Definícia

Duplicitný obsah znamená, keď sa rovnaký alebo veľmi podobný obsah nachádza na viacerých miestach (URL adresách) na internete. Tento jav môže mať negatívny vplyv na SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače) a znížiť viditeľnosť webstránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Popis

V digitálnom marketingu a správe obsahu je dôležité venovať pozornosť unikátnosti obsahu. Duplicitný obsah môže vzniknúť neúmyselne, ako napríklad pri použití identických produktových popisov na rôznych e-commerce platformách alebo, keď sa obsah z jednej stránky automaticky skopíruje na inú.

Vyhľadávače ako Google sa snažia poskytovať používateľom najrelevantnejšie a najužitočnejšie výsledky. Keď vyhľadávač narazí na duplicitný obsah, môže mať problém rozhodnúť, ktorá verzia je originálna alebo ktorá by mala mať prednosť vo výsledkoch vyhľadávania. V dôsledku toho môže dôjsť k zníženiu pozícií oboch stránok alebo k úplnému odstráneniu jednej z nich z vyhľadávania.

Ako sa vyhnúť duplicitám?

Stratégie na boj proti duplicitnému obsahu zahŕňajú používanie kanonických tagov, ktoré webmasterom alebo iným špecialistom umožňujú určiť, ktorá verzia obsahu je „oficiálna“. Ďalej je dôležité dbať na to, aby bol obsah na vašich stránkach unikátny a hodnotný pre čitateľa. Pri presmerovaní alebo zlúčení stránok je vhodné používať 301 redirecty, ktoré informujú vyhľadávače o presune obsahu na novú adresu.

V prípade, že spravujete viacero domén alebo jazykových verzií vašej stránky, je dôležité správne implementovať hreflang tagy. Tie pomáhajú vyhľadávačom pochopiť, že obsah je určený pre rôzne jazykové alebo regionálne publikum a nie je považovaný za duplicitný.

Zamedzenie duplicitnému obsahu si vyžaduje pravidelný audit a monitorovanie vašej stránky. Použitie nástrojov na správu a analýzu obsahu môže pomôcť identifikovať a opraviť problémy s duplicitou, čím sa zlepší vaša SEO pozícia a celková online viditeľnosť.