Definícia

Digitálna stopa, známa tiež ako digitálny odtlačok, je záznam, ktorý jednotlivec, organizácia alebo entita zanecháva online. Tento „odtlačok“ tvoria všetky digitálne úkony, ktoré vytvárame pri používaní internetu a digitálnych zariadení. 

Popis

Medzi tieto stopy patria:

  1. Aktivity na sociálnych sieťach: Príspevky, komentáre, lajky, zdieľania obsahu a siete, do ktorých sme zapojení, tvoria značnú časť digitálnej stopy.
  2. Prehľadávanie internetu: Každé vyhľadávanie, ktoré robíme na internete, zostáva zaznamenané a vytvára obraz našich záujmov a preferencií.
  3. Elektronická korešpondencia: E-maily, chatovacie správy a iná elektronická komunikácia zostávajú uložené na serveroch poskytovateľov služieb a tvoria súčasť našej digitálnej stopy.
  4. Online nákupy a transakcie: Pri nákupe tovarov a služieb online, ale aj pri používaní bankových a finančných aplikácií, vytvárame záznamy o našich transakciách.
  5. Aktivity na webových stránkach: Navštevované stránky, čas strávený na webe, kliknutia na odkazy a iné interakcie tvoria ďalšiu časť našej digitálnej stopy.

Tieto digitálne stopy sa často zhromažďujú a analyzujú marketingovými firmami, inštitúciami alebo dokonca vládou na rôzne účely, ako je cielená reklama, výskum trhu alebo sledovanie bezpečnostných hrozieb. Je dôležité byť si vedomý svojej digitálnej stopy a chrániť svoje súkromie a osobné údaje pred neoprávneným zhromažďovaním a zneužitím.