Definícia

GoogleOther je nový crawler od Googlu, ktorý v niektorých funkciách nahradí vyťaženého Googlebota. Budú ho používať rôzne produktové tímy v rámci spoločnosti Google na načítanie verejne prístupného obsahu z webových stránok.

Popis

Spoločnosť Google predstavila nový crawler s názvom „GoogleOther“, ktorý je navrhnutý tak, aby zmiernil záťaž na robota Googlebot (jeho primárny crawler indexu vyhľadávania).

Pridanie tohto nového crawlera v konečnom dôsledku pomôže spoločnosti Google optimalizovať a zefektívniť operácie prehľadávania.

Crawlery, známe aj ako roboty alebo pavúky, automaticky objavujú a skenujú webové stránky.

Googlebot je zodpovedný za vytvorenie indexu pre vyhľadávanie Google. Hlavným účelom nového prehľadávača GoogleOther je prevziať nepodstatné úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva Googlebot.

Vďaka tomu sa teraz Googlebot môže sústrediť výlučne na vytváranie indexu vyhľadávania využívaného vo Vyhľadávaní Google.

Medzitým bude GoogleOther spracovávať ďalšie úlohy, ako napríklad prehľadávanie výskumu a vývoja (R&D), ktoré priamo nesúvisia s indexovaním vyhľadávania. 

GoogleOther dedí infraštruktúru Googlebota

GoogleOther zdieľa rovnakú infraštruktúru ako Googlebot, čo znamená, že má rovnaké obmedzenia a funkcie vrátane obmedzení zaťaženia hostiteľa, súboru robots.txt (hoci s iným tokenom user-agent), verzie protokolu HTTP a veľkosti načítania.