Určite ste to už zažili. Prídete na web, ktorý vás niečím zaujal, ale už pri prvom kontakte s ním radšej odchádzate. Keď namiesto „úspechu v biznise” čítate o „úspechu v byznise” alebo sa vám v článku neprihovára „priamy marketing”, ale „priami marketing”. Vplýva na celkový dojem aj úroveň pravopisu?

Webová stránka ma dokáže odradiť v dvoch prípadoch. Po prvé, keď je pre mňa neprehľadná v používaní a v druhom prípade, keď v každej vete nájdem niekoľko gramatických chýb. Jednoducho ma to ruší v ďalšom čítaní. Samozrejme, pri gramatike sú to veci, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. Obzvlášť na webe.

Členenie a prehľadnosť čitateľ ocení

Platí to aj naopak. Ak zavítam na stránku, na ktorej je úroveň obsahu na vysokej úrovni, poteší ma to. Čitateľnosť, prehľadnosť, pútavé titulky a členenie textu na odseky pridávajú stránke (alebo akémukoľvek obsahu) pomyselné body naviac.

Čo teda spôsobuje nespisovná gramatika?

  • Vety bez čiarok sú jednoliate a môžu nadobudnúť iný význam.
  • Pre návštevníka webu je text nepohodlný, pretože spomaľuje čítanie.
  • Môžete stratiť používateľov stránky (netvrdím, že každému návštevníkovi na gramatike striktne záleží, ale nájdu sa aj takí, ktorým záleží).
  • Gramatika je súčasťou článkov a obsahu na webe (gramatické nedostatky v newsletteroch, reklamných nadpisoch alebo firemných statusoch na Facebooku nepôsobia najlepšie). A ľudia vás na ne tak či tak upozornia. 😉

Rozhodla som sa preto spísať niekoľko najčastejších chýb, ktoré si všímam v e-mailoch, reklame a obsahu na webe. Môžu pomôcť tak tvorcom obsahu, ako aj priemerným používateľom internetu.

Zámená Vy, Váš/vy, váš

Ako rozlišujete písanie malého a veľkého písmena pri zámenách VY a VÁŠ? V reklamných popisoch, newsletteroch, ale aj v článkoch sa denne stretávam s písaním veľkého začiatočného písmena. Mnohí si myslia, že je to správne, ale opak je pravdou.

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa Vy a Váš píšu s veľkým začiatočným písmenom iba v tom prípade, keď odosielate e-mail alebo list buď jednému konkrétnemu adresátovi, alebo skupine príjemcov (napríklad firme). Ak používate tieto zámená v reklamných a iných marketingových popisoch, píšu sa vy a váš s malým písmenom na začiatku.

Častokrát/často

Na vyjadrenie frekvencie deja používame slová veľakrát, často, mnohokrát. Ako je to so slovom častokrát? Je spisovné?

Áno, je. V Slovníku súčasného slovenského jazyka z roku 2006 aj v staršom Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968 sa nachádza, i keď jazykovedci odporúčajú využívať ekvivalent často. S ním máte záruku, že ste nič nepokazili.

Jedná sa alebo ide o?

V našom jazyku existuje zvratné sloveso jednať sa iba vo význame „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”. Môžete ho využiť v spojení jednať sa na trhu alebo napr. jednať sa s dodávateľom. Sloveso jednať je ešte stále zaužívané v takýchto spojeniach: jedná sa o problém, jedná sa o tento druh tovaru, čo nie je správne. Spisovne by sme napísali: ide o problém, ide o tento druh tovaru. Ukážme si to na konkrétnych vetách.

Nesprávne: Jedná sa o slabú mieru konverzií, na ktorej treba pracovať. Jedná sa o druh tovaru, ktorý je veľmi špecifický.

Správne: Ide o slabú mieru konverzií, na ktorej treba pracovať. Ide o druh tovaru, ktorý je veľmi špecifický.

Pred a za lomkou (/) nie sú medzery

Nie, naozaj nie sú. Aj keď sa vám zdá, že tie slová sú natlačené na seba, v spisovnej slovenčine sa pri vyjadrení variantnosti s použitím lomky medzery nedávajú. Priznám sa, že mi toto pravidlo spočiatku nesedelo a zdalo sa mi zvláštne. Áno, aj ja som ho kedysi používala zle. 😉

Túto chybu často badať na konci e-mailov: S pozdravom / Best Regards, pričom správny záverečný pozdrav by mal vyzerať takto: S pozdravom/Best Regards. Pri tomto pravidle platí iba jedna výnimka, keď sa medzery dávajú, a to pri písaní veršov v básňach. Tentokrát nám to slovenčina zjednodušila. 😉

Písanie čiarky pred spojkami

Problémom býva aj písanie spojok. Už sa mi stalo, že som vo vetách hľadala, kde je ich začiatok a koniec, pretože ani pred jednou spojkou nebola čiarka. Čiarky aj spojky píšeme preto, aby sa nám vety ľahšie čítali.

Pred spojkami kde, kedy, keď, aby by sa čiarky mali písať vždy. So spojkou ako je to trochu zložitejšie. Váhame nad tým, kedy dať pred ňu čiarku a kedy nie.

Porovnajte tieto tri vety:

Sme reklamná agentúra, ako má byť.

Reklamná agentúra X je lepšia ako agentúra Y.

Reklamná agentúra ako Z (názov agentúry) udáva súčasný trend.

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že v prvej vete uvádza ako vedľajšiu vetu, a preto sa čiarka píše.

V druhej vete je porovnaním, a teda čiarku nedávame. A v tretej tesným prívlastkom, keď čiarka opäť nie je potrebná.

Dá sa to ľahko zapamätať, keď si uvedomíte, že pri písaní súvetia čiarku dávate a pri porovnávaní dvoch vecí čiarku nepíšete.

Je ešte jeden prípad, keď sa pred ako čiarka PÍŠE. A to vtedy, keď spojka bližšie vysvetľuje spojenie pred ňou, teda uvádza tzv. prístavok.

Čiarku by sme dali v tejto vete: Spravujeme pre klientov profily na sociálnych sieťach, ako Facebook, Google+ či LinkedIn. Bližším vysvetlením sú tu konkrétne sociálne siete. Viem, tá slovenčina dáva občas zabrať.

Slová ako samozrejme, žiaľ, prirodzene sa vyčleňujú z oboch strán čiarkami

Táto gramatická zásada vyzerá v niektorých prípadoch zvláštne a možno práve preto ju tak veľa ľudí ignoruje. Časticami samozrejme, žiaľ, prirodzene vyjadrujeme hodnotenie k danej veci, a preto sa vyčleňujú z oboch strán čiarkami. Keby ste ich zakryli rukou, veta by dávala ten istý význam.

Príkladom môže byť hodnotiaca častica na začiatku vety: Samozrejme, o to isté sa snaží aj naša konkurencia.

Alebo častica v strede vety: Online marketing sa stane vaším priateľom, ak dodržujete jeho zásady a, prirodzene, každý deň napredujete s ním. Nebojte sa dať pred a za prirodzene čiarku. Viem, že to nie je veľmi pútavé na pohľad, ale zvyknete si.

Aj s takouto vetou, kde je šesť čiarok za sebou, by ste sa mohli stretnúť:

Dobrý deň, pán Slovák,

prosím, ponáhľajte sa, samozrejme, počkám na Vás, ako sme sa dohodli.

V tomto prípade je lepšie napísať dve vety.

Ešte je dôležité spomenúť, že pred a za slovom prosím sa píše čiarka, aj keď sa nachádza v strede vety. Vyzerá to takto:

Dobrý deň, pán Slovák,

pošlite mi, prosím, podklady k zadaniu.

Preklep či zabudnutý dĺžeň kvalitu neohrozujú

Zásadných gramatických chýb by sme sa mali na webe vyvarovať. Aj keď všetci chceme písať bezchybné texty, niekedy sa to však nepodarí. Príležitostné chyby sa môžu ľahko vyskytnúť, hlavne, keď ste v časovej tiesni. Aj tomu, kto s tvorbou obsahu pracuje každý deň. V našej ľubozvučnej slovenčine máme toľko pravidiel, výnimiek, zákazov a príkazov, že aj copywriter siahne z času na čas po radách z Jazykovej poradne Ľudovíta Štúra alebo si otvorí niektorý z dostupných slovníkov.

Už len pár (ne)gramatických riadkov na záver

Je niekoľko ďalších a ďalších zásad, o ktorých by sa dalo písať. Pevne verím, že som vás pri čítaní týchto riadkov neodradila. Mojím cieľom bolo spísať aspoň niečo z toho dôležitého, s čím sa stretávate dennodenne pri písaní článkov, reklám či e-mailov. Môžete tak chybám predísť, a tým zvýšiť kvalitu webu. Tak vám prajem veľa šťastia pri ďalšej tvorbe obsahu!