Súbory PDF sú užitočné na distribúciu dokumentov, keďže všetky strany ich uvidia rovnako. Dokumenty zvyčajne vytvoríte pomocou inej aplikácie a potom ich prevediete do formátu PDF. Tu je postup, ako previesť dokument programu Microsoft Word do formátu PDF.

Ak máte na počítači so systémom Windows alebo Mac nainštalovanú verziu programu Microsoft Word pre počítače, najjednoduchší spôsob, ako previesť dokument do formátu PDF, je priamo v samotnom programe Word:

1. Otvorte dokument, ktorý chcete previesť a kliknite na kartu „Súbor“.

2. Vyberte zo zoznamu vľavo možnosť „Uložiť ako“:

Návod, ako uložiť Word do PDF

3. Ďalej na obrazovke Uložiť ako vyberte, kam chcete súbor PDF uložiť (OneDrive, Tento počítač, konkrétny priečinok alebo kdekoľvek).

4. Kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky na pravej strane poľa „Uložiť ako typ“ a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „PDF (*.pdf)“:

Word do PDF návod

5. Ak chcete, môžete teraz zmeniť názov súboru. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

Po uložení PDF sa vrátite do dokumentu programu Word a nový PDF sa automaticky otvorí vo vašom predvolenom prehliadači PDF.

Zdroje