VISIBILITY sa počas svojej pomerne krátkej existencie pomerne dosť rozrástla. Ja som vo firme takmer od jej začiatkov. Za týchto 5 rokov sme z 3 ľudí sediacich v malom „kancli” vyrástli na takmer 40-členný VISIBILITY tím.

Tento pokrok ma, samozrejme, veľmi teší. Ako človek zodpovedný za HR a kvalitu mnohých projektov sa však potýkam s viacerými výzvami.

 • Ako udržiavať a rozvíjať firemnú kultúru?
 • Ako zachovávať kvalitu práce a našich výsledkov?
 • Ako dokázať, aby návrhy na zlepšenia neprichádzali len od vedenia firmy, ale od všetkých jej zamestnancov?
 • Ako zavádzať zmenu?
 • A s mnohými ďalšími…:)

Techník na dosiahnutie týchto cieľov je viacero. V dnešnom článku však budem hovoriť hlavne o jednej. A to je výchova leadrov.

Kľúčový je multilevel leadership

 Pokiaľ vaša firma rastie a vy chcete, aby si zachovala svoju firemnú kultúru a zároveň dokázala vytvárať a prijímať zmenu, je nevyhnutné: 

 • Vytvoriť zdieľanú víziu, ktorá tímu pripomína jeho účel.
 • Zdieľať tímovú identitu, ktorá pôsobí ako „emocionálne lepidlo”.
 • Mať vo firme leadrov na všetkých úrovniach, nielen vo vedení (multilevel leadership).

Práve bod číslo tri ma priviedol k nápadu vytvoriť u nás kurz leadershipu. Pri jeho zostavovaní som vychádzala z mnohých zdrojov, ale hlavne z online kurzu Resonant leadership, ktorý som absolvovala na coursera.org. 

Výchova leadrov vo VISIBILITY

Jednotlivé lekcie sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, ktorá je veľmi dôležitá. Od jednoduchých úloh a cvičení sme prešli až k hodinovému koučingu vybraných subjektov. Preto by som aj tento článok rada začala cvičením. Či si ho urobíte alebo nie, je, samozrejme, na vás. Ak z neho však chcete vyťažiť maximum a dostať sa na úvod do správneho „naladenia”, určite to odporúčam. Zaberie to maximálne 5 minút. 🙂

Úloha

Vezmite si pero a papier a vytvorte 2 stĺpce.

 1. Predstavte si osobu (leadra), pre ktorého alebo s ktorým sa vám dobre pracovalo. Dokázal vás povzbudiť, inšpirovať, motivovať a pomôcť, keď ste to potrebovali. (Nemusí to byť len nadriadený v práci. Môže ísť o kolegu, učiteľa, kamaráta, kňaza a pod.).
 2. Predstavte si osobu (leadra), pre ktorého alebo s ktorým sa vám zle pracovalo. Komu ste sa vyhýbali, o kom ste si povedali, že by bolo lepšie, keby robil pre konkurenciu.

Keď ste boli v ich prítomnosti. Čo hovorili a robili? Ako ste sa vy a ostatní ľudia v jeho prítomnosti cítili?

Skúste spísať svoje postrehy do dvoch stĺpcov.

Zhodnotenie

Pri písaní o dobrom leadrovi ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou usmievali. Cítili ste sa v pohode. Zatiaľ čo pri popise zlého leadra ste sa mračili, cítili nepríjemne, možno dokonca rozčúlene.

Väčšina z nás v živote zažila leadra, ktorý bol pre nás inšpirujúci, rovnako ako takého, ktorý nás „ubíjal”. Leadership je o vzťahoch medzi leadrom a ľuďmi okolo neho. Najlepší leadri vytvárajú vzťahy, ktoré sú v súzvuku (resonant leadership). Sú to vzťahy, v ktorých je leader synchronizovaný s ľuďmi okolo seba.

Efektívny leadership je o emóciách

Dva roky trvajúci výskum dokázal, že práve nálada leadra do veľkej miery ovplyvňuje celkovú náladu vo firme a koniec koncov aj jej úspech/neúspech. Preto by primárnou úlohou leadra malo byť zlepšovanie jeho emocionálnej inteligencie. Keď je leader v dobrej nálade, tak aj ľudia okolo neho vidia všetko v pozitívnejšom svetle.

 

emocie v praci

Leader by sa mal uistiť, že:

 • on je pravidelne v dobrej, optimistickej a energickej nálade,
 • cez zvolené aktivity to prenáša na svojich followerov, ktorí sa potom správajú rovnako.

To, samozrejme, neznamená, že v takej nálade musíte byť stále. „Life happens”. Môžete z toho vypadnúť na pár dní či týždňov. Mali by ste si ale stále uvedomovať, aký dopad to má na váš tím.

Manažovanie svojho vnútorného života (rozpoloženia) je veľmi ťažké. Pre mnohých je práve toto najväčšia výzva. Dôležité je uvedomiť si to, spoznať svoj vnútorný postoj a zmeniť ho.

Príbeh zo života

Aby ste pochopili, čo pod zmenou vnútorného postoja myslím, skúsim to vysvetliť na sebe.

Mnohí moji kolegovia (niekedy aj klienti) zo mňa kedysi mávali pocit, že sa správam arogantne a som prísna. Inými slovami, že ich „buzerujem”. 🙂 Pričom mojim jediným cieľom a úmyslom bolo podať im užitočnú a objektívnu spätnú väzbu.

Problém, ako sa ukázalo, bol v tom, že som ich vnímala ako deti, ktoré treba vychovávať a poúčať. Takým štýlom som im aj podávala spätnú väzbu. A keď k niekomu pristupujete ako k decku, tak sa tak dotyčný aj správa. Moja kritika teda nebola prijímaná zrovna s nadšením.

Preto som začala kolegov vnímať ako rovnocenných partnerov, ktorí si ku mne prišli po radu a ktorým sa snažím pomôcť a posunúť ich ďalej. Odkedy som zmenila tento svoj vnútorný postoj, zmenil sa aj spôsob, ako sa k nim správam. Tým pádom aj kolegovia lepšie prijímajú moju kritiku (aspoň dúfam :)).

Je za tým veda

Takéto tvrdenia vyvolávajú v ľuďoch dva druhy reakcií.

1.„Jasné, o tom vie predsa každý“ – mnohí si dôležitosť emócií v práci uvedomujú. Háčik je v tom, že:

resonant leadership

Do slovenčiny sa táto veta ťažko prekladá. Jej zmysel spočíva v tom, že zásady          leadershipu veľa ľudí pozná, avšak len minimum z nich ich reálne využíva v praxi.

 2.„V žiadnom prípade“ – ľudia neveria, že tomu tak je. Emócie a nálady sú totiž na pracoviskách veľmi málo diskutované.

Ak patríte k „neveriacej” skupine, možno vás presvedčia vedecké dôkazy. Vedci totiž prišli na to, že náš limbický systém môžeme rozdeliť na:

 1. otvorený (open-loop),
 2. uzavretý (closed-loop).

Uzavretý sa reguluje sám, zatiaľ čo ten otvorený je závislý od externých vplyvov. Ide teda o „interpersonálnu limbickú reguláciu“, keď jedna osoba prenáša signály, ktoré dokážu ovplyvniť u druhého hladinu hormónov, kardiovaskulárne funkcie, spánkový rytmus, dokonca imunitný systém.

Stále neveríte? Pokusy to dokazujú

 1. Vedci sledovali dvoch ľudí, ktorí spolu viedli veľmi príjemnú konverzáciu. Keď interakcia začala, ich telá fungovali v rôznom rytme. Po 15 minútach vyzerali fyzické profily ich tiel značne podobne, takmer rovnako (rytmus dýchania, tep a pod.).

 http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-two-girl-friends-laughing-gleefully-image12567228

 1. V roku 1981 vedci Howard S. Friedman a Ronald E. Riggio dokázali, že dokonca aj neverbálna komunikácia dokáže to isté. Do jednej miestnosti posadili oproti sebe troch úplne cudzích ľudí bez toho, aby si navzájom povedali čo i len slovo. Počas minúty až dvoch preniesol emocionálne najvýraznejší jedinec svoju náladu na zvyšných dvoch.

 http://www.dreamstime.com/stock-photography-business-people-waiting-job-interview-strange-mask-chair-image41519272

 1. V roku 2000 Caroline Bartel a Richard Saavedra robili prieskum na 70 pracovných tímoch z rôznych odvetví. Zistili, že po 2-hodinovom meetingu všetci zdieľali tú istú náladu. Samozrejme, že každý má individuálne prežívanie. Avšak existujú v skupinách jedinci, ktorí dokážu svoje nálady prenášať na iných a spúšťať tým lavínu napríklad žiarlivosti a hnevu alebo, naopak, podpory a nádeje.

 http://www.dreamstime.com/stock-photos-boring-presentation-group-young-business-people-smart-casual-wear-looking-bored-sitting-together-table-image46109123

Šéf toho vie vždy najmenej

Nestačí, aby bol leader (šéf, riaditeľ, teamleader, CEO) sám o sebe šťastný. Musí do tejto nálady dostať aj ľudí okolo seba. Nazývame to „dynamická rezonancia“.

Existuje však obrovské množstvo manažérov, ktorí nevedia, že je nesúlad medzi nimi a firmou. A to z viacerých dôvodov:

 1. Veľa ľudí si myslí, že nie je vhodné rozoberať so šéfom také osobné veci, ako je nálada alebo emócie.
 2. Boja sa, že si to ako „nositelia zlých správ“ od šéfa odnesú.
 3. Boja sa, že sa šéf nahnevá/vyhodí ich.
 4. Alebo si sami neuvedomujú, čo konkrétne im na šéfovi prekáža. 

Z toho vyplýva, že CEO sa nemôže spoľahnúť na svojich nasledovateľov, že mu spontánne poskytnú negatívny feedback, respektíve celkový obraz.

Preto by každý leader mal v prvom rade pracovať na tom, aby bol emocionálne inteligentný. Aby tieto nálady v rámci tímu dokázal rozoznávať a dokázal vytvoriť podmienky na získanie cennej spätnej väzby.

 

Kto je emocionálne inteligentný leader? 

Na základe všetkého, čo bolo v článku uvedené, môžeme vyskladať obraz skvelého leadra ako niekoho, kto:

 1. dokáže monitorovať svoje nálady pomocou sebauvedomenia,
 2. sa posúva k lepšiemu cez self-management,
 3. rozumie dopadom svojho správania cez empatiu,
 4. sa správa spôsobom, ktorý zlepšuje náladu ostatných cez manažment vzťahov.

Dobrý leader pomáha ľuďom pochopiť „big picture“.  Vďaka nemu sa ľudia cítia byť súčasťou niečoho väčšieho. Ukazuje im súvislosti.

O skvelých leadroch tiež môžeme konštatovať, že:

 • Inšpirujú cez nádej a víziu.
 • Šíria súcit a porozumenie. Ukazujú ľuďom, že sa o nich starajú.
 • Inšpirujú ostatných vytváraním a udržiavaním súzvuku (resonant leadership).
 • Vynikajú vo všímavosti.

Záver

Možno patríte k ľuďom, ktorí sú presvedčení, že leadrom sa človek musí narodiť. Alebo, že leadrom môže byť len niekto, kto je na vedúcej pozícii. To nie je pravda. Leader sa skrýva v mnohých z vás a prejavovať sa môže v každej jednej interakcii s vašimi kolegami či nadriadenými.

Ak sa stanete emocionálne inteligentným leadrom, ktorý je v súzvuku so svojim okolím a tímom, získavate obrovskú výhodu. Ste odborník v tom, čo robíte? Máte praktické znalosti na vykonávanie vašej práce? Fajn. To je však len nutné minimum. Je to niečo, čo potrebujete, aby ste svoje zamestnanie vôbec mohli vykonávať. Práve prístup k svojmu okoliu a to, ako naň pôsobíte, z vás robí výnimočného a nenahraditeľného šéfa či zamestnanca.