Definícia

Video reklama je forma internetovej reklamy, ktorá sa zobrazuje vo forme videí na platformách Google, ako sú YouTube, Obsahová sieť Google a u partneroch siete.

Popis

Video reklamy využívajú vizuálne prvky, zvuk a pohyb na prezentáciu reklamných správ. Ako pri všetkých druhoch reklamy, aj pri videu máme široké možnosti cielenia, čo umožňuje efektívne oslovenie cieľovej skupiny. 

Video reklamy v Google Ads ponúkajú viacero formátov, ktoré sa môžu zobrazovať pred, počas alebo vedľa videí, alebo ako súčasť reklamných blokov na webových stránkach a v mobilných aplikáciách. 

Aké poznáme formáty video reklám?

V Google Ads máme na výber hneď niekoľko formátov, pričom každý z nich má svoje vlastnosti a odporúčané použitie:

  • Preskočiteľné reklamy in‑stream sa zobrazujú pred, počas alebo po skončení iného videa. Reklamu je možné po určitom čase preskočiť. 
  • Nepreskočiteľné reklamy in‑stream sa taktiež zobrazujú pred, počas alebo po skončení iného videa. Ako už z názvu vyplýva, tieto reklamy nie je možné preskočiť, avšak maximálna dĺžka videa môže byť 20 sekúnd. Používame ich vtedy, keď chceme, aby diváci videli celé reklamné posolstvo bez toho, aby mohli video preskočiť.
  • Video reklamy in‐feed používame vtedy, ak chceme propagovať video na miestach nepriameho vyhľadávania, napríklad vedľa podobných videí na YouTube, v rámci výsledkov vyhľadávania na YouTube alebo na domovskej stránke služby YouTube pre mobil.
  • Mikrospoty/Bumper ads sú reklamné videá, ktoré trvajú od 6 do 15 sekúnd a divák ich nemá možnosť preskočiť. Používame ich najmä pre odkomunikovanie stručného a pútavého posolstva, napríklad v prípade výpredajov.
  • Reklamy out‑stream sa začnú prehrávať bez zvuku. Diváci môžu kliknutím na reklamu zvuk videa zapnúť. Reklamy out-stream sú navrhnuté tak, aby rozšírili dosah videa za výhodnú cenu. Tieto reklamy sú optimalizované len pre mobilné zariadenia.
  • Reklamy masthead sa taktiež automaticky prehrávajú bez zvuku a zobrazujú sa navrchu obsahu domovskej stránky na YouTube. Táto forma reklamy je často rezervovaná pre významné značky a významné udalosti. 

Formát reklamy sa líši podľa zariadenia, na ktorom sa reklama zobrazuje:

  • počítač – najviac 30 sekúnd, masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16:9,
  • mobil – v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube alebo obsahu domovskej stránky na m.youtube.com,
  • televízor – v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube pre TV. Masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16:9. Ľudia môžu s takouto reklamou interagovať pomocou diaľkového ovládača televízora.

Príklad

Predstavte si, že máte práve na eshope so športovým vybavením výpredaj a chcete dať o tom vedieť potenciálnym zákazníkom.

Pripravíte si 6-sekundový mikrospot, v ktorom stručne odkomunikujete výpredaj. Vďaka svojej krátkosti mikrospot rýchlo pritiahne pozornosť a vzbudí záujem u divákov.

Mikrospoty sú veľmi účinným nástrojom na dosiahnutie rýchleho a pútavého kontaktu so zákazníkmi, najmä v prostredí s obmedzenou pozornosťou.