Definícia

Cookie lišta je oznámenie, ktoré sa zobrazuje na webe a informuje používateľov, že lokalita používa súbory cookies. Používateľom poskytuje možnosť kontrolovať súkromie svojich údajov počas prehliadaní webových stránok.

Popis

Súbory cookies sú údaje, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa pri návšteve webovej lokality. Používajú sa na sledovanie správania používateľa, ukladanie jeho preferencií a personalizovanie jeho skúseností na webovej lokalite.

Účelom cookie lišty je informovať používateľov o používaní súborov cookies a poskytnúť im možnosť prijať alebo odmietnuť ich používanie (resp. ich časť). Lišta sa zvyčajne zobrazuje v strednej alebo dolnej časti obrazovky a môže obsahovať informácie o typoch používaných cookies.

V niektorých krajinách sa zo zákona vyžaduje, aby webové stránky pred použitím súborov cookies zobrazovali túto lištu a získali súhlas používateľa. Cieľom je chrániť súkromie používateľov a poskytnúť im väčšiu kontrolu nad údajmi, ktoré sa o nich zhromažďujú.

Používatelia si zvyčajne v lište môžu vybrať, či chcú prijať, alebo odmietnuť používanie týchto súborov kliknutím na tlačidlo alebo odkaz. Ak súhlasia, súbory cookies sa v zariadení uložia a webová lokalita ich bude používať podľa opísaných podmienok. Ak odmietnu, súbory cookies sa neuložia a webová stránka alebo jej časti nemusia fungovať tak, ako bolo jej tvorcom zamýšľané.

V roku 2018 Európska únia zaviedla niekoľko nariadení týkajúcich sa cookie lišty a používania súborov cookies vo všeobecnosti. Cieľom týchto nariadení je chrániť súkromie používateľov a poskytnúť im väčšiu kontrolu nad údajmi, ktoré sa o nich zhromažďujú.

Jedným z hlavných nariadení EÚ týkajúcich sa cookie barov je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a vyžaduje, aby webové stránky pred použitím súborov cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje, získali od používateľov výslovný súhlas. To znamená, že webové stránky pôsobiace v EÚ musia zobrazovať lištu so súbormi cookies alebo podobné oznámenie, ktoré poskytuje možnosť prijať alebo odmietnuť používanie týchto súborov.

Prečítajte si tiež článok Cookie lišta: Ako minimalizovať stratu dát po jej nasadení? Od našich PPC špecialistov.

Príklad

Webová stránka ktorú navštevujete zobrazuje pomedzi články reklamy na produkty od iných inzerentov. Ak ste tejto stránke pri vstupe udelili výslovný súhlas s používaním súborov cookies, v týchto častiach sa môžu zobrazovať „personalizované“ reklamy na produkty, ktoré ste si prezerali na iných stránkach alebo e-shopoch. Ak ste tejto stránke takýto súhlas neposkytli, často budú sa na tých miestach zobrazovať pre vás nerelevantné reklamy alebo produkty, o ktoré nemáte záujem a tým strácate „personalizovaný zážitok“ z prehliadania danej webovej lokality.

PS: Nie, v Spojenom kráľovstve nepoužívajú biscuit lištu 🍪, tam sa to tiež nazýva cookie lišta alebo cookie bar. 🙂

Takto vyzerá cookie lišta na našom webe visibility.sk:

Príklad, ako môže vyzerať cookie lišta