Pozrime sa, čo všetko vám môže priniesť spolupráca s PPC špecialistom. Dozviete sa, ako náš klient pristúpil až k redesignu svojho webu, ktorý podporí predaj jeho E-shopu.

Úspešná spolupráca sa začala v decembri 2014.

Zmena URL adresy

Pri vytváraní PPC kampane sme navrhli zmenu URL adresy. Pôvodná URL http://autickovo.sk/sk/katalog/go/SKODA skôr hovorila, že ide o web predajcu vozidiel ako o web predajcu náhradných dielov.

Prvý variant URL adresy bol http://autickovo.sk/sk/nahradne_diely/go/SKODA. V súčasnosti používajú http://autickovo.sk/nahradne-diely-skoda. Táto zmena sa prejavila aj v náraste organickej návštevnosti, ktorá bola relevantná.

Takto sa premietla zmena do návštevnosti webu:

december 2014 / november 2014

Porovnanie nárastu návštevnosti po zmene url adries

Zdroj GA: Autickovo.sk,

január2015 / december 2014

visibilty-autickovo-clanok-2

Zdroj GA: Autickovo.sk,

Aby sme dosiahli relevantnejšie výsledky, zmeny budeme porovnávať s decembrom 2014, ktorý bol prvým mesiacom spolupráce.

Marec 2015 sme uzavreli s týmito číslami:

visibilty-autickovo-clanok-3

Zdroj GA: Autickovo.sk

August 2015

visibilty-autickovo-clanok-4
Zdroj GA: Autickovo.sk

Miera odchodov

Návštevnosť privádzaná z PPC kampaní bola od samého počiatku najkvalitnejšia – mala najnižšiu mieru odchodov. Nastavením PPC kampaní bola dosiahnutá miera odchodov 23,91 %.

Hľadanie cesty, ako zvýšiť počet konverzií

Klientovi sme privádzali relevantnú návštevnosť, ale neboli sme spokojní s rastom počtu konverzií. V druhom mesiaci sme znížili počet reklamných skupín, na ktoré sme sa zamerali. Sústredili sme sa na vstupné stránky podľa jednotlivých značiek. Požiadali sme o doplnenie samostatných vstupných stránok podľa modelového radu danej značky. Týmto sa nám podarilo docieliť zvýšenie skóre kvality a mohli sme použiť relevantnejšie kľúčové slová.

Na základe úspešného kroku so zmenou URL klient súhlasil s vypracovaním SEO a Usability audit – auditu použiteľnosti vo VISIBILITY s.r.o.

Najdôležitejšie odporúčania zo SEO auditu  

 • Autíčkovo.sk obsahovalo príliš dlhé a komplikované URL adresy, ktoré je možné skrátiť, takisto zbytočné priečinky /sk, /go, /page, /product.
 • Podstránky produktových kategórií pre určitý model mali zbytočné subdirectories, vďaka ich odstráneniu vzniklo viac priestoru pre špecifické URL adresy zamerané na produkty. Takisto sa treba vyvarovať použitiu znakov ako “(“ a “)” v URL adrese a nahradiť znaky “_” znakmi “-”, ktoré v reči URL adries znamenali medzeru.
 • Pokiaľ produktová (sub)kategória nebola konečná, t. j. dala sa ešte rozdeliť, neexistovala pre ňu vlastná stránka s vlastným URL. Odporúčali sm me doplniť funkčné URL adresy so všetkými kategóriami a subkategóriami, ale zároveň nenútiť používateľa prechádzať všetkými týmito kategóriami.
 • Filter produktov mal zostať zachovaný s prítomnými odkazmi na dané podkategórie aspoň z „breadcrumbs” – z malej navigácie ukazujúcej terajšiu pozíciu.
 • Bolo potrebné prerobiť menu pre kategórie takým spôsobom, aby aj bez použitia javascriptu boli viditeľné a klikateľné všetky odkazy na jednotlivé koncové subkategórie produktov.
 • Stránka Autickovo.sk sa aj napriek tomu, že neobsahovala veľa obsahu, načítavala pomerne pomaly, za 1,54 sekundy. Ideálne je mať rýchlosť načítavania nižšiu ako 1 sekunda.
 • Upraviť  stránku 404 pridaním odkazov na homepage widget kódom  vyhľadávania Google
 • Doplniť meta tagy

Zdroj: SEO audit, Autíckovo.sk – Ján Andrejko

Najdôležitejšie odporúčania z Usability audit – auditu použiteľnosti

 • úprava Landing Page Značky,
 • úprava Landing Page Modelu,
 • treba doplniť nadpis, krátky navádzací text, odstrániť zbytočný text a pridať informácie  o značke/modeli s obrázkami,
 • úprava časti Vyplnenie formulára/Registrácia/Prihlásenie.

Nákupný proces

 • Odporúčali sme zvýrazniť košík, ak je v ňom uložený nejaký produkt, aby viac urgoval k objednávke.
 • Pri košíku by sme pridali oznámenie o tom, koľko ešte treba objednať, aby mal zákazník dopravu zadarmo (aby ho to motivovalo k objednávke).
 • Odporúčali sme skontrolovať produkty, či nejde o sady dvoch a viacerých produktov, aby nedošlo k nedorozumeniu.
 • Odporúčali sme zvýrazniť klikateľnosť jednotlivých kategórií náhradných dielov, napr. tak, že sa budú podčiarkovať pri nábehu kurzora na prvok.
 • Navigáciu sme odporúčali zjednotiť a zjednodušiť tak, že hlavná subkategória sa rozklikne až po konečné kategórie tretej úrovne, ktoré budú zobrazené aj s logami/ilustračnými obrázkami. Tak sa zníži počet kliknutí potrebných ku konverzii.
 • Celkove sme dali 20 detailných odporúčaní.

Zdroj: UX Audit, Autíckovo.sk – Ján Andrejko

Redesign Autickovo.sk

Keďže odporúčania najmä z UX auditu boli ťažko zapracovateľné do pôvodného webu, klient pristúpil ku komplexnému redesignu webu v júni 2015. Nový web sa bude spúšťať začiatkom jesene 2015.

Záver

Komplexná práca pri správe PPC kampaní pomáha klientom pochopiť, ako sa správajú používatelia, ktorí prichádzajú na ich weby. Aj na základe tejto case study je vidno, že budovanie online marketingu stojí na prelínaní viacerých častí – SEO, PPC i použiteľnosti webu.