B2B online marketingu sme sa na našom blogu venovali už viackrát. Je to oblasť, ktorá je na internete po obsahovej stránke stále podceňovaná. A to aj napriek objemu a medziročným rastom objemu online investícií. 

Ak vás táto téma zaujíma:

Prelustrovali sme celý internet a vybrali sme tie najkvalitnejšie resp. najinšpiratívnejšie prípadové štúdie, ktoré ukazujú možnosti pre B2B orientované firmy na internete. Samozrejme, nie vždy je internet vhodný ako priamy predajný kanál v B2B segmente. Na druhej strane, digitalizácia veľkých B2B firiem umožňuje šetriť náklady, zlepšovať zákaznícky servis či oslovovať nových potenciálnych veľkoobchodných partnerov. Aj o tom sú nasledujúce prípadové štúdie. Veríme, že sa nimi dostatočne inšpirujete.

Prípadová štúdia PUMA a medzinárodný predaj

PUMA Group je skupina podnikov, ktorá vyrába a vyvíja výrobky z oblasti „sportlifestyle” a predáva ich vo viac ako 120 štátoch. Maloobchodníkov využíva najmä kvôli povedomiu o značke. 

Puma mala medzeru v podpore predajcov. Pred zavedením platformy elektronického obchodu sa ich výrobky dali objednávať iba cez telefón, fax alebo pomocou obchodných zástupcov. Objednávky sa dali prijať iba počas pracovných dní a hodín. Časovo náročný bol tiež manuálny prenos údajov do systému ERP a viedol tak k chybám.

Riešenia a ciele

Puma mala v úmysle priblížiť svojich predajcov k sebe, a to výrazným zvýšením úrovne služieb prostredníctvom plánovanej platformy elektronického obchodu B2B. Dôležité bolo, aby vybrané riešenie malo potenciál postupne pokryť ďalšie krajiny alebo regióny.

Z dlhodobého hľadiska treba presvedčiť maloobchod, aby s nimi spolupracoval. Preto by malo byť objednávanie čo najefektívnejšie a najvýhodnejšie. O to viac, ak je perspektíva predaja vo viac ako 40 krajinách so sortimentmi pre jednotlivé krajiny, komplexnými individuálnymi systémami cien a s mnohými špeciálnymi prípadmi a výnimkami.

Výsledky

 1. Úspešná digitálna transformácia.
 2. Po preskúmaní, ako predajcovia PUMA nakupujú, sa vyvinuli optimalizované nákupné procesy, vďaka ktorým je objednávanie pohodlné a rýchle.
 3. K dispozícii sú združené servery s cieľom vždy zabezpečiť najvyšší výkon a dostupnosť.
 4. Jednotlivé sortimenty, ceny a dostupnosť produktov sú v interakcii s niekoľkými rôznymi systémami ERP.

Efekt

Online platforma je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a ponúka vynikajúci výkon. Efektívne objednávanie sortimentu je možné kedykoľvek.

Stále viac predajcov uprednostňuje priame online objednávanie oproti klasickým (retro) spôsobom. 

B2B e-commerce platforma pre PUMA bola navrhnutá tak, aby bola od začiatku schopná fungovať vo viacerých jazykoch a vo viacerých menách.

Zdroj: https://www.iconparc.de/International-PUMA-B2B-E-Commerce-Platform

Prípadová štúdia PET FOOD EXPERTS

Pet Food Experts založili v roku 1989. Je nezávislým vlastníkom a distribútorom krmiva pre domáce zvieratá. Dodáva viac ako 150 značiek pre nezávislých maloobchodníkov so zvieratami v 29 štátoch.

Spoločnosť je v súčasnosti tretím najväčším distribútorom v USA. Obsluhuje viac ako 3 400 maloobchodníkov zo 4 skladov (Pensylvánia, Rhode Island, Illinois, Washington).

Spoločnosť spolupracuje výhradne s nezávislými obchodmi so zvieratami. Motto Pet Food Experts znie v preklade: ,,Keď my vyhráme, vy vyhráte.” To znamená, že chcú pomáhať svojim obchodníkom uspieť.

Poslanie

V roku 2016 sa rozhodli pre strategickú iniciatívu, pomocou ktorej by nakupovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najjednoduchšie s elektronickým obchodom B2B.

Chceli, aby 10 % výnosov do firmy prechádzalo cez mobilnú aplikáciu.

Technologický konzultant z Handshake sa vyjadril, že na správne nasadenie mobilnej aplikácie budú potrebovať zapojenie sa do spoločnosti zhora nadol. Pretože úspech si vyžaduje silnú podporu zo strany vedenia (leadership).

Iniciatíva mobilného objednávania

Pet Food Experts boli prví vo svojom odbore, ktorí ponúkli silné mobilné riešenie objednávania. Používateľsky prívetivá implementácia Handshake Direct Mobile, natívna mobilná aplikácia elektronického B2B obchodu, umožňuje zákazníkom zadávať objednávky kdekoľvek a kedykoľvek, ak sú pripojení na internet.

Predtým sledovali správanie nakupujúcich, aby vedeli upresniť a uľahčiť spôsob objednávania. To viedlo k vypracovaniu sofistikovanej stratégie zapojenia. 

V spoločnosti Pet Food Experts si plne uvedomovali dôležitosť výkonného nástroja, ktorý by fungoval na základe požiadaviek kupujúcich. Niektoré obchody už nemusia mať všetky výrobky na poličke. Jednoducho ich objednajú so skorým doručením. Ušetrí sa tým aj kopa času pri každodenných inventúrach, ako to bolo v minulosti. Objednávky sa budú môcť robiť kedykoľvek počas dňa.

Vízia

Pet Food Experts si uvedomovali šikovnosť a nadšenie maloobchodníkov poskytujúcich produkty najvyššej kvality pre zákazníkov, ktorí majú zvieratá. Bolo však treba zlepšiť predajno-nákupný proces. Preto sa Pet Food Experts rozhodlo spolupracovať so spoločnosťou Handshake.

Riešenie

Handshake pomohlo s nastavením a so zvýšením povedomia mobilnej B2B aplikácie na viacerých marketingových kanáloch.

Tím Handshake v spolupráci s Pet Food Experts vytvorili stratégiu, ktorá zahŕňala:

 • Ambassadorský program: Súčasťou boli rôzne školenia, zastúpenie ľudí v odlišných regiónoch a styky s kupujúcimi, od ktorých neskôr získali spätnú väzbu.
 • Týždenné registrácie: Každý týždeň sa stretávali ľudia z IT, z oblasti predaja, analytiky a vybraní zákazníci, aby si povedali o tom, čo fungovalo alebo nefungovalo cez mobilnú aplikáciu. Bolo to výhodné najmä pri vstupe aplikácie na trh.
 • Marketingové kampane: Pet Food experts zvyšovalo povedomie o mobilnom objednávaní na rôznych svojich výstavách, informačných stretnutiach, cez email alebo osobne pri predaji.
 • Ohlasy zákazníkov: Zdôrazňovanie príbehov úspešného nákupu, ktoré sa zdieľali vo viacerých formátoch, vrátane videa a emailu.
 • Zákaznícke stimuly: V Pet Food Experts zaviedli motivačné programy na vedenie vozidla pre propagáciu aplikácie Handshake B2B eCommerce. Úspešná bola aj tombola pre zákazníkov v hodnote 10-tisíc dolárov. Išlo o toto: Čím viac objednávok zadá kupujúci prostredníctvom aplikácie Handshake, tým viac vstupeniek môže získať.
 • Horúca linka pre podporu zákazníkov: Pre dodávateľov s menej technickými zákazníkmi je k dispozícii skutočná osoba, ktorá im má pomôcť. Je to často dôležitejšie ako samotný proces riešenia problémov.
 • Mesačné predajné prezentácie: Každomesačné prezentovanie aktuálnych zmien v objednávacom procese vo forme prezentácie.

Výsledky

Po zavedení mobilnej aplikácie zaznamenali Pet Food Experts 4 výrazné segmenty používateľov.

 1. Optimalizovaní kupujúci: Počas metriky sa zistilo, že veľký počet nakupujúcich je cez tablet iPad Mini. Až 80 % percent z nich objednáva cez aplikáciu Handshake.
 2. BYOD (Bring-your-own-device) nákupcovia: Kupujúci, ktorí inštalovali aplikáciu na vlastné smartfóny alebo tablety, pretože preferujú zadávanie objednávok cez mobil.
 3. Cez referenčné katalógy: Títo kupujúci už existujú v rámci infraštruktúry. Mobilnú aplikáciu využívajú iba vtedy, keď chcú zistiť aktuálnosť produktu, nové produkty a ich dostupnosť
 4. Obchodní zástupcovia: Malý segment používateľov, ktorí si cez aplikáciu overujú inventár dostupných produktov a zadávajú objednávky v mene svojich kupujúcich. Vzhľadom na jednoduché rozhranie si však väčšina zákazníkov radšej zadáva objednávku vo svojom vlastnom čase.

Mobilná aplikácia sa rýchlo osvojila, udržala záujem klientov a predáva naprieč konkurenciou. Momentálne zarába 10 % z celkových príjmov spoločnosti Pet Food Experts. To zároveň bola aj ich požiadavka, ktorú splnili len niekoľko mesiacov po spustení aplikácie.

Hoci mali Pet Food Experts nižšie ceny oproti konkurencii, nakupujúcich bolo viac v konkurencii. Po zavedení ľahšieho objednávania a ďalších dostupných funkcií sa to zmenilo v prospech Pet Food Experts.

Faktom naozaj je, že dnešné moderné skúsenosti s B2B nákupom zostávajú neúplné bez mobilného objednávania.

Zdroj: https://assets-global.website-files.com/5b4cba745747fc75a4a46040/5d5ae413b1398c8d9d4457ce_CS-PetFoodExperts.pdf

Prípadová štúdia The North Face (TNF)

V súlade s inováciou ich ikonických značiek a výrobkov pre vonkajšie použitie, dosiahla spoločnosť The North Face (TNF) prvé miesto tým, že odstránila hromadnú tlač obchodných katalógov B2B a pracovných kníh. Prvou je aj v tom, že to robí medzi všetkými výrobnými vertikálami pomocou digitálnej obchodnej technológie. Pozoruhodné je, že spoločnosť TNF úspešne prekonala silnú závislosť svojich maloobchodných partnerov od tradičných tlačených predajných katalógov, čím doslova transformovala povahu veľkoobchodného predaja.

Vízia a inovácia

Kvantový posun v správaní pri nákupe produktov spôsobila silná vízia a túžba spoločnosti TNF slúžiť maloobchodníkom s oveľa viac kolaboratívnym prístupom k B2B predaju. 

Jadrom tejto vízie bola optimalizácia výkonu značky TNF v mene maloobchodníkov, vytvorením veľmi inkluzívneho a najúčinnejšieho procesu získavania produktov. Silná platforma digitálneho predaja a obchodovania bola potrebná na vytvorenie skutočne flexibilného a pohlcujúceho zážitku z nákupu, ktorý by maloobchodníkom pomohol naplno využiť ich potenciál pri riadení zložitých a rozmanitých produktových radov.

Aby to bolo možné, TNF pomohol vo vývoji platformy digitálneho merchandisingu PlumRiver´s Elastic Suite na rozšírenie hraníc toho, ako môžu obchodní zástupcovia a maloobchodníci efektívnejšie spolupracovať. Pri vývoji správneho riešenia pre svojich obchodných partnerov potreboval TNF oveľa viac než len statické digitálne katalógy.

Centrom vízie spoločnosti TNF bolo poskytovanie funkcií, ako je kompletné zostavenie sortimentu, funkcie zobrazovania línií a nástroje na predaj, ktoré boli plne podporované po celú dobu predaja. Tieto vylepšenia poskytli základ na dosiahnutie bezplatnej tlače pri B2B predaji a poháňa to potrebný behaviorálny posun v nákupe maloobchodníkov.

ROI (návratnosť investícií) a príjem na dosiahnutie bezplatnej tlače pri B2B predaji prichádza v mnohých podobách v spoločnosti TNF. Vzťahy medzi TNF a ich maloobchodnými partnermi sa stali oveľa silnejšími vďaka hlbokej funkčnosti a spoločným nákupným funkciám poskytovaným pomocou tejto novej technológie.

Eliminácia tlače B2B prináša so sebou výhody ekologických obchodných iniciatív a vylepšenia značky, pretože udržateľnosť sa stáva čoraz dôležitejšou v životnom štýle a nákupnom správaní spotrebiteľov. Vylúčenie tlačených materiálov z procesu komerčného predaja vedie k úsporám nákladov, ktoré plynú priamo do spodného riadku (príjem) spoločnosti.

Vzťahy s maloobchodníkmi

Keď sa spoločnosť TNF rozhodla pre digitálne B2B riešenie, čelila významnej výzve pri prekonávaní závislosti vonkajšieho odvetvia od tlačených marketingových materiálov. Medzi mnohými maloobchodníkmi existoval dlhodobý a silný kultúrny odpor proti prechodu na digitálne riešenie. Pretože kupujúci mali hmatateľnú potrebu zaznamenávať a označovať fyzické katalógy alebo pracovné zošity.

Pochopenie ich maloobchodných partnerov a dodržiavanie skutočného kolaboratívneho prístupu pri vývoji digitálneho riešenia, bolo kľúčom k potrebného posunu pri získavaní potrebnej zmeny správania s kupujúcimi. Táto spolupráca pramenila z túžby spoločnosti TNF používať špičkovú technológiu merchandisingu na zlepšenie a prispôsobenie predajnej prezentácie a zároveň vytvoriť oveľa intuitívnejšie rozhranie s produktovými radami.

TNF chcelo postupne vysvetliť maloobchodníkom, aby lepšie porozumeli obmedzeniam tlačených materiálov. Tlačené katalógy majú statickú povahu, čo so sebou prináša problémy s presnosťou. Nie sú totiž schopné prispôsobiť sa potrebným úpravám výrobkov alebo liniek.

Ukázalo sa, že riešenie digitálneho merchandisingu by mohlo nielen vytvoriť flexibilné predajné katalógy, ale aj vylepšiť a prispôsobiť celý B2B obchodný prípad. PlumRiver´s Elastic Suite bol vyvinutý tak, aby predajnému tímu spoločnosti TNF umožnil vytvárať sortimenty, ktoré navrhli špeciálne pre jednotlivých maloobchodných predajcov a zároveň efektívnejšie spravovali svoje objednávky a svoje celkové podnikanie na jednom mieste.

Pretože tímy, ktoré sa zaoberali produktami a obchodom, úzko spolupracovali s TNF na vývoji najlepšieho riešenia pre maloobchodníkov, hľadali rozhranie, ktoré by kupujúcim poskytovalo rovnaké hmatové zapojenie, aké mali s tlačenými materiálmi. Dynamickým mostíkom sa stalo rozšírenie platformy PlumRiver´s Elastic Suite na vytvorenie vylepšených funkcií a bohatšieho zážitku z nákupu nad rámec základných digitálnych katalógov. 

Medzi tieto funkcie patrí:

 • schopnosť zaznamenávať a hodnotiť produkty,
 • intuitívna tvorba sortimentov,
 • zohľadnenie zmien produktov v reálnom čase,
 • informácie o zmenách cien,
 • schopnosť segmentácie predaja,
 • správa komplexného kategorizovania produktov a tvorba strategickejšej kombinácie produktov.

To všetko vedie k prezentácii správneho produktu správnym zákazníkom a čo najefektívnejšiemu využívaniu času a zdrojov pre TNF a ich maloobchodných partnerov.

Ďalšou kľúčovou výhodou pre spoločnosť TNF a jej maloobchodníkov je skutočnosť, že materiály digitálneho predaja sa môžu aktualizovať v reálnom čase. Táto schopnosť prakticky eliminuje chyby informácií o produkte pri prispôsobovaní sa prebiehajúcich úprav, a zároveň výrazne zvyšuje rýchlosť uvedenia na trh.

TNF skrátil čas uvedenia produktov na trh v priemere o jeden mesiac, počas každej šesťmesačnej predajnej sezóny, čo v číslach predstavuje zlepšenie o 17%. Toto vylepšenie dáva TNF a ich maloobchodníkom podstatne viac času na strategické riadenie procesu B2B predaja, predĺženie predajnej sezóny a potenciálne zvýšenie objemu predaja.

Výhody trvalej udržateľnosti

Elastická platforma okrem posilňovania vzťahov s maloobchodnými partnermi pomáha spoločnosti TNF posilňovať svoju značku prostredníctvom merateľných a udržateľnejších „zelených” obchodných praktík.

Udržateľnosť je pre spoločnosť TNF silným motívom pri dosahovaní eliminácie tlačených predajných B2B materiálov a v súlade s účasťou materskej spoločnosti TNF, čiže Vanity Fair Corporation vo Fashion Industry Charter For Climate Action. Spoločnosť VF Corporation sa zaručila, že do roku 2030 zníži emisie skleníkových plynov o 30% a nulové čisté emisie do roku 2050.

V súlade so zelenými obchodnými praktikami sa dajú nielen ochrániť lesy a drevo, ale aj znížiť emisie oxidu uhličitého a tuhé odpady. V číslach to znamená:

Zdroj: https://www.elasticsuite.com/

Propagácia zvýšenej udržateľnosti obchodných B2B praktík spoločnosti TNF môže ďalej posilniť značku s jej koncovými užívateľmi. Vďaka tomu, že si čoraz viac spotrebiteľov uvedomuje dôležitosť trvalo udržateľného životného štýlu, sa zvýši aj ich preferencia, príbuznosť a lojalita k značkám, ktoré dodržiavajú podobné obchodné praktiky.

Spotrebitelia, ktorí sú orientovaní na udržateľnosť, predstavujú väčšinu nakupujúcich. Tento segment sa rýchlo rozširuje. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Research viac ako 60 % svetových spotrebiteľov tvrdí, že viac investujú do produktov od značiek s trvalo udržateľnými obchodnými praktikami. Te istý výskum dokazuje, že generácia Y predstavuje najväčšiu demografickú skupinu spotrebiteľov, pričom viac ako dve tretiny tejto skupiny vyjadrujú lojalitu k výrobkom, ktoré súvisia s iniciatívami trvalej udržateľnosti. Dosahy udržateľnosti TNF sú výrazne v súlade s týmto trendom a prechádzajú do trvalých prínosov, pokiaľ ide o príbuznosť so značkou a ziskovosť.

Šetrenie nákladov

Náklady na tlač, ktoré sa spájajú s predajnými materiálmi, boli predtým významnou riadkovou položkou v marketingovom B2B rozpočte, ktorý sa už úplne vylúčil. Hoci sú s prechodom na digitálne riešenie spojené určité náklady, TNF aj ich maloobchodní partneri využívajú výhody plynúce z úspor nákladov v oveľa strategickejšom, racionálnejšom a „bezpapierovejšom” procese obstarávania produktov.

Pri účtovaní nákladov na predtým vytlačené predajné katalógy a pracovné zošity, spoločnosť TNF zaznamenala ročné zníženie nákladov o 35 % v rámci svojho rozpočtu na B2B predaj a marketing. Tieto úspory pomohli financovať prechod na digitálnu technológiu predaja, ktorá v konečnom dôsledku zaisťuje zvýšenie čistých ziskov spoločnosti.

Potenciál na zníženie nákladov a zvýšenie výnosov významne zvyšuje význam a strategickú obchodnú hodnotu pre využitie digitálnej B2B platformy, ako je napr. Elastic. Pozitívny finančný vplyv je hmatateľný aj pre akcionárov.

Výsledkom je prispôsobiteľný a efektívny spôsob maloobchodného predaja. Jeden domov pre celý proces. Od vytvorenia, po víziu merchandisingu.

Zdroj: www.thenorthface.com

https://www.elasticsuite.com/blog/case_studies/the-north-face-case-study/

Prípadová štúdia Athletic Brewing Co.

Spoločnosť Athleting Brewing Co. potrebovala riešenie, zamerané na B2B ako doplnok, ku existujúcemu B2C riešeniu, ktoré predtým fungovalo cez SquareSpace. Chceli prepojiť veľkoobchod a priame maloobchodné programy.

Potreba nového riešenia

Athletic Brewing Co. je relatívne nový podnik, ktorý rýchlo rastie. Rozhodli sa, že nastal čas rozšíriť svoju podporu elektronického obchodu. Jej súčasťou sú segmenty, ktoré nemohli zahrnúť do svojho elektronického B2C obchodu.

S predajom fungujúcim v 9 štátoch a rýchlym rastom, nastal čas rozšíriť technologické riešenia tak, aby pokryli ďalšie predajné scenáre. Spoločnosť Atletic Brewin Co. sa v pivnom priemysle zaoberala nealkoholickými ponukami piva, takže pre nich bolo spojenie s  maloobchodníkmi výhodou.

Mali niekoľko požiadaviek, ktoré chceli podporiť:

 • Segmentáciu cien podľa typu zákazníka.
 • Obmedzenie prístupu, ktoré musela schvaľovať spoločnosť. Tá chcela mať jasný prehľad o tom, kto v skutočnosti objednáva, predtým, ako mu/im dali prístup.
 • Ľahké prispôsobenie a zvládnuteľnosť stránky jednou osobou.

Objavenie Zoey

Pri skúmaní možností Sellhausen (vedúci eCommerce-Athletic Brewing Co.) objavil Zoey. Zistil, že by sa hodilo ako riešenie.

Prečo práve Zoey?

 1. Veľkoobchodné riešenie, ktoré umožňuje správu cien podľa typu zákazníka. Princíp je jednoduchý: jeden portál pre všetky typy zákazníkov.
 2. Táto stránka môže byť ľahko zvládnutá, bez potreby celého tímu alebo externého partnera pre rozvoj a udržiavanie.
 3. Jednoduchá platforma.
 4. Údaje v reálnom čase môžu byť poskytované predajcom, aby sa vedeli rozhodnúť, čo odporúčať na kúpu.
 5. Prístupové obmedzenia im umožnia, aby sa rozhodli, kto môže mať prístup na veľkoobchodný portál a riadne nastaviť ich účty. Potom budú vedieť, kto objednáva.

Zoey je výkonné eCommerce riešenie pre B2B a veľkoobchodné podniky. Sada funkcií B2B zahŕňa: generovanie ponúk, zákaznícke skupiny, prístupové obmedzenia, možnosti rýchlej objednávky a ďalšie. B2C štandardné schopnosti sú zahrnuté v splnomocnení obchodníkov, aby mohli svojich zákazníkoch informovať o stave objednávky a udržiavať účet.

Podpora rastu

Podľa slov Sellhausena sa Zoey ukázal ako užitočný nástroj v ich raste. Zjednodušila sa fakturácia aj vydávanie náhrad za poškodené položky. Istejšie sú aj platby. Preprava produktov je prehľadnejšia, vidíte kde a kedy bola/bude jednotlivá položka doručená.

Sellhausen na platforme riadil a sledoval všetko sám. Nepotreboval na to tím. Tlačil objednávky a ostatným ich dal zabaliť.

Sú pripravení na budúcnosť

Zoey pomohlo spoločnosti Athletic Brewing Co. v situácii, keď sa ich rast prudko zvýšil. Zoey im poskytlo nástroje potrebné na zabezpečenie toho, aby dokázali zvládnuť túto situáciu.

Všetky ich kanály zaznamenali rýchly nárast záujmu zo strany spotrebiteľov, ako aj podnikov a maloobchodníkov. Zaobstaranie tejto platformy naplnilo všetky ich požiadavky. Maloobchodníci získali priestor, kde si môžu ľahko objednať.

Zdroj: https://majorleaguetri.com/athletic-brewing-company

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/425453/Athletic%20Brewing%20Case%20Study.pdf?hsCtaTracking=28a43946-2c6b-497b-8ba5-168b16d37d68%7Cfea4fab5-486b-4249-9eed-e931600db2e3

Prípadová štúdia Eurocash

Ako najväčší poľský veľkoobchodný distribútor FMCG produktov, potreboval Eurocash presunúť viac ako 90-tisíc svojich maloobchodných vzťahov do digitálnych kanálov. Je to však komplexný 5 miliardový podnik, ktorý slúži potrebám veľkej a rozmanitej skupiny klientov s viac ako 450-tisícmi variáciami produktov naprieč 155-tisícom jedinečných skladových jednotiek. Eurocash potreboval profesionálne, výkonné a rozsiahle riešenie, ktoré by ich interným tímom umožnilo riadiť komplexné podnikanie.

B2B platforma elektronického obchodu pre najväčšieho distribútora FMCG v Poľsku

Firma 9bits navrhla riešenie elektronického obchodu B2B od základov, ktoré poskytuje optimalizované a modernizované používateľské prostredie. Táto platforma využíva moderné technológie, vrátane Angular2, Netcore 2.0, ElasticSearch, Hazelcast, Redis a Kibana, aby používateľom poskytla kvalitné vyhľadávanie produktov, informácie o trhu, prispôsobené dashboardy a mini koše s kompletnou dokumentáciou o dodávke a platbe.

Firma 9bits vytvorila vlastnú platformu na správu informácií o produktoch (PIM) pre in-house (vnútropodnikových) používateľov. Tá manažérom Eurocashu umožňuje navrhovať a dohliadať na kategórie produktov, propagačné kampane a vzťahy so zákazníkmi.

Výsledok

Viac ako 87-tisíc maloobchodníkov denne používa platformu elektronického obchodu Eurocash.

Denne sa aktualizuje viac ako 115-tisíc jedinečných skladových jednotiek.

Zdroj: https://bgtrading.pl/en/about-us

https://9bits.com/eurocash

—-

A čo vy, ste pripravení na online transformáciu? Začali ste už aktívne využívať internet a jeho potenciál?