Určite ste sa stretli s otázkou, či má zmysel venovať sa SEO, ak si platím PPC reklamu.

V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlím, prečo je dobré venovať sa SEO aj PPC.

PPC

umožňuje vyhodnotiť správanie návštevníkov, ktorí prišli cez konkrétne kľúčové slovo.

Umožňuje rýchlo osloviť používateľov a zároveň poskytuje možnosť pripraviť si ich na kúpu vášho produktu. (pokým si to človek len prehliada, nie je asi zákazník)

SEO

SEO optimalizáciou upravujeme parametre webu a tvoríme spätné odkazy na web. Ide o dlhodobú záležitosť a výsledky sa prejavia ako zobrazenie odkazu na daný web na popredných výsledkoch vyhľadávania.

O poradí reklamy v reklamnom systéme AdWords rozhoduje Skóre kvality a to, akú cenu sme ochotní za zákazníka zaplatiť. Skóre kvality v sebe spája SEO On page a použiteľnosť webu s PPC reklamou.

Skúsený PPC expert kontroluje pri nastavovaní kampane vstupné stránky pre reklamy.

Pozerá sa najmä na tieto parametre:

 • URL adresu –  jej štruktúru,
 • titulok,
 • spôsob využitia nadpisov – tagov h1, h2, h3,
 • popis (Description),
 • v menšom rade meta keywords,
 • overuje, či je stránka zrozumiteľná, či používateľ dokáže spraviť akciu, ktorú požaduje inzerent (nákup, odoslanie formulára).

Skóre kvality a hodnotenie reklamy

Skóre kvality s hodnotami od 1 – 10 zaznamenané pre každé kľúčové slovo vo vašom účte je odhadom kvality vašich reklám a vstupných stránok spustených týmto kľúčovým slovom. Vysoké skóre kvality znamená, že systémy Google považujú vašu reklamu a vstupnú stránku za relevantné a užitočné pre niekoho, komu sa reklama zobrazuje. Hodnotu skóre kvality možno zistiť pre ktorékoľvek kľúčové slovo.

Komponenty Skóre kvality:

Jednotlivé komponenty Skóre kvality sú hodnotené aj slovne – podpriemer, priemer a nadpriemer. Aby ste dosiahli najvyššie hodnoty skóre kvality, musíte mať všetky komponenty ohodnotené nadpriemerne.

Hodnotenie reklamy sa uskutočňuje vždy, keď niekto spustí vyhľadávanie s kľúčovým slovom použitým vo vašej kampani. Po zmenách na webe prichádza k opätovnému hodnoteniu reklamy.

Hodnotenie reklamy obsahuje tieto komponenty:

 • očakávaná CTR reklamy: sčasti založená na historických kliknutiach a zobrazeniach reklamy (okrem faktorov, ako je pozícia reklamy, rozšírenia a iné formáty, ktoré mohli mať vplyv na viditeľnosť reklamy, na ktorú niekto v minulosti klikol);
 • minulé CTR zobrazenej webovej adresy: historické kliknutia a zobrazenia, ktoré získala zobrazená webová adresa;
 • kvalita vstupnej stránky: relevancia, transparentnosť a jednoduchá navigácia na stránke;
 • relevancia reklamy a vyhľadávania: relevancia reklamného textu pre vyhľadávanie používateľa;
 • geografická výkonnosť: úspešnosť účtu v regiónoch, na ktoré zacieľujete;
 • zacielené zariadenia: úspešnosť reklamy v rozličných typoch zariadení, ako sú stolné počítače, mobilné zariadenia a tablety.

SEO On page zásadne ovplyvňuje relevanciu reklamy vo vyhľadávaní. Zanedbanie tejto oblasti vedie k vysokej cene návštevníka privedeného cez PPC reklamu, a tým zvyšovaniu rozpočtu na online marketing.

Pri vysokej relevancii reklám a nízkom počte konverzií nastáva potreba úprav vstupnej stránky reklamy.

Online tim

Pre zákazníka je ideálnym stavom to, ak spolupracujú PPC, SEO a UX konzultanti. Na základe vývoja  PPC kampaní môžu spolu navrhovať riešenia a úpravy webu. Ich vzájomná spolupráca vedie k nižším cenám konverzií.
PPC sú kľúčom k pochopeniu vašich zákazníkov. Otvorte dvere novým príležitostiam!