Definícia

Data layer, v preklade dátová vrstva, je vrstva webu, ktorá v sebe obsahuje všetky údaje, ktoré generujú jednotliví návštevníci určitým spôsobom interagujúci s daným webom. 

Popis

Úlohou dátovej vrstvy je poskytovať spoľahlivé miesto, kde sa budú zhromažďovať údaje, ktoré vznikajú pri svojom vytváraní používateľským správaním na webe. Táto úloha má veľký vplyv na tri hlavné oblasti, a to na web, analytické nástroje a celkovo na organizáciu. Vytvorenie dátovej vrstvy je zložitý a časovo náročný proces.

Príklad

Pri tvorbe dátovej vrstvy, napríklad pri eshope, je potrebné zamyslieť sa nad tým, aké kategórie informácií by mala dátová vrstva spracovávať a uchovávať.

Pri tomto type webu je vhodné zabezpečiť, aby dátová vrstva obsahovala údaje o produkte, ako názor produktu, jeho cenu a kategóriu, do ktorej je produkt zaradený.

Ďalšou dôležitou súčasťou je informácia o marketingovej kampani, a teda zdroj návštevnosti, odkiaľ daný používateľ prišiel na web. Pri údajoch o transakciách je vhodné zaradiť hodnotu košíka a dátum platby.

V neposlednom rade je podstatná aj informácia o zákazníkovi, a teda, či ide o nového alebo vracajúceho sa zákazníka.