google searchTakmer každý webmaster a určite každý človek živiaci sa SEO pozná Google  keywords tool, nástroj pre analýzu kľúčových slov. Dá sa však naň spolahnúť?

Google Keywords tool slúži tak pre účely SEO ako aj pre návrh a správu PPC kampaní v sieti Google Adwords. Človek si dokáže pomerne jednoducho vygenerovať relevantné kľúčové slová, ku ktorým ponúka nástroj aj ďalšie užitočné informácie, ako napríklad konkurenčnosť daného slova, jeho lokálnu či globálnu vyhľadávanosť či trendy počas jednotlivých mesiacov roka. Pre SEO je určite jedným z najdôležitejších údajov práve vyhľadávanosť slova no a práve tu narážame na problém.

Čísla, ktoré nám ponúka Google a reálne čísla vyhľadávanosti sú vo väčšine prípadov diametrálne odlišné. Reálna vyhľadávanosť priamo cez vyhľadávač Google je totižto omnoho nižšia ako nám zobrazuje Google keywords tool. Ale prečo je tomu tak?

V prvom rade si niečo málo treba povedať k fungovaniu keywords tool. Ak hľadáme napríklad vyhľadávanosť slova hodinky na Google.sk, musíme sa riadiť číslami v stĺpci Local monthly searches, pretože globálne číslo zahŕňa vyhľadávanosť tohto výrazu aj napríklad na Google.sk v inej krajine alebo v inom jazyku a všetko nasvedčuje tomu, že aj na iných lokalizáciách Google ako napríklad Google.cz.

Druhým veľmi dôležitým nastavením je takzvaný Match types, kde si užívateľ definuje, či má byť dané slovo iba súčasťou vyhľadávaných fráz, alebo má vystupovať samostatne, teda pre naše potreby zisťovania vyhľadávanosti slov je ideálne „[Exact]“ Match. Čísla vyhľadávanosti sa tak znížia a viac priblížia realite.

screen google keywords tool

V prípade hodiniek sme sa teda z pôvodných 301 tisíc mesačných vyhľadávaní na Google.sk dostali na asi 110 tisíc. Lenže aj toto číslo je oproti realite veľmi vysoké. Web na popredných pozíciách na toto slovo na Google.sk (1. alebo 2. miesto) získa mesačne ledva okolo 2 tisíc návštev.

Jedným z dôvodov, prečo je reálne číslo prístupov na web oproti odhadu mesačnej vyhľadávanosti také nízke je, že do odhadov sú pravdepodobne zarátané aj vyhľadávania v Google adwords sieti, ďalej sa do odhadov zarátavajú úplne všetky vyhľadávania (teda nie iba unikátne), čo výrazne zvyšuje vyhľadávanosť pre niektoré slová.

V každom prípade, čísla vyhľadávanosti získané pomocou Google keywords tool je treba brať s rezervou a vždy treba rátať s tým, že realita bude omnoho nižšia.