Ján Andrejko je odborníkom na digitálny marketing. Do sveta digitálu vstupoval ako SEO brigádnik, ktorý sa vypracoval na pozíciu Strategy Directora vo Visibility. Obľubuje Inbound Marketing, rád sa vracia k základným princípom marketingu a dôležitá je pre neho aj tvorba hodnôt, ktorá je alfou omegou každej úspešnej stratégie.

V rozhovore sa dozviete, čo všetko by mal podľa neho ovládať dobrý stratég, ako vníma konkurenciu, ako aj to, čo by rád zmenil v slovenskom online priestore.

Ako si sa dostal k digitálnemu marketingu?

Do sveta (online) marketingu som sa dostal počas vysokej školy na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som študoval marketing. Tam ma v rámci marketingového štúdia zaujal práve online marketing, v ktorom som sa ďalej samovzdelával  a rozvíjal aj nad rámec školy. Ako študent hľadajúci brigádu som sa rozhodol hľadať prax v online, čo sa mi aj podarilo. Tam začala moja kariérna cesta v digitále.

Každý z nás má rôzne cesty, ktoré ho viedli k tomu, čomu sa momentálne venuje. Aké pracovné pozície si si vyskúšal, kým si sa stal stratégom ?

Ako som spomínal, moja prvá pracovná skúsenosť v online bola počas školy. Bolo to v jednej menšej online marketingovej agentúre, ktorá riešila prevažne kanadských klientov. V nej som ako študent nastúpil na pozíciu SEO brigádnika, z ktorej som sa po približne roku stal SEO špecialistom – vtedy nazývaným aj Side Promotion Specialist. Ako Side Promotion Specialist som sa taktiež do istej miery venoval aj sociálnym sieťam, ale tiež len v rámci SEO aktivít. Neskôr som sa v rámci tej istej spoločnosti stal tím lídrom SEO a Content oddelenia, kde som pracoval 4 roky.

Po príchode do Visibility som znova nastúpil ako SEO Project Manager, kde som sa asi po pol roku stal tím lídrom SEO tímu. Posledný rok a pol pôsobím ako Strategy Director. Mojou úlohou je zastrešiť marketingovú komunikáciu a stratégiu – nielen našim klientom, ale aj interne vo Visibility.

Myslíš si, že správny stratég by si mal prejsť jednotlivými tímami a ovládať každú aktivitu v projekte, aby bola jeho práca kvalitnejšia?

Ovládať všetko do detailu je nemožné. Avšak, aj mňa po nástupe na pozíciu stratéga čakala istá transformácia z konkrétnej oblasti (vtedy SEO) na všeobecnejšiu marketingovú špecializáciu.

Nemyslím si, že si ako stratég musíte prejsť každým odvetvím. Myslím si však, že stratég musí mať všeobecný prehľad v rámci každej časti digitálneho, resp. tradičného marketingu, aby vedel efektívne vytvoriť celkovú stratégiu a pritom vedel delegovať prácu konkrétnym tímom, ktorí túto všeobecnú stratégiu doplnia o detailne vypracované časti. Tu pomáhajú hlavne skúsenosti so spoluprácou a odporúčaniami pre mnohé firmy z rôznych segmentov, čo je určite veľká výhoda pri tvorbe stratégií.

Práca s ľuďmi nie je jednoduchá. Akým ťažkostiam dokáže čeliť stratég , resp. akým ťažkostiam v práci čelíš ty ? Ako ich riešiš?

Niekedy sa stane, že klient má predstavu o konkrétnej digitálnej stratégii, pričom nemá vyriešenú základnú marketingovú komunikáciu, ktorá je kľúčová a tvorí základ tej digitálnej. Sú prípady, keď klient ani moc nechce riešiť tieto základné princípy a napriek tomu očakáva kvalitný online výstup. Vtedy sa ako agentúra musíme vynájsť a z „rýchlika” na to prísť, aby sme vedeli pokračovať v digitále.

Ďalšia taká vec, s ktorou pomahame klientom, je pochopenie a sledovanie (monitoring) relevantných dát, keďže je to často klientmi podceňovaná záležitosť. Najmä v online, kde je nesmierne dôležité mať správne nastavenú analytiku, ktorá poukazuje na to, čo je pre daný biznis podstatné a prínosné.

Riešením vo všetkých prípadoch je komunikácia. U nás je klient rovnocenným partnerom, s ktorým otvorene komunikujeme, hľadáme a navrhujeme riešenia.

Spomínaš rozdiel medzi tradičnou marketingovou komunikáciou a digitálnou. Aký je medzi nimi rozdiel z pohľadu klienta?

Pre klienta je dôležité, aby pri riešení marketingu začal od základov. V prvom rade venujte čas základným princípom – kto je vaša cieľovka, aká je vaša misia, čo komunikujete, 4ps a podobne.

Keď je v tomto jasno, vtedy je efektívne naviazať na základy a vytvoriť digitálnu stratégiu  – reklamy, optimalizáciu webovej stránky, sociálne siete, pútavý obsah a podobne. Digitál je silný a efektívny spôsob, ako rozvíjať váš biznis ďalej, no základy nesmú chýbať.

Žijeme v digitálnej dobe. Väčšina malých aj väčších firiem preto prezentuje svoje služby či produkty na internete. O to viac rastie aj konkurencia. Ako pracuješ s konkurenciou pri tvoje práci? 

Konkurenciu beriem ako príležitosť zlepšovať sa a napredovať. Jednou z neoddeliteľných častí stratégie, ktorú robíme pre klienta, je aj analýza konkurencie. Pomocou nej vieme odhaliť slabé miesta konkurencie, čo nám dáva priestor na inováciu a nápady. Takisto ňou aj upresňujeme momentálnu pozíciu klienta na trhu, ako aj jeho konkurencieschopnosť. Tiež nám ponúka mnoho priamych či nepriamych informácií, na ktorých vieme ďalej stavať a ponúkať veci, ktoré sa odlišujú.

Viem o tebe, že sa neustále (a rád) vzdelávaš, sleduješ trendy a máš blízko k marketingu na zahraničnom trhu. Čím je zahraničný prístup k digitálu inšpiratívny?

Povedal by som, že je to spolupráca, ktorú dokážu mať otvorene jednotlivé značky medzi sebou v rámci online priestoru. Je dôležité mať služby alebo kategórie produktov, v ktorých nie sme najsilnejší a zas služby alebo produkty, v ktorých sme najlepší. Napríklad, ak sme špecialisti na SEO a existuje iná, konkurenčná firma, ktorá  vyniká v tvorbe webov, pričom ich špecializácia na SEO je slabšia, no tak s ňou začneme spolupracovať a tým sa doplníme. Výsledkom bude kvalitný výstup pre klienta a náš silný networking. Win-Win.

Ak by  si mohol zmeniť niečo v slovenskom online priestore, čo by to bolo?

Osvojenie si vzájomnej spolupatričnosti v online priestore. Aby sa spoločnosti nebáli odkazovať na iné stránky, pozdvihnúť niečo alebo niekoho iného. Nebáť sa, že keď odkážem na iný relevantný zdroj, tak stratím návštevy. Ľudia budú vždy hľadať možnosti a informácie z viacerých zdrojov. Tým, že mu dáte dobrý zdroj, vytvoríte si len lepšie vzťahy.

Taktiež, zdieľanie hodnotných informácií verejnosti. V tomto už ale na Slovensku vidím posun k lepšiemu. Príkladom je náš Visiguide, v ktorom ponúkame cenné know-how a nebojíme sa odkázať na kvalitné zdroje. Rovnako skvelým projektom je začínajúci projekt Visibility 360 Group.  Združuje firmy, ktoré ponúkajú riešenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Ako skúsený bývalý SEO špecialista, máš nejaké predikcie, akým smerom sa bude uberať svet digitálu v najbližších rokoch? 

Keďže sme z každej strany zahltení obsahom, verím, že sa bude zameriavať skôr na kvalitu než kvantitu obsahu. Pretože tí, ktorí robili veľmi kvalitný obsah, sú teraz úspešnejší než tí, ktorí ho robili veľa, ale slabo. Ďalšia vec je zlepšovanie UX (user experience) v tom zmysle, že bude pribúdať počet webov, ktoré dobre riešia automatizáciu. Rovnako bude kvalitnejší a presnejší zber dát a ich následne využitie v rámci automatizácie. Na dôležitosti naberie aj práca s e-mail marketingom. Tieto mi napadli ako prvé, no je ich omnoho viac.

Online je dynamickým prostredím, v ktorom sa neustále stretávame s novinkami. Prezraď nám, ako v tomto prípade udržať krok? Aké taktiky máš ty?

Informácie čerpám z viacerých zdrojov, pričom sa sústredím na tie kvalitné. Z tých každodenných, samozrejme, čítam články, v ktorých sledujem vývoj online trhu, aktualizácie, štúdie, výstupy dát a podobne.

Avšak, za posledný rok som sa zameral najmä na konferencie a prezentácie. Mojím zdrojom cenných rád sú ľudia, ktorí už majú čo-to biznisovo za sebou a zdieľajú svoje úspechy či neúspechy. Vo voľnom čase však ocením aj kvalitnú knihu. Napríklad, ak mi to čas dovolí, rád by som sa vrátil ku literatúre od Kotlera, ktorý sa venuje základom marketingu ako takému. Na tieto základy netreba zabúdať a kde-tu si ich pripomenúť.

Čo pre teba znamená kreativita?

Prinášať hodnotu. Kreativita spočíva v tom vedieť efektívne, pekne, vtipne, príjemné a hodnotne pretaviť pripravenú stratégiu do praxe tak, aby to ľudí bavilo. Kreatívny koncept nemá ľudí šokovať, ale skôr ponúknuť niečo nové, vzdelať, otvoriť obzory.

Aký odkaz by si na záver zanechal, ak tento článok číta náš potenciálny klient? 

Čítajte (naše ☺) články, ktoré vám pomôžu rozšíriť obzory v online a trendoch. Konzumujte kvalitný obsah, ktorý vám bude prinášať hodnoty. A, samozrejme, nezabúdajte na piliere marketingu predtým, než budete chcieť ísť ďalej.