Definícia

DALL- E je model umelej inteligencie, ktorý je vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Je vytvorený na základe GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3). Zatiaľ čo Chat GPT-3 je zameraný na generovanie textu, DALL- E je navrhnutý na generovanie obrázkov na základe textových popisov.

Popis

Model umelej inteligencie DALL-E má schopnosť vytvárať nové, často kreatívne a niekedy aj surrealistické obrázky, založené na relatívne jednoduchých textových popisoch. 

Medzi jeho najväčšie výhody patrí kreativita a flexibilita. Je schopný reagovať na širokú škálu textových promptov a generovať relevantné a často kreatívne obrázky. Ponúka nové možnosti v oblasti digitálneho dizajnu, reklamy alebo dokonca filmovej animácie. 

 Okrem toho môže DALL-E výrazne zefektívniť procesy tam, kde je potrebná rýchla vizualizácia konceptov či nápadov na základe textových popisov. V konečnom dôsledku môže byť užitočný nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá chce premeniť svoje textové nápady na zaujímavé vizuály.

V apríli 2022 spoločnosť OpenAI predstavila nástupcu – DALL-E 2, ktorý je schopný vytvárať realistickejšie obrázky v lepšom rozlíšení a dokáže pospájať rôzne koncepty, vlastnosti a štýly.

Ak chcete vyskúšať túto platformu, musíte mať vytvorený vlastný účet. Po jeho aktivácii dostanete 50 kreditov zdarma a každý nasledujúci mesiac vám pribudne ďalších 15 kreditov zadarmo. Ak budete DALL-E 2 využívať len občas, nemusíte sa obávať žiadnych poplatkov. Ak by ste však potrebovali viac kreditov, môžete si ich jednoducho dokúpiť.

Príklad

Ukážka promptu a na základeneho vygenerovaného obrázka v DALL-E
Zdroj: https://openai.com/dall-e-2