Definícia

Rich snippets sú špeciálne časti textov, dát či vizuálneho obsahu, ktoré sa zobrazujú spolu s výsledkami vyhľadávania a ich cieľom je poskytnúť rýchle a zrozumiteľné podstatné informácie používateľovi.

Popis

Rich snippets môžu byť zobrazené na základe rôzneho druhu údajov na webe. Google má svoje odporúčania ohľadne štruktúrovaných dát, ktoré následne dokáže pri rich snippets využiť.

Údaje sa môžu týkať produktov, receptov, recenzií, článkov a pod. V rámci rich snippets tak možno vidieť napr. obrázok produktu, hodnotenie článku, dátum publikovania článku, fotografiu receptu atď.

Google tiež ponúka nástroj na testovanie podpory rich snippets na strane webu.

Príklad

Rich snippets