Definícia

Mediálny dom predstavuje organizáciu alebo spoločnosť, ktorá sa špecializuje na produkciu a distribúciu rôzneho druhu mediálneho obsahu, vrátane tlače, televízie, rádia, online média a ďalšie. Súčasťou mediálneho domu môžu byť novinové vydavateľstvá, televízne a rozhlasové stanice, ako aj online portály.

Popis

Činnosť mediálnych domov zahŕňa produkciu televíznych programov, rádiových vysielaní, novín, časopisov, kníh, webových stránok, YouTube videí, podcastov a ďalších foriem obsahu. Ich hlavným cieľom je informovať verejnosť o dôležitých udalostiach, poskytovať zábavu, vzdelávať či zvyšovať zisk svojim klientom. Pri distribúcii zvyčajne kombinujú viacero typov médií a platforiem, aby zasiahli čo najširšiu cieľovú skupinu.

Mediálne domy zamestnávajú rôznych profesionálov, vrátane novinárov, redaktorov, reportérov, producentov, moderátorov, technikov, marketérov a mnoho ďalších, pričom spoločne zastrešujú široké spektrum úloh:

 • Tvorba obsahu: Mediálne domy sú zodpovedné za tvorbu obsahu, čo zahŕňa samotný výskum, písanie scenárov, natáčanie a následnú editáciu.
 • Distribúcia obsahu: Mediálne domy majú na starosti aj distribúciu vytvoreného obsahu medzi verejnosť. To zahŕňa publikovanie obsahu na webových stránkach, vysielanie v televízii a rádiu, ako aj iné distribučné kanály, napríklad noviny, časopisy alebo streamovacie služby.
 • Promovanie obsahu: Mediálne domy taktiež propagujú obsah prostredníctvom reklamy v televízii, rádiu a iných kanáloch, vrátane kampaní na sociálnych médiách.

Okrem toho zastrešujú aj ďalšie úlohy, ako je plánovanie a nákup mediálneho priestoru, riadenie priebehu reklamných kampaní a vyjednávanie cien s dodávateľmi reklamného priestoru a času.

Príklad

Príkladom mediálneho domu môže byť spoločnosť N Press. Táto spoločnosť poskytuje spravodajstvo o rôznych témach, vrátane správ, kultúry, zábavy, politiky a iných. Okrem tlače a digitálneho obsahu prevádzkuje aj podcasty, videá a iné formy mediálneho obsahu.

Ďalšie známe mediálne domy na Slovensku

 • Slovenská produkčná,
 • Ringier Slovakia Media,
 • News and Media Holding,
 • Spoločnosť 7 Plus, 
 • Vydavateľstvo TREND,
 • Petit Press,
 • Mafra Slovakia,
 • FPD Media,
 • Startitup,
 • REFRESHER Media,
 • MEDIA ST.

Známe mediálne domy v Českej republike

 • Central European Media Enterprises,
 • Česká televize,
 • Český rozhlas,
 • Czech media invest,
 • Economia,
 • Empresa media,
 • FTV Prima,
 • Mafra,
 • Seznam,
 • Vltava Labe Media.