Na prvý pohľad to tak nevyzerá, ale sekunda či dve môžu vo vašom nabitom pracovnom dni spôsobiť veľký rozdiel. Poznať efektívne skratky pre úvodzovky, pomlčku alebo zavináč sa preto môže náramne hodiť. Zvýšte svoju produktivitu a uľahčite si život pomocou nasledujúcich klávesových skratiek. 

Pôvodne sme mali na blogu dva staršie články o klávesových skratkách od autorov Martin Rajec a Zuzana Rafaely, ktoré som nanovo spracoval do tohto komplexného sprievodcu.

Na čo slúžia klávesové skratky?

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré vám poskytnú náhradný (a často efektívnejší) spôsob, ako vykonať nejakú akciu, ktorú by ste ste inak urobili pomocou myši. Čím viac akcií viete vykonať bez toho, aby ste dali ruky preč z klávesnice a použili myš, tým lepšie. A rýchlejšie. Prečo teda nezvýšiť efektivitu práce pomocou klávesových skratiek? 

Najpoužívanejšie klávesové skratky (Na čo by ste si mali dať pozor?)

Sú klávesové skratky, ktoré pri písaní a tvorbe textu používame častejšie ako tie ostatné. Naučiť sa ich naspamäť znamená urobiť prvý krok k rýchlejšiemu absolvovaniu pracovných úloh. Nasledujúce skratky vykonáme na Windows klávesnici buď pomocou ľavého a pravého klávesu Alt, alebo klávesu Ctrl.

Úvodzovky hore a dole

Úvodzovkami v texte vyznačujeme priamu reč, citované slovo, vetu alebo ironické zafarbenie slova. A ako ich napísať? Dolné úvodzovky sa dajú šikovne napísať na klávesnici pomocou skratky Alt + 0132 a horné použitím Alt + 0147.

Ako používať úvodzovky hore a dolu?

V priamej reči používame úvodzovky nasledovným spôsobom:

„Rád by som sa naučil písať úvodzovky hore a dolu.“ (priama reč bez uvádzacej vety)
„Načo? Ide ti to celkom dobre,“ oponoval Ivan. (uvádzacia veta na konci, priama reč končí čiarkou)
„To si nemyslím!“ zvolal Daniel. (uvádzacia veta na konci, priama reč končí výkričníkom)
Milan zostal zaskočený: „Ako to?“ (uvádzacia veta na začiatku, priama reč je uvedená dvojbodkou)
„Ja neviem,“ pokýval hlavou, „ale úvodzovky sú veľmi náročné.“ (uvádzacia veta sa nachádza v strede a je oddelená čiarkami)

Pri citáciách nám problémy môže robiť umiestnenie bodky. Úplné citáty, ktoré majú charakter celej vety, píšeme úvodzovky podobne ako v priamej reči a bodku dávame na koniec vety pred úvodzovky:

Ako hovorí E. Hemingway: „Každý má pravdu, pokiaľ sa nemýli.“

Ak chceme napísať len časť výroku, bodku dáme až za úvodzovky:

Článok o klávesových skratkách hovorí, že najväčšie problémy pri citáciách „nám môže robiť umiestnenie bodky“.

Ako je to s úvodzovkami pri irónii? No predsa tak, že by sme mali rozlišovať ľudí ironických a „ironických“.

Pomlčka a spojovník

Pomlčka a spojovník nie sú zďaleka to isté. Pomlčka je interpunkčné znamienko vety, ktoré z oboch strán oddeľujeme medzerou. Je dlhšia ako spojovník a používame ju napríklad vo vetách, v ktorých chýba sloveso (Dlhé vlasy – krátky rozum) alebo pri označovaní rozpätia (10 – 20 metrov). Pomlčku píšeme cez klávesovú skratku Alt + 0150.

Spojovník sa píše bez medzery medzi slovami. Ak ho napíšeme na konci riadku, musí sa uvádzať aj na začiatku nasledujúceho. Spojovník píšeme pomocou skratky Alt + 45 a používame ho pri viacslovných menách (Gregor-Tajovský), pri spájaní slov (slnečno-upršané ráno) alebo pri zápisoch skladajúcich sa z čísel a písmen (2-izbový byt).

Ctrl + C a Ctrl + V

Všetci vieme, o čo ide, keď sa povie „copy paste“. Tieto skratky slúžia na skopírovanie a vloženie označeného obsahu/textu (aj túto poučku som sem skopíroval a vložil z iného textu). Podobne funguje aj menej známa skratka Ctrl + X, ktorá vám umožní ľahko preniesť skopírovaný text. Jediný rozdiel je ten, že pri použití Ctrl + X sa pri kopírovaní daný text z pôvodného dokumentu zároveň aj vymaže.

Ctrl + A

Táto skratka vám označí všetok obsah v dokumente. Ak pracujete s dokumentom, ktorý má viac stránok, táto klávesová skratka označí všetok text na všetkých stránkach. V prehliadačoch (Chrome, Firefox, Edge) stlačením Ctrl + A označíte text, obrázok a ďalšie objekty na stránke (ak nechcete označiť všetko, radšej predsa len použite myšku). V Exceli zase pomocou tejto skratky označíte všetky bunky v tabuľke.

Zavináč, hashtag, euro

Skratky moderného človeka. Zavináč (@) je jeden z najpoužívanejších znakov na svete a napísať ho môžeme dvomi spôsobmi – pravý Alt + V alebo ľavý Alt + 64. Mriežku, alebo hashtag (#), napíšeme pomocou skratky pravý Alt + X, no a znak spoločnej európskej meny euro (€) sa skrýva pod skratkami pravý Alt + E/ľavý Alt + 0128.

Klávesové skratky pomocou klávesov Alt a Ctrl

Alt a Ctrl sú dva najznámejšie klávesy, pomocou ktorých píšeme klávesové skratky v operačnom systéme Windows. Kým Alt slúži skôr na písanie skratiek znakov ako takých (interpunkčné znamienka, matematické znaky, znaky mien, znaky s diakritikou), použitím klávesu Ctrl píšeme skratky pre príkazy (kopírovať, vložiť, označiť, zapnúť, vypnúť, uložiť, zarovnať, atď.).

Ak používate Windows a Microsoft Word, nižšie môžete nájsť 15 najbežnejších klávesových skratiek, ktoré dokážete napísať pomocou klávesu Alt a 15 skratiek, ktoré napíšete pomocou klávesu Ctrl. Tabuľky si môžete kedykoľvek stiahnuť.

Alt klávesové skratky

Klávesové skratky Alt: Alt+Alt gr+64 (zavináč), Alt+x (hashtag), Alt+39 (apostrof), Alt+36 (americký dolár)

Viac Alt klávesových skratiek použiteľných v operačnom systéme Windows nájdete TU.

Ctrl klávesové skratky

Klávesové skratky Ctrl: Ctrl+C (skopírovanie textu), Ctrl+V (vloženie skopírovaného textu), Ctrl+A (označiť celý text)

Viac Ctrl klávesových skratiek použiteľných v operačnom systéme Windows nájdete TU.

Klávesové skratky pre Macbook

Ak pri svojej práci používate Macbook a Apple klávesnicu, pripájam najbežnejšie klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pri písaní. Hodia sa vám aj v prípade, keď prechádzate z PC na Mac a chcete čo najrýchlejšie vykonávať rovnaké úkony pomocou iných klávesov.

Klávesové skratky pre Macbook: Command-C (skopírovať text), Command-V (vložiť skopírovaný text), Command-A (označiť celý text)

Viac užitočných klávesových skratiek pre Macbook nájdete TU.

Ďalšie užitočné skratky

  • Ak použijete klávesovú skratku Ctrl + Shift + C a následne Ctrl + Shift + V, môžete prekopírovať formátovanie z jednej časti textu na inú. Čiže ak chcete napríklad veľkosť z nadpisu kopírovať aj do iných odstavcov, urobíte to pomocou tejto skratky. Je to niečo ako „copy paste“ pre formátovanie.
  • Použitím skratky Ctrl + H sa vám vo Worde otvorí tabuľka Find and replace. Pomocou tejto tabuľky môžete v dokumente vyhľadať konkrétne slovo a upraviť ho alebo nahradiť iným. Použili ste dané slovo v texte viackrát? Vďaka skratke Ctrl + H sa zmení na každej svojej pozícii.
  • Ak vo Worde kliknite na záložku Insert a následne Symbol → More Symbols, zobrazí sa vám ponuka všetkých symbolov, znakov a interpunkčných znamienok, ktoré Word ponúka. Tu si viete vyhľadať znak, aký potrebujete a nájdete k nemu aj príslušnú skratku.
  • Takisto si pre preferované znaky môžete vytvoriť aj vlastnú špeciálnu skratku. Sústredíte sa vo svojej práci napríklad na oblasť práva? Vyhľadajte si znaky, ktoré v textoch často používate (paragraf, register, copyright a iné) a priraďte im vlastnú skratku. Jednoduché a efektívne.