V lete 2015 sme vo VISIBILITY rozšírili ponuku našich služieb o možnosti využitia RTB reklamy. V tomto článku sa s vami podelím o naše skúsenosti v tejto oblasti.

Čo sa skrýva za RTB a programmatic buying?

RTB – Real-time bidding a programmatic buying je cielené nakupovanie banerovej reklamy naprieč online médiami na základe záujmov a chovania používateľov. Na Slovensku sa najčastejšie stretávame s nákupom banerov na weboch novín a časopisov. Rovnako v popredí sú aj dlhoročné portály a weby televízií.

Ciele kampane

RTB je najvhodnejšie využiť pri budovaní povedomia o značke, službe, ale aj na riešenie krízovej komunikácie. Menej pri klasickej výkonnostnej kampani.

Mediálny plán

Základom každej úspešnej kampane je dobrý plán. Mediálny plán je prehľad vybraných médií, formátov a návrh počtu impresií pre jednotlivé formáty. Súčasťou je aj detailný plán publikovania jednotlivých formátov. Plán sa zostavuje na základe znalosti publika a cieľov, ktoré má kampaň naplniť. Veľmi cenným zdrojom informácií je AIMmonitor, ktorý poskytuje informácie o publiku a návštevnosti jednotlivých médií.

 

Hodnotenie kampane

Veľmi dôležité je sledovanie jednotlivých kampaní a formátov. Pri porovnaní počtu klikov uvádzaných médiami a údajmi zistenými v Google Analytics webu klienta sa vyskytujú  rozdiely. Riešením je implementácia dodatočného nezávislého meracieho kódu. Na Slovensku je veľmi používaný napr. Gemius tracker. Samozrejmosťou by malo byť dôkladné označovanie jednotlivých kampaní. Pri kampaniach hodnotíme počet impresií, počet klikov, mieru odchodov. Môžeme sledovať aj počet konverzií.

 

Čo sme vyskúšali vo VISIBILITY?

– Nákup banerov na weboch denníkov a špecializovaných portáloch,

– platformy Inres, crimtan a AdRoll,

– Azet Klik a jeho obdobu na Inress.

Postrehy z realizovaných projektov

Veľmi dôležité je zreteľné odkomunikovanie cieľov s klientom pri plánovaní kampane. Značný priestor na osvetu je medzi firmami SME.

Je potrebné zvážiť účinnosť univerzálnych formátov. Môže sa totiž stať, že účinnosť týchto formátov bude výrazne nižšia.

Osvedčujú sa PR články, ktoré účinne fungujú ako spätné odkazy. Zaujímavú perspektívu majú PR články, ktoré sú písané ako zaujímavý obsah pre návštevníka portálu. Potlačená je prvoplánová reklamná úloha.

Dôležitým faktorom úspechu je aj nákup dostatočného počtu impresií. Je efektívnejšie nakúpiť väčší priestor v menšom počte médií ako menší priestor vo viacerých médiách.

Zaujímavou alternatívou je nákup banerov cez systém AdWords. Väčšina médií ponúka túto možnosť, navyše sa tu nakupuje priestor v online aukcii.

Inres – umožňuje aukčný nákup za reálne zobrazenie banera – reklamy. Perspektívnym formátom je aj nákup pomocou CPC (platba za klik) pri malých baneroch doplnených reklamným textom. Bude zaujímavé sledovať, ako sa táto platforma stane jednotkou na malom slovenskom trhu. Portály postupne pribúdajú.

Crimtan – novšia nezávislá platforma, ktorá umožňuje nákup publika na základe jeho chovania. Na Slovensku registruje cez 6 miliónov používateľských profilov.

E-target – známa služba, ktorá sa úspešne vyvinula na účinnú RTB platformu.

 

Budúcnosť

Môžeme očakávať nárast investícií do RTB formátov. Verím tomu, že nás čaká zjednotenie a vytvorenie jednej národnej platformy na nákup online priestoru na Slovensku.

Netreba sa báť testovať a hľadať nové príležitosti pri napĺňaní marketingových cieľov.