Definícia

Hlasové vyhľadávanie je funkcia a jedna z komunikačných metód, ktorá rozširuje možnosti vyhľadávania. Princípom hlasového vyhľadávania je zadávanie dopytu do digitálneho zariadenia cez hovorené slovo namiesto písaného.

Hlasové vyhľadávanie je založené na technológiách rozpoznávania reči a analýzy prirodzeného jazyka, ktoré umožňujú digitálnym asistentom interpretovať hovorené slová a vyhľadávať informácie, ktoré sa k nim vzťahujú.

Popis

Hlasové vyhľadávanie umožňuje používateľom rýchlejší a pohodlnejší spôsob vyhľadávania informácií bez potreby písania alebo používania klávesnice. Okrem možností klásť otázky nám hlasový asistent umožňuje aj zadávanie úloh, akými sú napríklad:

 • vytvorenie poznámky v telefóne,
 • nastavenie budíka,
 • rýchly prístup k informáciám (správy, počasie, návod na použitie, mapy a pod.),
 • nakupovanie,
 • možnosť napojenia sa a ovládanie inteligentných domov (ohrev, svietidlá, zabezpečenie a pod.) prostredníctvom hlasových príkazov,
 • rezervácie ubytovania, leteniek.

Vyhľadávanie hlasom je pohodlný a rýchly spôsob získania odpovedí. Táto technológia je nápomocná aj pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ktorým vyhľadávanie hlasom uľahčí používanie mobilných zariadení a získavanie informácií.

Na to, aby ste získali čo najrelevantnejšie odpovede, systém prehľadáva optimalizované webové stránky a skenuje ich odporúčané úryvky (featured snippets) spolu s kľúčovými slovami, z ktorých vyvodí najlepšiu odpoveď.

Výhody hlasového vyhľadávania

 • Rýchlosť zadávania a získania odpovedí.
 • Pohodlie a možnosť multitaskingu.

Nevýhody hlasového vyhľadávania

 • Problémy s porozumením – nejasné zadávanie dopytu alebo nejasné odpovede vyplývajúce z nesprávneho pochopenia otázky systémom.
 • Jazykové bariéry – silné prízvuky, slang a pod.

Tipy, ako uspieť v hlasovom vyhľadávaní

 • Používajte informačné kľúčové slová.
 • Vylepšite technický stav webu – najmä jeho rýchlosť a Domain Rating.
 • Budujte kvalitný obsah na stránke.
 • Používajte prirodzené výrazy a vyhnite sa komplikovaných slovám.