Definícia

Claim sa v marketingu používa na označenie krátkeho a výstižného sloganu, frázy alebo výroku, ktorý slúži na prezentáciu hlavného posolstva, hodnôt alebo charakteristík produktu, značky či služby. Claim má za úlohu upútať pozornosť, zapôsobiť na zákazníkov a vytvoriť spojenie s danou značkou.

Popis

Hlavným cieľom claimu v marketingu je komunikovať základnú pridanú hodnotu ponúkaného produktu alebo služby a vytvárať vedomie o značke v mysli zákazníkov. 

Ako vytvoriť pútavý claim?

Dobrý claim by mal byť originálny, jedinečný a ľahko zapamätateľný. Často sa používa aj v spojení s logom a inými vizuálnymi prvkami značky.

Dobrý claim má niekoľko kľúčových prvkov:

  • Krátka a jednoduchá formulácia

Claim by mal byť stručný a ľahko zapamätateľný. Ideálne by mal byť zložený z niekoľkých slov alebo krátkych vetných členov, aby bol jasný a ľahko pochopiteľný.

  • Výstižnosť

Claim by mal efektívne zhrnúť hlavnú myšlienku, posolstvo, hodnoty alebo výhody produktu alebo značky. Mal by mať schopnosť osloviť cieľovú skupinu a zaujať ju.

  • Unikátnosť

Dobrý claim by mal byť originálny a odlišný od konkurencie. Mal by vytvárať pocit jedinečnosti a výnimočnosti, aby sa značka vyzdvihla v konkurenčnom prostredí.

  • Emocionálna príťažlivosť

Claim by mal mať emocionálnu silu a dokázal vyvolať pozitívne emócie u spotrebiteľov. Môže to byť pomocou humoru, inšpirácie, vyjadrenia túžby alebo vyvolania pocitu prestíže.

  • Spojenie s identitou značky

Claim by mal byť v súlade s celkovou identitou a hodnotami značky. Mal by zrkadliť jej osobnosť a posilňovať jej obraz v mysli spotrebiteľov.

Tvorba claimu vyžaduje tvorivý prístup a skúšanie rôznych možností. Je dôležité premyslieť si cieľovú skupinu, posolstvo značky a hlavné výhody produktu alebo služby. Potom je potrebné experimentovať s rôznymi slovnými spojeniami, frázami a sloganmi.

Príklady známych marketingových claimov

  1. Nike: „Just Do It“
  2. Apple: „Think Different“
  3. McDonald’s: „I’m Lovin‘ It“
  4. Coca-Cola: „Open Happiness“
  5. BMW: „The Ultimate Driving Machine“

Tieto claimy vytvárajú emocionálnu väzbu so značkou a pomáhajú vytvoriť identitu a rozpoznateľnosť značky medzi spotrebiteľmi. Často sa používajú v reklamách, propagačných materiáloch a v rôznych marketingových kanáloch s cieľom zapôsobiť na zákazníkov a vytvoriť si trvalú pozíciu na trhu.