Ste si istí, že píšete čiarky správne? Aj ja som si bola istá. Pripravte sa na to, že možno na malú chvíľu potrasiem vaším egom a vyvediem vás z omylu.

Myslela som si, že čiarky som sa naučila písať až na vysokej škole. Na hodinách morfológie, kde sme si tak raz za dva týždne napísali diktát. 🙂 Týmto pozdravujem svoju bývalú pedagogičku PhDr. Magalovú, pretože mi zrazila hrebienok a istotu, že gramatiku viem. Ale ak ma neprezradíte, tak keď som prišla do VISIBILITY, opäť ma ovial studený vietor. Tie čiarky som stále poriadne nevedela. Tak som dostala geniálnu príležitosť raz a navždy sa ich naučiť.

 http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-animal-pogo-illustration-animals-having-race-image32844958

Tá naša slovenčina vôbec nie je jednoduchá, čo je azda jedným z najprijateľnejších ospravedlnení, prečo ju poriadne nevieme. Copywriter, slovenčinár alebo jazykovedec sú večnými študentmi v učení sa gramatických pravidiel. To je práve to, čo na slovenskom jazyku milujem a keď rozlúštim nejaké jeho záhadné zákutie, chcem sa o to podeliť s ostatnými.

Dnes som sa rozhodla rozlúsknuť pravopis čiarok. Poďme sa teda pozrieť na tie malé paličky, ktoré sú pre mnohých nočnou morou.

Písanie čiarky pred spojkou „a“

Máte zafixované, že pred spojkou „a“ sa nikdy čiarka nepíše? Ak áno, mali by ste sa to odnaučiť. Existuje niekoľko prípadov, keď to neplatí.

  •         Zloženými spojkami „a teda“, „a preto“, „a tak“ vyjadrujeme dôsledkový vzťah, preto pred ne čiarku vždy píšeme.

Príklad: Slovenčina má mnoho výnimiek, a preto je pre cudzincov jedným z najťažších jazykov.

  •         Zložené spojky „a predsa“, „a jednako“, „a pritom“ vo vedľajšej vete vyjadrujú odporovací vzťah, preto čiarku tiež píšeme.

Príklad: Nemusel, a predsa ostal. Naučila sa to za dve hodiny, a pritom ani nevedela ako.

  •         Pred spojkovým výrazom „a to“, ktorý bližšie vysvetľuje alebo uvádza dôvod výpovede, čiarku píšeme.

Príklad: Sála bola úplne zaplnená, a to ešte nebolo ani desať hodín. V záhrade máme rôzne bylinky, a to bazalku, tymian či majoránku.

„A to“ však môže plniť iba jednoduché spojenie predložky „a“ so zámenom „to“, keď sa čiarka nepíše.

Príklad: V práci ho pochválili a to ho potešilo. Vo voľnom čase športujem a to mi robí radosť.

  •         Vsunutá vedľajšia veta – nazýva sa tak preto, lebo aj keby ste ju z vety odstránili, zvyšok vety by dával zmysel. Je iba dodatkom, vysvetlením k prvej časti vety. Takáto vsunutá veta sa vždy oddeľuje čiarkami z oboch strán, aj keď je z druhej strany spojka „a“.

Príklad: Na pripravovanej akcii vystúpil Jozef, ktorý má v oblasti skúsenosti, a Irena, ktorá je nováčikom.

Vsunutá vedľajšia veta – „ktorý má v oblasti skúsenosti“.

  •         Čiarku píšeme, keď spojka „a“ nasleduje vo vete za prístavkom. Prístavok bližšie rozvíja iné vetné členy vo vete a môže vyzerať takto: Jozef, známy športovec. Leto, obdobie dovoleniek. Štúr, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Príklad: O slovo sa prihlásili Emil Slovák, najmladší člen, a Kamil Horváth, najstarší člen.

Písanie čiarok pred podraďovacími spojkami

Pri podraďovacích spojkách platí základné pravidlo, že pred jednoduchými spojkami „keď“, „keby“, „pretože“, „aby“, „kedy“ sa čiarka vždy píše.

No ak stoja na začiatku vedľajšej vety dve podraďovacie spojky (že ak, že keď, pretože ak, ktorý keď, lebo keby,…), pred druhou spojkou sa čiarka nepíše.

Príklad: Dal podmienku, že keď nenapíšu test, nepripustí ich k záverečným skúškam. Mlčal, lebo keby sa to dozvedeli, vyhodili by ho.

Buď – buď, buď – alebo, ani – ani, aj – aj  

Mnoho ľudí ani netuší, že pred každou druhou spojkou by sa v týchto prípadoch mala písať čiarka. Ide o vylučovací spôsob.

Spozornite, ak sú vo vete dve spojky za sebou.

Spozornite, ak sú vo vete dve spojky za sebou.

 

Príklad: Buď sa naučíš tú gramatiku, alebo dopadneš ako analfabet.

Ani nešla do obchodu, ani neupratala.

Aj do voza, aj do koča.

Potom nastávajú trošku zlomyseľnejšie vety, keď je prvá spojka zamlčaná.

Príklad: Pôjdeš s nimi, alebo zostaneš doma upratovať. Choďte všetci, alebo nikto.

Keďže ide o vylučovací spôsob, čiarku pred druhou spojkou píšeme.

Pred spojkou „alebo” sa čiarka nepíše, keď pripája dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, a teda nejde o vylučovací vzťah.

Príklad: Seďte alebo ležte – je to jedno.

Viac o tomto pravidle sa dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole 2.4. ČIARKA alebo nájdete na Jazykovaporadna.sme.sk.

Čiarky pred či – alebo

Z dvoch variánt je niekedy ťažké si vybrať.

Z dvoch variantov je niekedy ťažké si vybrať.

Spojka „či“ môže plniť priraďovaciu, ale aj podraďovaciu funkciu. Pri využívaní spojok či – alebo väčšinou nastanú 2 prípady:

–       keď „či“ uvádza vedľajšiu vetu, vtedy sa čiarka pred „alebo“ nepíše.

Neviem, či sa ti to v živote zíde alebo nezíde.

Uvažuješ nad tým, či zostať alebo odísť?

Názory sa rôznia, či hudba pozitívne vplýva na pracovný výkon alebo nie.

–       keď sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje zlučovacia spojka a uvádzajú sa ním možné varianty, čiarka sa pred druhou a každou ďalšou spojkou píše.

Či si parašutista, či ekonóm, alebo vodič autobusu, mal by si si dávať pozor na svoj život.

Či zajtra, alebo o rok – stanovený cieľ splním.

Existuje malá pomôcka na určenie tejto čiarky: To, že „či” začína vedľajšiu vetu spoznáte tak, že hlavná veta bez nej nedáva zmysel. Ako vo vete: Neviem, či sa ti to v živote zíde alebo nezíde, samotné „Neviem” by nevypovedalo o ničom. Vtedy čiarku pred „alebo” nepíšte.


No ak odoberiete časť „či si parašutista, či ekonóm, alebo vodič autobusu”, ostane vám: Mal by si si dávať pozor na svoj život. Ucelená veta, bez ktorej tento dodatok môže existovať. Vtedy čiarku píšte.

Naučme sa gramatiku spoločne

Viete, čo je na spisovnej gramatike najhoršie? Začnete uplatňovať pravidlá, ktoré si načítate, a iní ľudia si myslia, že v textoch robíte chyby. Potom sa na vás obracajú s otázkami, prečo si dala čiarku pred druhú spojku alebo si použila tú krátku paličku namiesto dlhej (spojovník namiesto pomlčky).

Nič iné vám neostáva, iba sa hrdo postaviť a zastať si svoje. Otvoriť slovník alebo zavítať na úžasnú Jazykovú poradňu SAV a svoj názor ilustrovať konkrétnym príkladom z praxe.

Ktoré čiarky robia problém vám? Je niečo iné, o čom si myslíte, že vás v škole zle naučili, a chceli by ste to vedieť písať správne? Budem rada, ak mi dáte tipy. Naučme sa gramatiku spoločne, lebo je to náš krásny materinský jazyk, ktorý sa oplatí rešpektovať a zveľaďovať.