Za 5 rokov štúdia na vysokej škole sa mladý človek naučí množstvo nových poznatkov a informácií. Ja som sa pri príležitosti začiatku nového akademického roku spýtal študentov, ako vnímajú online marketing. Otázky som položil začínajúcim prvákom a tiež pomaly končiacim piatakom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, keďže toto je škola, na ktorú chodilo asi najviac ľudí spomedzi nás vo VISIBILITY.

 

Poznajú študenti VISIBILITY?

12

Na začiatok som sa opýtal na to, či sme my ako VISIBILITY známi aj v študentských kruhoch. Výsledok ma neprekvapil, keďže len počas štúdia marketingu sa mnohí zo študentov prvýkrát stretnú s odborníkmi z praxe a tiež s firmami, v ktorých pôsobia.

 

Prečo sa rozhodli pre marketing?

why

Čo teda motivuje študentov k tomu, aby šli študovať marketing na vysokú školu? Zatiaľ, čo som od začínajúcich študentov dostal komplexné odpovede plné motivácie a ideálov, tí končiaci to berú a aj odpovedajú trochu inak.

Monika, 1. ročník: „Rozhodla som sa preň preto, že som marketing študovala 4 roky na strednej a chcela som v tom pokračovať. A aj preto, lebo by som rada niečo dokázala, resp. niečo ako racionálnejšie, ekologickejšie a efektívnejšie reklamy a marketing.”

Dominika, 1. ročník: „Rada by som sa pohybovala vo sfére marketingu a reklamy. Je to pre mňa práca spojená so zábavou, nadväzovaním nových kontaktov a získavaním skúseností.“

Erik, 5. ročník: „Pretože marketingos je všade potrebný.”

Lukino, 5. ročník: „Nebola tam matika ani fyzika ani chémia.”

 

Čo podľa študentov robíme my v agentúrach?

job

Veľké množstvo absolventov FMK v Trnave pracuje práve v online marketingových agentúrach, no na začiatku štúdia sú, samozrejme, predstavy omnoho všeobecnejšie ako na jeho konci, čo potvrdzujú jednoznačne odpovede našich respondentov.

Nikola, 1. ročník: „Podľa mňa ľudia v digitálnych agentúrach robia aplikácie pre smartfóny, tvoria weby.”

Barbora, 1. ročník: „Spájajú ľudí…možno.”

Stanislav, 1. ročník: „Online marketing, dizajn, webstránky?”

Terezka, 5. ročník: „Vytvarajú digitálny obsah,  snažia sa o svojom klientovi zvýšsit povedomie – riadia jeho marketing vo vyhľadávaní, zvyšujú návštevnosť jeho stránky, vytvárajú nejaké tie vlogy, konferencie, školenia…”

Majka, 5. ročník: „Vytvárajú online reklamu napr. pomocou Google Adwords, spravujú sociálne siete, robia SEO, copywriting…”

 

Ako vnímajú online marketing obľúbených značiek?

fb

Pri tejto otázke som dostal veľmi konkrétne odpovede na oboch stranách. Osobne je to pre mňa trochu prekvapením, že tak podrobne vnímajú komunikáciu značiek v online prostredí aj začínajúci študenti. Konkrétne som sa spýtal: „Vyber si značku, ktorá má podľa teba najlepší online marketing a popíš prečo.“ A tu sú vybrané odpovede.

Stanislav, 1. ročník: „Páči sa mi, akou formou funguje firma Pebble, ktorá je veľmi spätá s komunitou. Odpovedajú priamo v diskusiách na fanúšikovských fórach, podporujú user-made content a často vyhovejú zákazníkovi, aj keď to pre nich neprinesie zisk. Dobré slovo o firme sa po internete šíri ľahko, a to považujem za dobrú reklamu.”

Monika, 1. ročník: „Martinus, ak to je značka. To kníhkupectvo má skvelé reklamy na internete, lákajú mladých napr. na rôzne súťaže, hlavolamy a iné.“

Rudy, 1. ročník: „Zoot. 🙂 Lebo radosť a kreativita.“

Erik, 5. ročník: „Martinus – sleduje aktuálne trendy a prispôsobuje svoju komunikáciu podľa nich. Komunikuje ľudsky a veľkým plusom je, že to robia vo svojej réžii.“ 

Martina, 5. ročník: „Nike, asi hlavne z pohľadu social media majú zaujímavý obsah.“

Upozornenie: Vzorka opýtaných študentov bola štatisticky nevýznamná a nejde tak o žiaden reprezentatívny prieskum.