Často sa mi dostávajú do uší slová, ktoré nie sú spisovné. Ak sa vám mám priznať, tak ich občas používam aj ja a nemám z toho výčitky. 🙂 Pred klientmi či v práci by sme sa mali snažiť rozprávať spisovne, ale keď sme medzi svojimi blízkymi, je úľavou rozprávať tak, ako sa nám páči.

V hovorovom či neformálnom prejave si môžeme dovoliť používať slová, ktoré do odborných textov, verejných prejavov, úradných korešpondencií či pracovných emailov rozhodne nepatria. Nižšie som uviedla niekoľko príkladov, s ktorými sa stretám v mojom okolí. Samozrejme, je ich omnoho viac, no to by bol veľmi dlhý článok, keby som ich mala vypísať všetky. 🙂

Výber som nešpecifikovala do žiadnych kategórií, preto verím, že si v ňom každý z vás nájde niečo zaujímavé. 

1. Aj/ano namiesto áno

Veľakrát neodpovedáme na otázku áno, ale použijeme aj. Tak je to nesprávne. Taktiež používame iba krátke ano. Spisovne je to ale áno s dĺžňom.

2. Ne namiesto nie

Radi si skracujeme slovo nie na ne. Takto ale odpovedáme nespisovne.

3. To neni možné

Slovo neni je nespisovné. Používať by sme mali nie je.

4. Môžete vs. môžte

Z týchto dvoch možností je správny tvar môžete.

5. Nerozumiem to/tomu, nechápem to/tomu

S týmto majú problém viacerí ľudia. Správne by sme mali používať spojenia nerozumiem tomu a nechápem to. Slovo (ne)rozumieť používame s datívom, teda nerozumiem tomu. (Ne)chápať sa viaže s akuzatívom, teda nechápem to.

Deti v škole

6. Pracné alebo prácne?

Prácny znamená ťažký, namáhavý. Pracný je nespisovné slovo. Ak potrebujete niečo získať, tak jedine prácne. 🙂

7. Chcem mať kľud!

V spisovnej verzii nechcete kľud, ale pokoj. Takže namiesto slov kľud a kľudný by sme mali používať spisovné ekvivalenty pokoj a pokojný.

8. Zdravá rastlina Aloe

Názov Aloe je zaužívaný, no možno vás prekvapí, že je nespisovný. Spisovný je názov Aloa, ide o liečivú rastlinu, ktorú môžete pestovať aj doma.

9. S prsiami či s prsami?

Áno, máme problém aj s týmto slovom, ktoré opisuje, čo sa nachádza na našej hrudi. Občas ho zle vyskloňujeme. V inštrumentáli je správny tvar s prsami.

10. Rozprávam o Mar(e)kovi

Pokiaľ sa niekto volá Marek, tak rozprávame o Markovi. Ak by sme povedali o Marekovi, bolo by to nesprávne.

11. Kúpim si rožok alebo rohlík?

Na Slovensku si určite kúpite rožok. V Česku by to už bol rohlík.

12. Lízatko vs. lízanka

Z týchto dvoch výrazov je spisovné lízanka.

Lízanka

13. Sáčok, sáčik alebo radšej vrecko?

Určite použite slovo vrecko alebo vrecúško, ak chcete rozprávať spisovne. Sáčok a sáčik sú nespisovné výrazy.

14. Razítko vs. pečiatka

Ak vám na úrade povedia, že potrebujete razítko, rozprávajú nespisovne, pretože v skutočnosti potrebujete pečiatku.

15. Mám jeden dotaz

Dotaz je nespisovné slovo. Použite radšej slovo otázka.

16. Pravítko, kružidlo

Oba tieto výrazy sú spisovné. Aj keď je prípona -tko zaužívaná v českom jazyku, u nás sa slovo pravítko ustálilo. Pomôcky ako kružidlo, tlačidlo, nosidlo, ležadlo sú spisovné a sú odvodené od slovies. Nespisovné sú výrazy kružitko, tlačitko atď.

17. Kukátko a priezor na dverách

Slovo kukátko používame bežne. Priezor už menej často, no a z týchto dvoch výrazov je práve priezor spisovný.

18. Kúpeľka vs. kúpeľňa

Pokiaľ chcete spisovne povedať, že sa sprchujete v miestnosti, kde je vaňa alebo sprchový kút, rozhodne povedzte kúpeľňa.

19. Dala by som si sladký krémeš/krémovník

Chutný, výborný a sladký krémeš alebo krémovník? Správna odpoveď je krémovník.

20. Vodítko a vôdzka

Ak sa chystáte so svojím psíkom na prechádzku, dáte mu vôdzku. Slovo vodítko je nespisovné.

Pes

 

Nespisovných výrazov je naozaj mnoho. Budem rada, keď mi do komentára napíšete, ktoré používate vy alebo ktoré vám bijú do uší. 🙂