Definícia

Dizajn manuál je súbor odporúčaní, ako uplatniť základné princípy dizajnu na zaistenie čo najpozitívnejšieho dojmu používateľa, zákazníka či zamestnanca. Medzi tieto princípy patrí intuitívnosť, efektívnosť, komplexnosť a konzistencia. 

Popis

Dizajn manuál je spôsob, ako doplniť identitu spoločnosti a spoľahlivo sa odlíšiť od ostatných. Zahŕňa pravidlá a pokyny pre funkčný brand management značky, definuje a rozvíja vizuálny štýl a spôsob komunikácie. Dizajn manuál:

  • obsahuje pravidlá korporátnej identity – definícia toho, ako má vyzerať písmo, logo, farby, slogan a iné grafické podklady,
  • slúži ako základný dokument k propagácii – môžu z neho čerpať grafici, web developeri a tlačiari pri vytváraní presných a bezchybných propagačných materiálov spoločnosti,
  • rešpektuje firemný charakter, víziu a posolstvo – je originálny a jedinečný.

Každá spoločnosť, ktorá už má svoju identitu, by mala mať vytvorený aj dizajn manuál. Je základným zdrojom informácií pre interné tímy, externých dizajnérov a agentúry. Dizajn manuál pomôže:

  • definovať podstatu a tón komunikácie spoločnosti,
  • ochrániť značku pred zneužitím,
  • zabrániť akýmkoľvek skresleniam a odchýlkam od vopred určeného dizajnu,
  • zvýšiť úspech v oblasti marketingu a predaja konzistentnou vizuálnou komunikáciou značky.

Dizajn manuál slúži ako východiskový bod a ako taký sa dá meniť, upravovať a aktualizovať, aby odrážal vždy aktuálny stav v zaužívaných zvyklostiach značky.