Keďže sme vo Visibility známi milovníci vzdelávania a konferencií, nemohli sme chýbať ani na SEO Zraze. Ak vás zaujíma, čo sa dialo, podľa slov moderátora Michaela Szatmáryho, na „najprestížnejšej akcii v Bratislave”, tak si prečítajte náš priamy prenos v textovej forme.

1. Dôležitosť čitateľnosti pre SEO

Marieke van de Rakt

Prvú prednášku mala vzácna hosťka Marieke van de Rakt, CEO firmy Yoast, ktorá stojí za známym SEO pluginom Yoast SEO. Zameriavala sa na dôležitosť čitateľnosti obsahu ako jeden zo SEO faktorov.

Prečo je faktor čitateľnosti dôležitý?

 • Online čítanie je rozdielne od čítania z klasickej knihy, je to ťažšie
 • Ľudí často čítanie nudí, je omnoho ťažšie udržať ich pozornosť
 • Čitateľ potrebuje pochopiť správne tému a posolstvo
 • Je dôležitá pre hlasové vyhľadávanie

A čo čitateľnosť a Google?

 • Google číta text a rozumie textom čoraz lepšie, avšak, čím sú texty komplikovanejšie napísané, tým ťažšie im rozumie
 • Google chce predstaviť dobrý obsah čo najširšiemu možnému publiku, preto chce jednoduchšiu prezentáciu
 • Čitateľnosť je tým pádom dôležitým faktorom rankovania

TIP: Optimalizujte obsah pre vyhľadávače tak, aby to nebolo na úkor čitateľnosti textu.

Ako zlepšiť čitateľnosť obsahu?

 • Štruktúrujte text do logických celkov (jednotlivé odseky majú obsahovať na začiatku kľúčovú myšlienku)
 • Používajte krátke vety (napr. vety s 25+ znakmi rozdeľte na dve), striedajte krátke a dlhšie vety
 • Používajte prepojovacie frázy (anglicky napr.: first of all, likewise, because, as a result, almost, above all)
 • Nesústreďte sa na jedno kľúčové slovo v základnom tvare, ale používajte prirodzene plurál, synonymá, slobodne časujte, skloňujte a pod.

Moderátor Michael Szatmáry

2. Ako lepšie porozumieť Google penalizáciám

Fili Wiese

Ďalším hviezdnym prednášajúcim bol Fili Wiese, ktorý pracoval aj priamo pre Google ako inžinier, a teraz sa venuje SEO konzultáciám a prednášaniu.

Fakty na začiatok:

 • 15 % vyhľadávacích dopytov denne nikdy nebolo vyhľadaných
 • Minulý rok vyšlo 3 234 updatov algoritmu Googlu, nie je možné všetky zaregistrovať a reagovať na ne
 • V Googli pracujú Spam teams – manuálne vyhľadávajú spam a penalizujú ho. Goole sa toto snaží automatizovať a vydáva aktualizácie algoritmu.

Aký je rozdiel medzi penalizáciami a aktualizáciami v algoritme?

 • Updaty v algoritmoch nie sú penalizáciami

Ako Google penalizuje? Neutralizuje efekt spätných odkazov, zníži ranking a odstráni web z indexu. Po penalizácii je dôležité zapracovať dané pripomienky a opraviť problémy, o ktorých vieme. Samozrejme, neexistujú žiadne garancie ohľadom rankingu po odstránení chýb (vďaka, Google 🙁 ).

TIP: Prečítajte si viac v článku o penalizáciách.

Ako môžu google updaty pomôcť biznisu?

 1. Google chce, aby boli používatelia s obsahom na Googli spokojní a vracali sa k nemu
 2. Chránia spenderov
 3. Nútia nás vzdelávať
 4. Povzbudia, aby webmasteri študovali google guidelines a učili sa zo svojich chýb

Algoritmické updaty nie sú penalty! Je to skôr navigácia, ktorá nás vracia na správnu cestu.

Zaujímavosť z prednášky: Vedeli ste, že rýchlosť tejto prednášky bola taká závratná, že som si nestihol zapisovať?

3. Rok po Medic Update

Daniel Duriš

Tretia prednáška bola slovenského pôvodu, keďže ju zastrešil Daniel Duriš z Basta Digital (mimochodom sú organizátorom konferencie). Hlavnou témou bol Medic update, v ktorom sa prvýkrát začali skloňovať skratky E-A-T a YMYL. Ak vám nie sú povedomé, tak si o nich môžete viac prečítať v našom článku.

Stratili ste pozície po core update? Ak áno, tak je potrebné počítať s tým, že ich návrat môže nastať až po viac ako roku. Niekedy však môžete mať viac šťastia a pozície sa začnú dostávať do pôvodného, „pred-updatového”, stavu po 4 mesiacoch.

Padajú pozície, želajte si niečo, alebo, ako reagovať na tento neželaný jav:

 • Zauditujte technický stav stránky
 • Analyzujte obsah na stránke, zrevidujte staršie články, dbajte na ich užitočnosť pre čitateľa a odkazujte na autority a dôveryhodné zdroje
 • Skontrolujte si odkazové portfólio

Vzhľadom na to, že updates v algoritmoch sú bežné, tak je potrebné mať pripravený plán prvej pomoci. Okrem troch bodov vyššie, je dôležité aspoň dočasne kompenzovať pád organickej návštevnosti.

V rámci lacnejších kanálov odporúča tieto:

 • Social
 • Refferrals
 • Affiliate
 • E-mail marketing

Medzi nákladnejšie uvádza dvojicu:

 • Remarketing
 • PPC

4. Manuálne vs automatizované SEO? Nazvime to semi-automatizáciou!

Gábor Papp

Štvrtú prednášku viedol Gábor Papp z Maďarska, mimochodom, práve on stojí za SEO jedného z najznámejších európskych festivalov – Sziget. 🙂 Jeho témou bola semi-automatizácia.

Podľa neho manuálna práca pri zbieraní a spracovaní kľúčových slov je z hľadiska SEO pomalá a robia sa pri nej chyby. Ako to teda robiť rýchlo a správne?

Miesto klasickej keyword analýzy odporúča začať s contant gap analýzou.

Ako to teda robiť rýchlo a správne?

 1. Spravíme veľmi rýchlu content gap analýzu cez SEO nástroje, ako SEMrush alebo Ahrefs, miesto kompletnej KW analýzy. Toto má však svoje limity.
 2. Využijeme preto funkciu QUERY v Google Sheets – spravíme kompletnú content gap analýzu tak, ako píše Mikuláš tu.
 3. On-page optimalizácia je často veľmi zdĺhavá, dá sa však semi-automatizovať cez Google Sheets a cez skripty:
  • Funkcia Fetch URL v kombinácii s getContext, vďaka nej hneď vieme kontrolovať, či je nejaké kľúčové slovo obsiahnuté na stránke danej URL.
  • Dajú sa stiahnuť kľúčové slová nejakej témy, napr. z Ahrefs-u a automaticky zistiť, či tieto KW sú obsiahnuté v určitom článku, (hneď sa mi objavia nové KW, ktoré by som mohol použiť v danom článku)
  • Vytváranie nového obsahu – Content gap sa dá robiť aj naraz na viac URL, napr. na prvých 5 výsledkov v Google Search na určité slovo a riešiť tie kľúčové slová, ktoré sa tam objavujú súčasne.
  • Polo-automaticky pozerať na dáta zo Search Console – možno totiž optimalizujete na nesprávne kľúčové slovo. Keď si stiahnete počet impresií a počet klikov, porovnáme si, že či sedí to, že keď je veľa impresií, je aj veľa klikov. Keď si vyfiltrujeme len tie, kde to nesedí, tak môžeme hromadne skontrolovať, či majú dobre optimalizovaný meta titulok, H1 nadpis a pod.

Gábor sa s nami podelil tiež o dva tipy na zaujímavé zdroje na nové nápady, ako automatizovať SEO práce:

Trello Coding is for Losers Vault – Trello

Sheets for Marketers – webstránka

5. Dlhodobá SEO stratégia

Pavel Ungr

Pavel Ungr je v našich končinách, hlavne v Česku, synonymom pre skratku SEO. Jeho hlavným zameraním je SEO optimalizácia SEO. V rámci prednášky sa zameral na dlhodobú SEO stratégiu a na to, čo robiť, ak máte dobré pozície, ale nemáte návštevnosť.

Na čo neplytvať čas?

 • Podľa Pavla meta popisy nie sú rankovacím faktorom, takže zo začiatku projektu nie je potrebné ich tvoriť na všetky podstránky
 • Na optimalizovanie textu obrázkov, ak ich vaša cieľovka nevyhľadáva
 • Na úpravy neindexovaných podstránok

Ak máte pozície, ale nemáte návštevnosť, je potrebné zatraktívniť stránku za pomoci:

 • Emojis
 • Rich snippets
 • Featured snippets (využiteľné len pre informačné vyhľadávacie dopyty)
 • Neindexovať všetok content – len taký, ktorý je užitočný a konkurencieschopný

Je dôležité kontrolovať konkurenciu. Ak vaše pozície klesnú, tak to môže byť spôsobené tým, že konkurenti pristupujú k SEO a úpravám stránok oveľa aktívnejšie.

6. Ako stanoviť ciele a rozložiť budget?

Thomas Kloos

Thomas Kloos z Rakúska sa v prednáške venoval tomu, ako si stanoviť ciele a akým spôsobom rozložiť budget v rámci online marketingu. Keďže sme na SEO Zraze, tak asi nikoho neprekvapí, že najväčšiu porciu si uzurpovalo práve SEO:

 • 80 % SEO
 • 10 % Google Ads
 • 10 % Social

V rámci dlhodobej stratégie vymedzil rôzne ciele:

Cieľ č. 1: Začať konverzáciu s cieľovkou (napr. tvorením obsahu)

Prostriedky: SEO a Google Ads, avšak záleží na druhu cieľovky

Cieľ č. 2: Prezentovať sa ako expert v danej téme

Prostriedky: SEO a Google Ads

TIP: Cez Google Ads kontrolujeme kľúčové slová a negatívne kľúčové slová (nerelevantné pre nás), polohu a message.

Cieľ č. 3: Byť čo najvyššie vo vyhľadávaní

Prostriedky: Paid Ads a SEO

Rozdelenie budgetu na to, aby sme boli na vrchu vyhľadávania može byť rôzne. Záleží to od toho, akú máte cieľovku a aké kanály majú pri vašom biznise najvyšší potenciál. Jeho návrh bol nasledovný:

 • 40 % SEO
 • 15 % Direct
 • 15 % Social
 • 15 % Google Ads
 • 10 % Advertorials
 • 5 % YT ads…

7. SEO v dobe personalizácie

Mihai Vinatoru

Predposledná prednáška pred obednou pauzou bola zameraná na SEO v kontexte personalizácie. Hlavným posolstvom bola skutočnosť, že až 50 % obsahu by malo mať informačný vyhľadávací zámer. Tým pádom je dôležité, aby ste sa nezameriavali len na komerčné/transakčné frázy.

Personalizované vyhľadávanie Google spustil už v roku 2004. Dôležité sú cookies, ktoré sledujú vaše aktivity online, zbierajú tieto dáta a vyhodnocujú ich. Vďaka cookies a Filter Bubble môže mať každý používateľ iné výsledky vyhľadávania pri rovnakom vyhľadávacom dopyte.

Aj tento spíker potvrdil klasickú frázu „content is the king” a odporučil zamerať sa na kvalitné a užitočné články. Samozrejme, kvalita a užitočnosť sú pomerne široké pojmy, a preto je dôležité sledovať guidelines, ktoré nám Google servíruje.

Vinatoru vymedzil 3 dôležité body pri optimalizácii v kontexte personalizácie:

 1. Ako dostať web do histórie vyhľadávania pre relevantnú cieľovku
 2. Ako doručiť personalizovaný obsah publiku
 3. Ako spoľahlivo sledovať výkonnosť SEO

8. Štruktúra stránky podľa kategorizácie kľúčových slov

Tibor Peták

Posledná prednáška pred obednou pauzou v podaní Tibora Petáka bola pomerne odľahčujúca a venovala sa veľmi známej téme pre SEO špecialistov, konkrétne kategorizácii kľúčových slov a následnej tvorbe štruktúry webstránky podľa kategorizácie.

Prečo je klasifikácia kľúčových slov užitočná?

Klasifikácia kľúčových slov a fráz umožňuje lepšie štruktúrovať web, vymedziť kategórie a podkategórie s cielením na vybrané kľúčové slová.

V rámci štruktúry hovoril o internej navigácii. Konkrétne spomínal case study, ktorá potvrdila skutočnosť, že stránky, ktoré sú na webe „hlboko”, majú horšie pozície. Čím menej kliknutí z domovskej stránky na finálnu podstránku, tým lepšia pozícia v SERP-e.

TIP: Dôležité stránky musia byť v menu a riadne viditeľné na domovskej stránke. Zlepšuje sa tým navigácia a taktiež zefektívňuje crawl budget.

Kategorizovanie kľúčových slov a fráz úzko súvisí s tvorbou kategórií a podkategórií na e-shope alebo blogu. Najhľadanejšie a najvšeobecnejšie frázy by mali byť umiestnené v hierarchickej štruktúre najvyššie a menej hľadané hlbšie. Ako povedal sám Tibor, táto štruktúra je sama o sebe logická. Jeden z najvyužívanejších nástrojov na kategorizáciu slov je Open Refine.

Zaujímavosť z prednášky: Vedeli ste, že kategorizáciu tisíciek slov nie je efektívne robiť manuálne?

9. Ako zhodiť server veľkého média?

Mikuláš Prokop

Mikuláš pracuje okrem Visi aj pre SME.sk. Tu sa venuje prevažne contentu najmä pre veľké eventy, ako sú majstrovstvá sveta, Tour de France či prezidentské voľby.

A ako zhodiť server takého veľkého média, ako je SME? Jednoducho, stačí spraviť fakt dobré SEO.

Tu je 5 najdôležitejších taktík, ktoré vám môžu zdvihnúť organiku fakt vysoko:

1. Pohybujte sa v čase

Každý pozná tradičné SEO – na projekte sa pravidelne pracuje a organika postupne stúpa. Pri eventoch je však návštevnosť pred a po evente pomerne rovnaká, kým počas eventu vysoko vyskočí. SEO pre eventy si tak môžeme rozdeliť do 3 fáz: pred eventom, počas eventu a po evente.

Zámer hľadania informácií používateľmi sa počas týchto 3 fáz mení a na to sa treba pripraviť. Treba si uvedomiť, čo ľudia budú hľadať a od stránky očakávať a v správnom čase tieto informácie na stránky dopĺňať.

Dôležité je preto na contente začať pracovať dostatočne dopredu, počas eventu totiž na to nebude čas. Najlepšie je si obsah testovať ešte pred eventom, napr. pri Majstrovstvách sveta v hokeji je tá možnosť pri priateľských zápasoch.

2. Poznajte vašu tému

Spoznajte vašu tému do hĺbky – zoznámte sa so všetkými pravidlami, zákonmi, inšpirujte sa konkurenciou, republishujte starý content a pod.

Prejdite si analýzu kľúčových slov do detailu, najlepšie manuálne, a objavte všetky slová, na ktoré sa dá vytvoriť content, a pri tvorbe contentu sa nesústreďte len na najhľadanejšie slová.

Využívajte všetky druhy formátov – news, interview, video, živé výsledky atď.

3. Sledujte SERP

SERP sa stále mení, preto ho počas eventu pravidelne sledujte, učte sa a upravujte a tvorte nový content rôznych formátov pre každého používateľa.

TIP: Keyword canibalization – kanibalizáciu máme všetci v hlavách skôr v negatívnom zmysle, v tomto prípade je to však príležitosť, nie problém, chceme sa predsa umiestniť obsahom na čo najviac typov obsahu, ktorý sa v SERP-e zobrazuje, a umožniť tak používateľovi vybrať si z typu obsahu, ktorý je preňho najvhodnejší.

4. Poznajte vaše platformy

Využívajte všetky vaše platformy, ktoré môžete: domény, subdomény, stránky, na ktorých môžete linkovať a pod.

Linkujte, využívajte:

 • Internal links – cross-domain navigáciu
 • Side-wide navigáciu
 • Side-wide widgets
 • Entity – vytvorte stránku pre každú entitu, ktorá dáva zmysel, updatujte ju, linkujte na ne v článkoch.

5. Poznajte vaše slabé stránky

Zapisujte si všetko pred, počas, aj po evente, analyzujte dáta, sledujte, čo fungovalo a čo nie. Pomôže vám to pri práci na ďalšom evente.

10. SEO na YouTube

Alexander Rus

Po našom výbornom Mikulášovi nasledovala tematicky pomerne odlišná téma a tou bolo SEO na najväčšom vide vyhľadávači, čiže na YouTube.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že optimalizácia v rámci YouTube je relatívne odlišná. Toto sú hlavné rankovacie faktory:

 • Spokojnosť diváka – YouTube sleduje priemerný čas strávený pozeraním videa
 • Optimalizácia videa – titulok, náhľadový obrázok (vplyv na CTR)
 • Engagement – komentáre, lajky, zdieľanie, uloženie
 • Autorita kanála – počet odoberateľov, celkový watch time, videnia

Okrem toho je dôležité vedieť, čo divák od videa očakáva. Oplatí sa využívať hlavne informačné kľúčové slová, pretože ľudia sa chcú vzdelávať a baviť.

Náležitosti k náhľadovým obrázkom (thumbnails):

 • Jasný brand pre odlíšenie sa
 • Relevantné
 • Neclickbaitové

Náležitosti k popisom:

 • Dĺžka cca 125 znakov
 • Udržte pozornosť diváka
 • Nevkladajte príliš veľa odkazov
 • Využívajte všeobecné kľúčové slová

Ako pristupovať k Youtubu z hľadiska SEO:

 • Hľadajte kľúčové slová vyskytujúce sa na SERP-e
 • Analyzujte, čo rankuje, ešte pred vytvorením videa
 • Tvorte videá, aj články

K tomu všetkému je podstatné písať relevantné články, embedovať video do blogu, analyzovať publikum a CTR pre každé video. Úspešné videá promujte cez YT ads.

11. Medzinárodné SEO

Steven Van Vessum

Téma Stevena Van Vessuma bola zameraná nielen na medzinárodné SEO, ale hlavne na to, ako môže aj malá/začínajúca firma poraziť veľké značky.

Hlavná výzva: Všetko na stránke je dokonalé, ale nerankujete. Prečo? Pretože konkurenciou je veľká firma. Je to súboj Dávida proti Goliášovi bez praku.

Čo robiť na začiatku? Premyslieť stratégiu, identifikovať konkurenciu a reálne si určiť, koho môžete poraziť.

Veľké firmy majú problémy reálne implementovať SEO zlepšenia, ich rozhodovací proces je veľmi pomalý, zmeny sa vykonávajú pomaly, priestor na experimenty a novinky je veľmi obmedzený.

Čo potrebujete na porazenie veľkej firmy? Krv, slzy a pot.

Aké sú vaše výhody?

 • Môžete viac získať ako stratiť, máte väčší priestor na experimenty
 • Rýchlosť a flexibilita
 • Žiadne vedenie, ktoré by zamietlo riskantné plány

Spustenie projektu:

 1. Nájdenie príležitosti
  1. Content gap – obsah, ktorý konkurencia nemá
  2. Prispôsobiť sa najnovším trendom
 2. Nájsť menej preplnený trh, ktorý má potenciál
  1. Analytics – kde (lokalita) sa vám darí?
  2. Trh musí byť prístupný, potenciálny a málo konkurenčný
 3. Tvoriť najlepší obsah na svete – easy

Na čo myslieť pri medzinárodnom SEO:

 • Rozdiely v jazyku
 • Lokálnu menu
 • Lokálne telefónne čísla
 • Správne cielenie
 • Obrázky prispôsobené spoločnosti/kultúre
 • Farby prispôsobené spoločnosti/kultúre
 • Štruktúru webu
 • Hreflang

12. Ako využiť dáta na zlepšenie SEO

Šárka Jakubcová

Prezentácia Šárky bola zameraná skôr na odporúčania vhodné pre e-shopy, ktoré už fungujú nejakú dobu. Potešujúce je, že nepotrebujete špeciálne analytické skills alebo nástroje.

Zdroja dát:

 • Google Search Console
 • Google Analytics (landing pages, product/category)
 • Interné dáta z CMS

Je veľmi dôležité nastaviť si meranie správnych dát. Vedieť, ako nástroje zbierajú a vyhodnocujú dáta.

Ako využiť dáta v praxi:

 • Vymedzte kategóriu na webe, ktorú chcete sledovať (produkty, značky, filtre, …)
 • Exportujte dáta do prehľadných tabuliek
 • Analyzujte a vyhodnocujte dáta

Úspešný produkt môže byť z hľadiska dát, ale aj z hľadiska biznisu. Je potrebné tieto produkty identifikovať a zistiť ich vlastnosti.

13. Pokročilý linkbuilding

Zdeněk Dvořák

Hlavnou parketou Zdeňka Dvořáka je budovanie spätných odkazov iným spôsobom, ako obyčajným nakupovaním.

Prečo? Pretože, nakupovanie odkazov je limitované, keďže je obmedzený počet stránok, ktoré ich predávajú.

Na začiatku je dôležité pochopiť, prečo ľudia vytvárajú stránky:

 • Zárobok
 • Sebaprezentácia
 • Pomôcť druhým (charity, …)

Ciele pri budovaní a spravovaní stránky:

 • Návštevnosť
 • Obsah
 • Viditeľnosť
 • Byť ocenený

Link builder sa musí snažiť pomôcť ľuďom dosiahnuť tieto ciele.

 • Návštevnosť: Promovanie (social, e-mail, blogy) za odkaz
 • Obsah: Písať blogy pre ostatné stránky za odkaz
 • Viditeľnosť: Eventy, referencie, sponzory
 • Byť ocenený: Urobiť rebríčky (TOP 10, recenzie, testovanie produktov, bloger mesiaca)

14. E-mailové (Outreach) taktiky na získavanie spätných odkazov, ktoré na Googli nenájdete

Alexandra Tachalova

Ruska Alexandra Tachalova založila digitálnu agentúru a zaoberá sa hlavne link buildingom. Hneď na začiatku prednášky sa pochválila, že za odkaz nikdy nič nezaplatila.

Alexandra sa nedrží tzv. „Industry best practises“, tvrdí, že taktiky na emailový outreach, čiže oslovovanie ľudí cez e-mail s úmyslom získať odkaz, sa musia stále meniť, aby boli relevantné a účinné. Je potrebné sa stále prispôsobovať a robiť niečo inak, čo ilustrovala aj na hodnote pop-artu od nášho Andyho Warhola.

Čo odlišuje efektívny outreach od toho neefektívneho?

 • Cieľ je získať odkaz len za 2-3 emaily
 • E-maily musia byť 100 % personalizované
 • Základom je vytvárať naozajstné vzťahy
 • Navrhovaná výmena a vzťah je bez reputačného rizika
 • Partneri, ktorých oslovujeme, už budujú odkazy a budú radi za ďalšie pokrytie
 • Partneri majú spoločné ciele ako vy

Ako nájsť vhodných partnerov?

 • SERP analýza
 • Nájdite relevantné kľúčové frázy, ktoré majú vysokú konkurenciu
 • Exportujte výsledky na tieto vysoko konkurenčné frázy zo SERP-u (TOP 10)
 • Zistite, napr. cez Ahrefs, ktoré URL adresy z nich majú veľa odkazujúcich domén
 • Zistite, napr. cez Ahrefs, či majú veľký nárast odkazujúcich domén, ak áno, to znamená, že robia aktívny link building / outreach
 • Pozrite sa hlbšie na tie domény, ktoré na tieto URL adresy odkazujú, teda tie, z ktorých majú tieto weby odkazy
 • Pridajte sa do Facebook a LinkedIn skupín

Napr. B2B bloggers boost a iné

 • Nájdite ľudí, ktorí prispievajú na blogy v segmente
 • Dajte dokopy zoznam domén, ktoré prijímajú guest blogy
 • Použite Buzzsumo – export všetkých článkov z týchto domén aj s menom autora (dôležité)
 • V exceli si dajte tieto dáta dokopy a zistite, ktorí bloggeri najviac prispievajú na rôzne portály, títo budú najviac náchylní začať spolupracovať

Ako nájsť e-maily týchto blogerov, aby som ich oslovil?

Použijeme nástroj, napr. Hunter.io.

Ako týchto partnerov presvedčiť na spoluprácu?

Čo funguje najlepšie, je ponúknuť im spätný odkaz na výmenu. Alexandra navrhuje, že dobrý spôsob je robiť guest posting, a tým získať odkazy pre partnerov. Fungovať však môžu aj link exchange networks alebo guest postingové služby.

Upozorňuje, že nikdy neodkazuje priamo na klientov z týchto guest postov, odkazy na klientov pochádzajú vždy od partnerov, na ktorých buduje odkazy inde.

Pitchbox je odporúčaný nástroj na posielanie a analýzu e-mailovej komunikácie.

15. Content creation and link building

 Venchito Tampon

Prednášajúci, ktorý prišiel z ďalekých Filipín, sa volal Venchito Tampon. Aj napriek tomu, že ani raz nezakašľal, sála sa už výrazne vyprázdňovala. Predsa len bola pokročilejšia hodina.

Medzi hlavné posolstvá a rady jeho prednášky patrili:

 • Link building je dobré robiť nielen kvôli lepším pozíciám, ale aj kvôli budovaniu povedomia o značke.
 • Hľadajte medzery v guest bloggingu.
 • Vytvárajte obsah, ktorý by mohol byť citovaný, napr. na platformách ako Reddit.
 • Pri písaní mailov sa zamerajte aj na kontextualizáciu, nielen na personalizáciu.
 • Spoznajte lepšie svojich súčasných i potenciálnych partnerov. Zistite, či nedisponujú stránkami, ktoré by sa dali využiť.
 • Identifikujte broken links (spätné odkazy, ktoré kvôli zmenám na cieľovom webe už nesmerujúce tam, kam majú). Vytvorte ešte lepší obsah, ktorý sa tam pôvodne nachádzal, a ten ponúknite odkazujúcemu webu ako náhradu.
 • Hľadajte aj stratené spätné odkazy, ktoré smerovali na vás. Identifikujte príčiny a prípadne sa dožadujte nápravy.

Ďalšie postrehy a zaujímavosti z konferencie si môžete pozrieť aj na Spotibo blogu od Janka Janušku alebo na blogu organizátora SEO Zrazu, Basta digital alebo od Digiamo.cz.