winnerVeľmi dôležitou súčasťou každého SEO projektu je jednak úvodný odhad potenciálu a možného zacielenia či získania nových návštev z vyhľadávačov a na druhej strane potom reporting, kde sa uvádzajú okrem iného údaje o návštevnosti stránky a pozíciách kľúčových slov, ktoré sa optimalizujú. A práve tu môže nastať menší problém.

Ak používate Google Adwords Tool, dobre viete, že čísla o odhadovanej mesačnej vyhľadávanosti jednotlivých kľúčových slov a realita bývajú v praxi veľmi rozdielne. Jednoznačne najviac preklikov zo SERPu získavajú stránky, ktoré sa na hladané kľúčové slová nachádzajú na prvej pozícii, ako však vieme, že naša stránka na prvej pozícii naozaj je?

Vo VISIBILITY používame na merianie aktuálnych pozícií stránok v SERPe na nami monitorované alebo optimalizované slová viacero nástrojov, jedným veľmi šikovným a navyše zadarmo je Free monitor for Google, takže do reportov pre klientov zahrňujeme informácie napríklad aj z neho.

Problém ale je, že výsledky vo vyhľadávaní na Google sú všade a pre všetkých odlišné. Keď použijeme výsledky pozícií merané cez proxy server alebo nejaký nástroj ako v tomto prípade Free monitor for Google, dostaneme neutrálne pozície, ktoré ale nie veľmi často reflektujú realitu, pretože každý človek má inú geografickú polohu pri vyhľadávaní, má svoje cookies a históriu, takže aj výsledky sú rôzne.

Preto prvá pozícia na Google odmeraná nástrojom nemusí znamenať, že web na prvej pozícii naozaj je, lebo väčšina ľudí ho môže vidieť úplne inde. Tu nám pomôže znovu Webmaster Tools, ktorý ukazuje priemernú pozíciu v SERPe pre meraný web. Vtedy napríklad zistíte, že Váš web na predaj pneumatík je podľa Free monitor for Google momentálne druhý, ale ľudia ho pri vyhľadávaní vidia priemerne na 2,9 pozícii a práve to je hlavný dôvod, prečo aj pri opticky prvých pozíciách nedosahujete takú návštevnosť, ako by ste očakávali (na základe odhadu vyhľadávanosti daného slova alebo slov).

Skúste teda pri reportingu pozícií zvážiť aj údaje z Webmaster Tools, ešte viac tak spresníte svoju prácu a možno aj výsledky.