Definícia

Kampane v nákupoch sú súčasťou vyhľadávacieho nástroja Google a fungujú ako služba na porovnávanie produktov viacerých inzerentov. Na rozdiel od textových reklám, reklamy v nákupoch zobrazujú obrázok daného produktu spoločne s názvom, cenou a značkou obchodu, ktorý daný produkt ponúka.

Popis

Na spustenie kampaní v Google nákupoch je nevyhnutné mať k dispozícii informačný kanál údajov o produktoch, ktorý sa nahráva do nástroja Google Merchant Center a následne je využívaný prostredníctvom účtu Google Ads k tvorbe kampaní a k inzercii produktov. Informačný kanál produktových údajov je zoznam všetkých produktov, ktoré predávate alebo ktoré sa rozhodnete inzerovať online.

Tento zoznam musí byť vytvorený v určitom definovanom formáte, aby spĺňal kritéria pre inzerovanie. Je nevyhnutné, aby v sebe obsahoval povinné atribúty, ako sú napríklad ID produktu, názov, popis, kategória, typ produktu odkaz na stránku alebo cenu.

Medzi hlavné výhody kampaní v Google nákupoch patrí zviditeľnenie vašich produktov vo vyhľadávaní Google. Jednou z ich ďalších výhod je atraktívnosť pre oko používateľa, ktorý daný produkt vyhľadáva, pretože takáto reklama obsahuje obrázok produktu spoločne s cenou, čo používateľa môže prijať k rýchlejšiemu rozhodnutiu. V neposlednom rade sa nákupné reklamy zobrazujú aj pri vyhľadávaní obrázkov, aby sa zvýšila ich viditeľnosť vo vyhľadávači.

Príklad

Ukážka kampaní v Google nákupoch