Čo je ASO?

App Store Optimization (alebo skrátene ASO) tvoria techniky, ktorými sa snažíme optimalizovať vyhľadávanie mobilných aplikácii v obchodoch s aplikáciami ako Apple App Store a Google Play.

Ako to funguje?

Lepšie výsledky je možné dosiahnuť správnym vyplnením údajov pri registrácii aplikácie do obchodu. Podobne ako pri SEO, aj tu označujeme aplikácie vhodným názvom, popisom, kľúčovými slovami a ďalšími informáciami.

Zásadný vplyv nielen na vyhľadávanie, ale aj na počty stiahnutí, môže mať pekná ikona, informačne bohaté a atraktívne vytvorené screenshoty obrazoviek alebo prezentačné video.

Väčšinu užívateľov budú pred stiahnutím vašej aplikácie zaujímať aj jej hodnotenia, prípadne to, koľko užívateľov si ju už stiahlo pred nimi.

Prečo je ASO dôležité?

Smarfóny a tablety používa stále viac ľudí. V tomto roku by ich podľa odhadov malo byť 1,75 miliardy. To je takmer štvrtina z celkovej svetovej populácie.

Zo všetkých užívateľov smarfónov až 63% vyhľadáva aplikácie v Apple App Store a 58% v Google Play. Obchody s aplikáciami sú aj najčastejším zdrojom inštalácie.

Cena za inštaláciu aplikácie (Cost Per Install – CPI) sa neustále zvyšuje a momentálne je na úrovni 1,79$, pri hrách je to 2,79$. Je to suma, ktorú musí vývojár zaplatiť, aby získal kvalitného užívateľa – takého, ktorý si aplikáciu otvorí aspoň trikrát.

Čo je základ optimalizácie obchodu s aplikáciami?

K úspešnému zvládnutiu ASO potrebujete mať zvládnuté dve hlavné oblasti, ktoré zásadne ovplyvňujú nákupné rozhodnutia užívateľov:

 • On-page optimalizáciu

 • Off-page optimalizáciu

Ak sa zaujímate o SEO, tak vám tieto termíny nie sú cudzie. Obchody s aplikáciami ale fungujú trochu odlišne ako vyhľadávače, preto celú optimalizáciu ovplyvňujú iné faktory.

On-page faktory

 • Kľúčové slová,

 • názov,

 • popis,

 • ikona,

 • screenshoty,

 • kategória.

Off-page faktory

 • Hodnotenie,

 • počet stiahnutí.

On-page optimalizácia

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú dôležitou súčasťou textového popisu aplikácie a spolurozhodujú o tom, ako vysoko sa aplikácia pri vyhľadávaní na konkrétne slovo objaví.

V Apple App Store platí jednoduché pravidlo pre prácu s kľúčovými slovami – v súčte nemôžu presiahnuť 100 znakov. Jednotlivé kľúčové slová a spojenia sa oddeľujú čiarkou (aj tá sa počíta do limitu).

V Google Play kľúčové slová nevypĺňame.

Ako pracovať s kľúčovými slovami?

Tri hlavné faktory, ktoré by ste mali zohľadnovať pri výbere kľúčových slov sú náročnosť, objem vyhľadávania a relevantnosť.

Pre vyhľadanie slov použite štandardné SEO nástroje:

Platia rovnaké pravidlá ako v SEO svete: Uvážlivo voľte kľúčové slová, na ktoré ste schopní byť vysoko medzi ponúkanými aplikáciami. Je lepšie byť v TOP5 na menej konkurenčné slová ako byť v TOP100 na vysoko konkurenčné slovo. Skúšajte s kľúčovými slovami pracovať.

 • Nedávajte medzi kľúčové slová ani meno aplikácie, ani meno vašej firmy. Tie sú vyplnené inde a ak ich niekto zadá, automaticky sa zobrazí vaša aplikácia.

 • Používajte preklady kľúčových slov, ak vaša aplikácia je viacjazyčná. Zaujmete ľudí, ktorí chcú aplikáciu vo vlastnom jazyku a dajú jej prednosť.

 • A pozor: Ak kľúčové slová raz zadáte, nemôžu byť zmenené, kým neaktualizujete svoju aplikáciu, takže si to dobre premyslite.

 • Nespamujte: Ak budete používať slová, ktoré s aplikáciou nesúvisia, nemusí byť aplikácia schválená.

 • Nesmiete používať registrované ochranné známky, inak aplikáciu Apple neschváli. Myšlienka, že si medzi kľúčové slová napíšete Angry Birds a zveziete sa na ich úspechu, je mylná.

Názov aplikácie

Názov aplikácie je rovnako dôležitý ako titulok na webových stránkach. Vytvárame ho podľa týchto zásad:

 • Názov by mal byť popisný a obsahovať najrelevantnejšie kľúčové slová.

 • Nepoužívajte špeciálne znaky a symboly.

 • Snažte sa názov udržať čo najkratší a neumiestňujte do neho umelé kľúčové slová.

 • V Apple App Store môže mať nadpis maximálne 255 znakov, v Google Play 30 znakov.

 • Názov aplikácie je možné prispôsobiť lokálnemu trhu (napr. preložením do lokálneho jazyku).

Pri výbere názvu postupujeme rovnako ako pri výbere kľúčových slov – hodnotíme náročnosť, objem vyhľadávania a relevantnosť.

Popis aplikácie

Aj tu vidíme podobnosť s webovými stránkami. Popis aplikácie je rovnako dôležitý ako meta description na webových stránkach.

 • V App Store aj v Google Play môže mať popis maximálne 4000 znakov.

 • Mal by jasne popisovať aplikáciu, jej hlavné funkcie a výhody.

 • V App Store popis neovplyvňuje vaše pozície, v Google Play by sa vaše kľúčové slová mali prirodzene zobrazovať v texte.

 • Dajte si na texte záležať, umiestnite do neho recenzie, ohlasy užívateľov a podobne.

 • Aj popis aplikácie je možné preložiť do lokálneho jazyku.

 • Nikdy nepoužívajte na prekladanie Google Translate a podobné automatizované nástroje.

Ikona aplikácie

Ikona je to prvé, čo užívatelia uvidia a s čím si budú spájať vašu aplikáciu. Neprofesionálne alebo zle nadizajnované logo môže znížiť mieru prekliku a počet inštalácií.

 • Ikona by mala byť jednoduchá, ale dbajte pri tvorbe na detaily.

 • Jej dizajn by mal byť konzistetný s dizajnom celej aplikácie.

 • Nekopírujte známe ikony, budujte si vlastnú značku.

 • V Google Play nezabudnite na nepovinné Promo a Feature Graphic.

 • App Store – veľkosť 512x512px alebo 1024x1024px (Retina displeje), 24 bitové PNG, iba netransparentné obrázky.

 • Google Play – 512x512px, 32 bitové PNG, aj transparentné.

Screenshoty

Spolu s ikonou a videom je to jeden z vizuálnych prvkov, ktorý má presvedčiť užívateľov, aby si vašu aplikáciu nainštalovali. Dobrý dizajn tu teda tiež rozhoduje. Velmi dôležité sú screenshoty hlavne pri vyhľadávaní v Apple App Store, kde sa zobrazuje vždy prvý screenshot vo výsledkoch vyhľadávania.

 • Použite všetky dostupné možnosti na počet screenshotov.

 • Tie najlepšie dajte na začiatok.

 • Preložte ich do lokálneho jazyka.

 • Pridajte k nim vysvetlenie, ak nie je jasné, čo na nich je.

Google Play

 • Pre každú podporovanú platformu zariadení (telefón, 7-palcový tabliet a 10palcový tabliet) môžete nahrať až 8 snímok obrazovky.

 • JPG alebo 24 bitové netransparentné PNG.

 • minimálna veľkosť 320px, maximálna 3840px.

Apple App Store

 • Máte k dispozícii 5 screenshotov pre tri veľkosti obrazovky.

 • Veľkosti obrazoviek sú 960x640px, 1136x640px a 1536x2048px.

 • Screenshoty musia byť uložené ako PNG, v RGB móde a mať 72 DPI.

Produktové video

Videá k aplikáciám môžete v súčasnosti pridávať len v Google Play obchode. Videá by mali byť krátke (30 sekúnd až 2 minuty) a malo by v nich byť to najzaujímavejšie, čo vaša aplikácia poskytuje.

Kategória

Uistite sa, že je vaša aplikácia v najrelevantnejšej kategórii. V Google Play môže byť iba v jednej, v Apple App Store máte k dispozícii aj sekundárnu kategóriu.

Off-page optimalizácia

Hodnotenie a recenzia

Celkové hodnotenie aplikácie je extrémne dôležité. Nikto nebude sťahovať aplikáciu so zlými hodnoteniami.

Ako sa vyhnúť zlým hodnoteniam? V prvom rade musíte mať dobrú aplikáciu, bez toho to nepôjde. V druhom rade treba mať fungujúcu zákaznícku podporu. Užívatelia musia mať možnosť napísat vám ich problémy a očakávajú rýchlu a presnú odpoveď. Ak ju nedostanú, tak dajú aplikácii zlé hodnotenie. Ak im pomôžete, tak im naznačte, aby vám dali dobré hodnotenie.

Užívateľov môžete vyzvať priamo v aplikácii, aby ju ohodnotili. Nerobte to príliš skoro, ale až po určitom počte spustení. Nikdy ich do hodnotenia aplikácie nenúťte, pretože sa to môže obrátiť proti vám.

Počet stiahnutí

Tu je to jednoduché – čím viac stiahnutí má aplikácia, tým častejšie sa zobrazuje užívateľom.

Infografika

Všetky faktory, ktoré ovplyvňujú optimalizáciu, sme zhrnuli do tejto infografiky. Je vo formáte A3, ak by ste si ju chceli vytlačiť.

App Store Optimization

Verzia pre tlač