Čo sme mali možnosť vidieť v grafickom dizajne v roku 2023 a predpokladáme, že bude stále populárne a relevantné aj v roku 2024? V mojom výbere nájdete neobrutalizmus, Y2K či art deco. Pozrite sa, čo tieto štýly charakterizuje a kde všade sa využívajú.

Neobrutalizmus 

Neobrutalizmus alebo brutalizmus v súčasnom poňatí. Vychádza z brutalizmu, ako ho tradične poznáme z architektúry či neskôr napríklad plagátovej tvorby. Sú preň typické surové formy, výrazné farebné kontrasty, ale aj tvarové deformácie.

Veľmi často pracuje s rozložením podľa klasického layoutu a do kontrastu k tomuto rozloženiu stoja surové či až deformované prvky. Časté sú neónové farby, čierna typografia.

S typografiou sa zaobchádza ako s výrazným samostatným prvkom, ktorý je mimoriadne dominantný. Neobrutalizmus nemá rád pastely, jemné prechody či korporátnu uhladenosť. Je to pecka do tváre, ktorá však napriek svojej surovosti pôsobí harmonicky.

Pre neobrutalizmus je tiež typická dekonštrukcia jednotlivých elementov, ich zámerné prekrývanie alebo odrezanie, ale napríklad aj ich pohyb (v statických vizuáloch to môže byť ilúzia pohybu, ako napríklad blur alebo rozkrokovanie pohybu do jednotlivých štádií) či využívanie 3D.

Plagát v štýle neobrutalizmu

Zdroj: https://dribbble.com/shots/19729415-Poster

Neobrutalizmus plagáty

Zdroj: http://twomuch.studio

S neobrutalistickou estetikou skvele pracuje napríklad vizualita festivalu Pohoda. Layout vizuálov je premyslený a konzistentný, neobrutalistická surovosť im prináša ľahkosť, šťavu a dokonalú rozpoznateľnosť.

Plagáty festivalu Pohoda

Neobrutalizmus v grafike na plagáte festivalu Pohoda, skupina The Armed

Zdroj: https://www.instagram.com/pohodafestival

Neobrutalistický design čokolády

Zdroj: https://tonyschocolonely.tinloof.com/

Brutalizmus tiež často vidíme v kombinácii s minimalizmom – veľmi populárne je to najmä v brandingu a packagingu.

Plagáty na múre

Neobrutalizmus na baleniach

Y2K

Estetika Y2K je tu s nami už niekoľký rok. Čerpá inšpiráciu z obdobia prelomu tisícročí a pretvára ju do odľahčenej a hravo provokatívnej podoby.

Má k dispozícii celý arzenál prvkov, robí si čo chce. Y2K estetika je zábava a odľahčenosť, nezámerná provokácia, ale aj psychedélia nostalgia a emócie. Vytvára svoj vlastný svet, utópiu (alebo dystópiu), kde je možné všetko. A to máme radi.

Y2K na produktoch

Y2K na uteráku

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiE8uK_ORWX/?img_index=5

Premieta sa do nej aj digitálnosť doby, sociálne siete, multižánrovosť (napríklad hudba, herný dizajn, AI, móda).

Y2K vizuál

Zdroj: https://andwalsh.com/work/all/our-branding/

Často vidíme priznaný grid (odkaz na herný dizajn a perspektívu), v typografii roztopené kovy, svetlé pozadie, gradienty, textúry, interaktívne prvky či emojis. UI prvky sú používané (podobne ako v neobrutalizme) netypicky. Dizajnér akoby ich znovu objavoval a provokoval s ich používaním – dostávajú estetickú úlohu. Navigačné prvky sú používateľovi často viac vztýčeným prostredníkom, ako pomocnou rukou.

Landing page Twomuch

Zdroj: https://twomuch.studio/

Pekne s Y2K pracuje napríklad FVLCRVM vo svojom klipe Bad Girls:

Y2K nie je nejaká niche záležitosť, neboja sa ju použiť ani veľké globálne značky, ak potrebujú ukázať, že s trendami vedia pracovať alebo ich chcú sami určovať. Tu je napríklad kampaňová landing page Nike Move to Zero:

Landing page NIKE v štýle Y2K

Zdroj: https://www.behance.net/gallery/154037199/Nike-Move-to-Zero-Global-Rebrand

Art Deco

Grafický dizajn inšpirovaný Art Deco na nás vykúka intenzívne minimálne 2 roky a ešte chvíľu tu s nami pobudne. Je ho vidno tam, kde sa žiada trochu exkluzívnosti, elegancie až opulentnosti, mysticizmu. Premieta sa do typografie, ktorá nadobúda skôr ozdobný charakter. 

Často sa tiež kombinuje s prvkami minimalizmu alebo produktovými  fotografiami inšpirovanými estetikou 70. rokov (nasvietienie, glow, farebnosť), ktoré prinášajú priam snovú atmosféru.

Etikety na fľašiach v štýle art deco

Etiketa na fľaši v štýle art deco

Zdroj: https://thedieline.com/blog/2024/1/24/roundhouse-studios-minimalist-design-for-perihelion-wine-features-celestial-elegance

Nejde o replikovanie art deco štýlu, ale znovuobjavovanie toho, čo sa pomocou jeho prvkov dá nanovo pretvoriť.