Definícia

Akvizícia v kontexte obchodu a podnikania predstavuje proces získavania a následného rozvoja nových podnikateľských príležitostí alebo firiem. Tento kľúčový aspekt podnikateľskej stratégie umožňuje spoločnostiam rýchlejšie rásť, dosahovať väčší dosah na trhu a posilňovať svoju pozíciu v odvetví.

Popis

Akvizícia je strategickým krokom, ktorý môže mať výrazný vplyv na dynamiku trhu a konkurenciu. Správne vykonaná akvizícia môže posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti a otvoriť cestu k novým príležitostiam na rozvoj a rast.

Príklad

Horizontálna akvizícia

Spoločnosť získava inú spoločnosť, ktorá sa nachádza na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca. Napríklad, ak výrobca elektroniky akvizuje iného výrobcu elektroniky.

Vertikálna akvizícia 

Spoločnosť získava dodávateľa alebo odberateľa v rámci svojho vertikálneho obchodného reťazca. Príkladom môže byť výrobca automobilov, ktorý akvizuje firmu vyrábajúcu kľúčové súčiastky.

Konglomerátna akvizícia

Spoločnosť získava inú spoločnosť, ktorá je v odlišnom odvetví alebo odvetviach. Týmto spôsobom sa spoločnosť rozširuje do rôznych oblastí, napríklad, ak mediálna firma akvizuje technologickú spoločnosť.

Finančná akvizícia

Investičná spoločnosť alebo podnikateľský investor môže získať kontrolu nad existujúcou firmou s cieľom zvýšiť jej hodnotu, reštrukturalizovať ju a následne ju predať za zisk.