov. Je to aktívny spôsob budovania sociálnych a obchodných väzieb.

Popis

Networking alebo budovanie kontaktných sietí nie je len fráza v obchodnom svete, ale kľúčový prvok pre osobný a profesijný rast. Je to spojenie ľudí, ktoré môže otvoriť dvere k novým obchodným príležitostiam, akvizíciám, inšpiráciám a spoluprácam. Tento proces nie je len o výmene vizitiek. V dnešnom svete je tento proces taký dôležitý, ako samotné know-how od ľudí v našom „networku“.

Príklad

Účasť na podujatiach, konferenciách a pracovných stretnutiach poskytuje príležitosť stretnúť nových ľudí, získať nové informácie a vytvoriť trvalé vzťahy. S vývojom internetu a sociálnych médií sa online networking stal jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Platformy ako LinkedIn, Twitter a Facebook umožňujú ľuďom pripojiť sa a komunikovať naprieč odvetviami. Zaujímavou príležitosťou na networking môže byť aj členstvo v podnikateľských kluboch alebo asociáciách, ktoré ponúkajú príležitosť nadviazať vzťahy s rovesníkmi a zdieľať skúsenosti a rady.