See Think Do Care je marketingový model, ktorý kladie dôraz na jednotlivé nákupné fázy zákazníka. Na našom blogu vám ho predstavil kolega Ľubo vo svojom článku. Ak ste si ho prečítali, tak už viete, ako funguje a ako si ho vytvoriť. V mojom článku sa budem venovať tomu, ako si jednotlivé aktivity vyhodnocovať.

Ak ste čítali Ľubov článok, tak viete, že všetky marketingové aktivity v See Think Do Care modeli môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín. Tie sa delia podľa cieľovej skupiny, ktorú chceme osloviť. Napríklad v prípade online marketingovej agentúry, akou je VISIBILITY, to môže vyzerať nejako takto:

stdc-1

 

Čo chceme dosiahnuť?

Hlavným cieľom je, samozrejme, získať čo najviac spokojných klientov, ktorí budú využívať naše služby. Veľký dôraz preto kladieme na fázy DoCare. Chceme byť skrátka top-of-mind agentúrou a keď sa klienti vo fáze Do rozhodujú o agentúre, v ich návrhoch by mala byť vždy aj VISIBILITY.

Nestačí ale iba získať klienta, treba z neho urobiť spokojného klienta. Ako napísal Ľubo vo svojom článku, tak to, čo predchádza konverzii, a to, čo nasleduje po nej, je tak isto dôležité ako konverzia samotná. Náš marketing je preto aktívny aj vo fáze Care a chceme našich klientov vzdelávať, informovať ich o našich aktivitách a rozširovať našu spoluprácu.

Marketingová stratégia ale nemôže byť zameraná len na dve fázy. Ľudia v Do fáze vás nebudú poznať bez toho, ak ich neoslovíte už oveľa skôr, v čase, kedy možno ešte ani nevedia, že raz budú potrebovať agentúru.

Aktivity a marketingové kanály treba preto využívať rovnomerne vo všetkých štyroch fázach, napríklad takto, ako to robíme my vo VISIBILITY:

stdc-2

 

Ako to celé rozumne vyhodnotiť?

Tu už sa dostávame do fázy vyhodnocovania aktivít. Aktivít, ktoré robíme my, je pomerne veľa a nemali by sme ich pod kontrolou, ak by sme si priebežne nevyhodnocovali ich úspešnosť.

Niekto by mohol povedať, že si stačí vyhodnocovať aktivity iba na úrovni makro konverzií. V našom prípade by sme mohli zrátať počet nových klientov, ktorých sa nám podarilo osloviť v Do fáze. Alebo by sme sa pozerali iba na zisk. Ak by bol počet nových klientov a zisk vyšší ako pred pol rokom, tak by sme si pogratulovali a išli ďalej.

Čo by sa ale stalo, ak by sme zistili, že počet nových klientov je nižší, ako sme očakávali, a zisk nie je žiadny? Ako by sme zistili príčinu neúspechu? Odpoveď asi tušíte: Veľmi ťažko. V každej fáze STDC modelu by ste preto mali vyhodnocovať relevantné metriky, aby ste mali z čoho vychádzať.

To znamená, že v See fáze nebudeme sledovať to, koľko ľudí si objednalo naše služby, ale bude nás viac zaujímať, koľko nových návštevníkov prišlo na náš blog. V Do fáze nás bude viac zaujímať, koľko návštevníkov sa vrátilo na náš blog alebo koľko z nich sa prihlásilo na odber nášho newslettra. Počet nových klientov budeme sledovať až v Do fáze a v Care fáze môže byť jedna z hlavných metrík napríklad počet klientov, ktorí predĺžili spoluprácu.

Metriky môžeme medzi jednotlivé fázy rozdeliť napríklad takto:

stdc-3

Ak už viete, čo všetko je dôležité v jednotlivých fázach, tak môžete oveľa jednoduchšie odhaliť problémové miesta vašej marketingovej stratégie.

 

Tabuľka je základ

Teraz si už len potrebujete vytvoriť dokument, do ktorého si budete zapisovať všetky metriky a na pravidelnej báze ich vyhodnocovať a porovnávať s predchádzajúcim obdobím. Môžete použiť napríklad takúto tabuľku, ktorú som vytvoril ja pre naše potreby.

stdc-dashboard

Určite tam nájdete metriky, ktoré sledovať nepotrebujete alebo naopak, vám tam budú nejaké chýbať. Berte to ako základ, z ktorého môžete vychádzať, a niečo, čo si musíte upraviť podľa vašich aktivít a cieľov. Tabuľku si môžete stiahnuť aj z nášho Google Drive.

cta-3

 

Čo ďalej?

Vyplnením tabuľky by ste nemali skončiť, práve naopak. Tu by malo všetko začínať. Ak zistíte, že sa niektorá z metrík dlhodobo nezlepšuje, alebo dokonca zhoršuje, tak analyzujte všetky aktivity, ktoré ju ovplyvňujú. Možno narazíte na niečo, čo nefunguje tak, ako by malo. Skúste túto aktivitu zmeniť a po čase vyhodnotiť, či to malo pozitívny, neutrálny alebo negatívny efekt.

 

Aký to bude mať efekt?

Vytvorenie See Think Do Care plánu a peknej tabuľky neurobí zo zlej marketingovej stratégie dobrú. To by bolo príliš jednoduché. Pomôže vám to ale lepšie pochopiť to, že cieľom marketingu by nemal byť vždy len priamy predaj a na všetky aktivity by ste sa mali pozerať v širšom kontexte. Pomôže vám to lepšie pochopiť to, ako rozmýšľajú vaši potenciálni zákazníci a bude pre vás jednoduchšie identifikovať problémové miesta vo vašom marketingu.