Definícia

SGE – Search Generative Experience je moderný koncept v oblasti vyhľadávania informácií, ktorý využíva pokročilé algoritmy umelej inteligencie a generatívne modely na poskytovanie personalizovaných a dynamických výsledkov vyhľadávania. Tento prístup nielen že zohľadňuje tradičné kľúčové slová, ale tiež chápe kontext a úmysel používateľa, čím poskytuje presnejšie a relevantnejšie odpovede.

Popis

Search Generative Experience predstavuje posun od klasických algoritmov vyhľadávania k systémom, ktoré sú schopné vytvárať obsah a odpovede na základe hlbšieho pochopenia používateľských dopytov.

Tento proces zahŕňa analýzu kontextu a úmyslu, kde sa namiesto tradičného vyhľadávania založeného na zhode kľúčových slov, využíva umelá inteligencia na pochopenie širšieho kontextu otázok. Systém dokáže pochopiť, čo sa používateľ snaží nájsť alebo vyriešiť, aj keď to nie je explicitne vyjadrené.

Generovanie obsahu pomocou generatívnych modelov, ako sú GPT-4 a ďalšie pokročilé neurónové siete, umožňuje SGE vytvárať odpovede a obsah, ktorý je prispôsobený konkrétnym potrebám používateľa. Tento obsah môže zahŕňať textové odpovede, odporúčania, sumáre a ďalšie formy informácií.

Personalizácia výsledkov je ďalším kľúčovým prvkom SGE, kde sa prispôsobuje individuálnym preferenciám a histórii vyhľadávania používateľa, čím poskytuje personalizované výsledky. Tento prístup zohľadňuje predchádzajúce interakcie a preferencie, aby poskytol čo najrelevantnejšie a najpresnejšie odpovede.

Interaktívne a dynamické vyhľadávanie umožňuje používateľom klásť následne otázky a dostávať aktualizované odpovede v reálnom čase, čo zlepšuje celkový zážitok z vyhľadávania.

Ako SGE využívať?

Implementácia SGE v praxi môže zahŕňať rôzne oblasti, ako je e-commerce, kde poskytuje personalizované odporúčania produktov na základe individuálnych preferencií a histórie nákupov. V zdravotníctve môže SGE poskytovať prispôsobené informácie o zdravotných problémoch a liečebných postupoch na základe konkrétnych symptómov a anamnézy pacienta. Vo vzdelávaní dokáže dynamicky generovať učebný materiál a odpovede na otázky študentov prispôsobené ich úrovni vedomostí a štýlu učenia.

Príklad

Výsledok SGE (Search Generative Experience) v Googli

Zdroj: https://blog.google/products/search/generative-ai-search/