V posledných mesiacoch je horúcou témou v oblasti webovej analytiky regulácia cookies a jej dopad na dáta. V tomto článku sa pozrieme na to, aké sú pravidlá v oblasti cookies, čo je to consent mode integrácia a načrieme aj do využitia serverového Google Tag Managera, ktorý vám z pohľadu presnosti a bezpečnosti online dát dokáže pomôcť. 

Čo vlastne cookies sú?

Cookies sú množina súborov, ktoré sa nachádzajú v každom zariadení používateľa a dajú sa zaznamenávať pri návšteve webu pomocou prehliadača. Je to identifikátor, na základe ktorého môže prevádzkovateľ webu analyzovať správanie používateľa na webe.

Cookie lišta

Cookie lišta slúži na nastavenie preferencií používateľa o tom, aké údaje sa budú o ňom zaznamenávať pri návšteve webu na základe súborov cookies.

Cookie lista na webe Visibility.sk

Nové pravidlá pre súbory cookies od 1. 2. 2022

Od 1. 2. 2022 sme na Slovensku prijali nový zákon ohľadom pravidiel ochrany osobných údajov na weboch, čo znamená, že všetci majitelia webov musia prispôsobiť svoju cookie lištu na webe tomuto zákonu.

Pôvodná cookie lišta

Zbieranie dát s pôvodnou cookie lištou fungovalo tak, že keď používateľ navštívil web, kde mu cookie lišta vyskočila, mohol lištu odignorovať alebo cookies odsúhlasil, čiže v oboch prípadoch sa dáta vždy zaznamenávali. Dáta sa nezaznamenávali len v prípade, ak používateľ zaznamenávanie cookies odmietol.

Vizualizácia fungovania pôvodnej cookie listy

Fungovanie pôvodnej cookie lišty

Nová cookie lišta

Po novom môže zbieranie dát s novou cookie lištou nastať iba vtedy, ak používateľ preukázateľne potvrdí, dá súhlas o zbieraní dát. Ak lištu odignoruje alebo priamo potvrdí svoj nesúhlas so zaznamenávaním, v tom prípade sa dáta nesmú zaznamenávať. 

Vizualizácia fungovania novej cookie lišty

Fungovanie novej cookie lišty

Čo sa zmenilo?

V pôvodnom znení zákona tak mohol prevádzkovateľ webu zbierať dáta o používateľovi iba vtedy, ak používateľ udelil súhlas o spracovaní osobných údajov na základe úplných informácií o účele ich spracovania. Za takýto súhlas sa považovalo aj príslušné nastavenie webového prehliadača. Nový zákon vetu o prehliadači vypúšťa a zároveň dopĺňa, že súhlas musí byť preukázateľný.

V prípade, ak používatelia lištu odignorujú či nesúhlasia so zaznamenávaním svojich cookies, majitelia webov prichádzajú o dáta. Riešením môže byť consent mode, ktorý priniesol Google a ktorý by mohol čiastočne pomôcť túto stratu dát riešiť.

Consent mode

Jedným z riešení, ako môžete pomôcť presnosti a množstvu dát, je teda implementácia consent mode. Ako prvé je nutné povedať, že consent mode žiadnym spôsobom nenahrádza cookie lištu a jej funkcionalitu. Consent mode predstavuje riešenie od spoločnosti Google, prostredníctvom ktorého viete „dynamicky upraviť“ správanie analytických či reklamných tagov, ktoré máte nasadené na webe, za účelom rôznych meraní. Toto dynamické správanie tagov je ale, samozrejme, podmienené úrovňou consentu daného používateľa.

Vizualizácia fungovania analytiky bez a s consent mode mechanizmom

Ako funguje analytika bez a s consent mode mechanizmom

Consent mode vo svojej podstate povoľuje čítanie piatich úložísk, pričom z pohľadu online marketingu sú pre nás najpodstatnejšie úložiská analytics_storagead_storage. Zvyšné úložiská, ku ktorým mechanizmus consent mode povoľuje prístup, sú funcionality_storage, security_storage a personalization_storage. 

V skratke, prostredníctvom consent mode umožníte posielať dáta v momente, kedy používateľ neschválil cookies, a teda nepovolil čítanie napríklad analytických či reklamných úložísk. Aký to má ale reálny dopad na dáta v súvislosti s online reklamou, a čo je potrebné, aby bol consent mode prínosom aj v Google Analytics 4 z pohľadu modelovania?

Consent mode a modelácia konverzií

Najprv sa pozrieme na online reklamu a vplyv consent mode integrácie priamo na konverzie. Google uvádza, že pomocou consent mode vieme zachrániť približne 70 % zo stratených dát o konverziách, ktoré sú po kliknutí na reklamu. Čo všetko k tomu potrebujete:

  • nevyhnutnosťou je, samozrejme, správna implementácia consent mode,
  • približne 700+ denných kliknutí na reklamu v danej krajine, kde inzerujete, a to všetko v priebehu 7 dní.

Následne na základe daných kliknutí spomenutých vyššie systémy Google začnú tzv. „learning phase“ a v priebehu nasledujúcich týždňov už priamo v rozhraní Google Ads môžete počítať s modelovaním konverzií, čo pomôže vyplniť medzeru medzi realitou a dátami, ktoré by ste mali v účte bez implementácie consent mode.

Consent mode a modelácia v Google Analytics 4

Druhou časťou je modelovanie dát v Google Analytics 4. Ak sa pýtate na princíp, ako modelovanie dát v Google Analytics 4 funguje, ten je celkom jednoduchý. V prvom rade potrebujeme určité množstvo dát o používateľoch, z ktorých sa vytvorí určitý súbor a ten sa následne využije na samotné modelovanie dát o návštevníkoch vášho webu, ktorí cookies zamietli. Aké množstvo dát, za aký čas, a čo konkrétne potrebujeme na úspešné modelovanie?

  • Musíme zaznamenať minimálne 1000 eventov za deň, keď používateľ zamietol cookies, resp. nepovolil čítanie analytického úložiska (analytics_storage), a to všetko po dobu minimálne sedem dní,
  • takisto musíme mať k dispozícii 1000 a viac eventov, keď používateľ povolil cookies, a to aspoň po dobu 7 dní za posledných 28 dní.

Na základe tohto množstva dát umožníte v GA4 modelovanie, keďže Googlu poskytnete dostatok dát na „učenie“. Aj v tomto prípade je nevyhnutné mať správne nastavený consent mode.

Je dobré takisto vedieť, že v prípade, ak GA4 neposkytneme dostatok údajov na samotné učenie, modelované dáta nebudú zahrnuté do jednotlivých reportov a vy tak budete vychádzať zo 100 % dostupných dát.

Server-side tagging

Jedným z riešení, ako skvalitniť dáta, je tzv. server-side tagging. Ako vyplýva zo samotného názvu, ide o meranie interakcií na vašom webe, ktoré sa vykonáva cez merací server. Ešte pred tým, ako prejdeme k samotnému server-side taggingu, sa pozrieme na to, ako funguje webová analytika v prípade drvivej väčšiny webov v súčasnosti.

Väčšina z vás momentálne funguje na princípe tzv. client-side taggingu. Čo to v praxi znamená? Jednoduché vysvetlenie je, že merania máte nastavené len cez klientský účet Google Tag Manager (ďalej GTM) a všetky tieto merania (tagy) sa načítavajú, a teda aj odosielajú, priamo z prehliadača používateľa. Pre lepšie pochopenie prikladáme aj vizualizáciu:

Vizualizácia fungovania client-side taggingu
Táto jednoduchá vizualizácia sa dá rozložiť do nasledujúcich krokov:

  1. v prvom kroku máme, samozrejme, návštevu webu, 
  2. následne používateľ s webom nejakým spôsobom interaguje, ako príklad uveďme prezeranie konkrétnych produktov na e-shope,
  3. v prípade, že máme na našom e-shope nastavené tagy, teda merania zobrazení produktov, odošlú sa nám tieto dáta priamo do konkrétnych platforiem (napríklad Google Analytics).

Pri tomto spôsobe sa dáta odosielajú priamo z prehliadača používateľa na konkrétne platformy, resp. na konkrétne účty (napr. Google Analytics). A presne túto záležitosť rieši server-side tagging. 

Ako server-side funguje?

Pri server-side taggingu využívame serverové GTM. Prostredníctvom tohto serverového GTM následne odosielame všetky dáta na jeden a ten istý server a následne z neho sa dáta odošlú na koncové platformy (ako príklad opäť uvedieme Google Analytics). Pre lepšiu predstavu pridávame opäť jednoduchú vizualizáciu celého procesu:

Vizualizácia fungovania server-side taggingu

Čo vám využívanie serverového GTM prinesie? Kľúčové prínosy by sme zhrnuli do týchto bodov:

  • Zrýchlenie načítania webstránky – ako všetci vieme, rýchlosť načítania webu je veľmi dôležitý parameter napríklad z pohľadu konverzného pomeru. Server-side tagging vám s rýchlosťou môže pomôcť, keďže skripty, ktoré využívame napr. na nastavenie meraní, sa už nemusia načítať v prehliadači používateľa. Dáta sa totiž odosielajú z nášho servera ďalej na konkrétne platformy.
  • Obchádzanie blokovačov – pozitívny vplyv napríklad na množstvo dát má server-side tagging aj vo vzťahu k blokovačom reklám. Je to z dôvodu, že serverové taggovanie dokáže obísť blokovače, ktoré blokujú napríklad celé klientské GTM. 
  • Zlepšenie bezpečnosti – v skratke, pri server-side taggingu máme väčšiu kontrolu nad tým, aké dáta kam posielame a aké dáta chceme zdieľať s tretími stranami, akými sú napríklad Facebook či Google.

Čo je pri server-side taggingu značná nevýhoda, je cena. Za server, cez ktorý budú pretekať dáta, je potrebné, samozrejme, platiť. Výška nákladov sa odvíja od veľkosti vášho webu a celej infraštruktúry týkajúcej sa nastavených meraní. 

Záver 

Z dlhodobého hľadiska sa budeme musieť čoraz viac spoliehať na modelovanie. Množstvo tzv. „pozorovateľných dát“ bude z roka na rok klesať, preto je určite potrebné sa pomaly, ale isto, pripravovať na budúcnosť v oblasti webovej analytiky. Možno aj využitím riešení, ako sú consent mode či server-side tagging. 🙂