Internet je plný textov od výmyslu sveta. A v takom množstve textov sa, samozrejme, nájde aj množstvo chýb. Myslím si, že väčšina pravopisných chýb je urobená nevedome, prípadne autora textu chyby netrápia a nezaoberá sa nimi (závidím mu tú pohodu).

Dávajte si ale pozor, aby ste nedopadli ako Tóno z knihy Bola raz jedna trieda.

 

Keďže som copywriterka, každý deň pozerám na tie čierne písmená na bielom (dnes už aj farebnom) podklade a všímam si chyby. Prezerala som si spätne emaily, ktoré si posielam s klientmi, kolegami alebo mojimi známymi. O tom, ako správne písať emaily, si podrobnejšie môžete prečítať v mojom predošlom článku. Pozorne som taktiež sledovala blogové články a vybrala som niekoľko chýb, s ktorými sa v online svete stretávam skoro každý deň.

1. Nominatív množného čísla stále s ním bojujeme

Ak si dobre spomínam, nominatív množného čísla bol pre žiakov vždy postrachom. Doteraz si pamätám, ako nás moja triedna učiteľka na základnej škole „dusila“ s tým, že toto je tá najhoršia gramatická chyba, akú môžeme urobiť. 😀 A veru, stretám sa s ňou i dnes. Nezabudnite teda, že prídavné mená (podľa vzoru pekný) v:

 • jednotnom čísle nom. napíšeme: pekný chlapec,
 • množnom čísle nom. napíšeme: pekní chlapci.

2. Užívateľ a používateľ, nie je to jedno?

Nie, nie je. Tieto veľmi podobné slová si občas zmýlim aj ja. Rozdiel medzi nimi je ten, že:

 • používateľ je osoba, ktorá niečo používa ako prostriedok alebo nástroj (internet, služby, Facebook,…),
 • užívateľ je osoba, ktorá niečo užíva (lieky, život…) a taktiež v právnickej terminológii môžete mať v užívaní nehnuteľnosť (byt či pozemok…).

3. Svojim/svojím

Aj dĺžne majú v slovenčine svoje opodstatnenie. Pri nižšie uvedených zámenách raz dĺžeň používame a raz nie. Tu máme pekný príklad:

 • množné číslo bez dĺžňa (datív): ponúknem to svojim kolegom,
 • jednotné číslo s dĺžňom (inštrumentál): bol som so svojím kolegom.

– Toto pravidlo platí aj pre zámená môj, tvoj, náš, váš.

4. 10 eur vs. 10 euro

Slovo euro sa skloňuje podľa vzoru mesto. V slovenčine ho píšeme s malým písmenom.

 • 1 euro
 • 2/3/4 eurá10 eur
 • 5 eur
 • 15 eur
 • 100 eur

V nominatíve sa od čísla 5 používa tvar eur. Správne teda je, keď povieme 10 eur.

5. Odpovedáme ano alebo áno?

Ak chceme vyjadriť súhlas, mali by sme odpovedať áno.

6. Päťkrát a päť ráz

Pri násobných číslovkách máme dve možnosti. Buď napíšeme päťkrát, alebo 5-krát. Vždy spolu.

Môžeme použiť aj spojenie päť ráz, no v tomto prípade musíme slová písať vždy oddelene.

7. Píšete úvodzovky správne?

V slovenskom texte často používame anglické úvodzovky. V angličtine sa dávajú obe úvodzovky hore, no pre slovenčinu to neplatí. Prvé úvodzovky dávame vždy dolu a druhé hore a nezáleží na tom, či vyjadrujeme priamu reč alebo chceme zdôrazniť iróniu a pod. Príklad:

„Potrebujem, aby si to napísal dnes,“ povedala Mirka.

Dnes počúvam samé „dobré“ správy.

Dolné úvodzovky vytvoríte skratkou Alt 0132 a na horné použite skratku Alt 0147.

8. Spojovník vs. pomlčka

Viacerí ľudia ani nevedia, že existuje pomlčka aj spojovník. Pomlčka sa píše s medzerami a spojovník nie. Uvedieme si teda niekoľko konkrétnych príkladov, v ktorých sa používajú.

Pomlčka

903 – 1908, s. 10 – 13, na trase Bratislava – Brno – Praha, Staroba – jeseň života.

Všetko bolo vybavené – letenky, strava, ubytovanie.

Pomlčka sa taktiež používa pri oddeľovaní priamej reči jednej osoby od druhej.

– O pomlčke sa viac informácií dozviete v Pravidlách slovenského pravopisu (kapitola 2.8. POMLČKA).

Spojovník

3-dielny, 4-percentný, 2-izbový byt, 5-násobný, krížom-krážom, modro-biely, hav-hav, národno-sociálny, osem- až deväťčlenný.

– O spojovníku sa viac informácií dozviete v Pravidlách slovenského pravopisu (kapitola 2.9. SPOJOVNÍK).

9. Percentápercentá

Často sa stretám s tým, že číselná hodnota a značka percenta sa neoddeľuje medzerou (100%). Správne by sme však mali sto percent písať s nedeliteľnou medzerou, teda 100 %.

10. Preňho alebo preň? Postavím sa zaňho alebo zaň?

Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho nahrádzajú životné podstatné mená mužského rodu.

Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a podstatné mená stredného rodu.

Príklady:

 • životné: Pre šéfa je to jednoduché. Preňho/pre neho je to jednoduché.
 • neživotné: Schovaj sa za počítač. Schovaj sa zaň.

Ak by ste si chceli prečítať informácie o ďalších gramatických chybách a ich vplyve na kvalitu obsahu, prečítajte si článok od mojej kolegyne.

Tip na záver

O gramatike sa dá písať aj diskutovať dlhé hodiny. Ak máte chuť zlepšiť sa v slovenčine, vyskúšajte knihu Slovenčina polopate, v ktorej autorka kompletne zhrnula prehľad gramatiky. Nájdete v nej aj praktické cvičenia. 🙂

Na aké gramatické chyby ste v poslednom čase narazili vy? 🙂