Definícia

Display reklama alebo bannerová reklama je typ reklamy, ktorý predstavuje kombináciu textu, obrázka a adresy URL, na ktorú, po kliknutí na banner, bude používateľ presmerovaný – ide teda o cieľovú webovú adresu.

Popis

Pri reklamách typu display rozlišujeme tri typy bannerov:

  • Statické,
  • responzívne a
  • HTML5.

Statické bannery reprezentujú obrázok, ktorý v sebe nesie logo inzerujúcej firmy a taktiež text komunikujúci dané posolstvo, ktoré chce inzerent zdieľať.

Responzívne bannery sú zväčša bez textu a loga, a teda obsahujú iba obrázkovú časť. Texty a logo sa do reklamy vkladajú separátne vo viacerých verziách, a to umožňuje kombinovať jednotlivé texty medzi sebou.

Pri HTML5, teda animovaných banneroch, ide o kombináciu viacerých obrázkov a textov, ktoré sa medzi sebou menia a tak vytvárajú tzn. animáciu.

Väčšina reklám má obdĺžnikový alebo štvorcový tvar a obsah, ktorý musí spĺňať podmienky jednotlivých inzertných nástrojov tak, aby zodpovedal veľkostiam inzertnych plôch na hostiteľských webových stránkach.

Príklad

Ukážka Display reklamy