Minulý piatok sme vo VISIBILITY zorganizovali náš prvý hackathon. Cieľom celodennej akcie bolo „hackovanie“ alebo zlepšenie spoločných priestorov.

Spoločné raňajky

Celý hackathon sme začali spoločnými raňajkami a keďže v piatok bol aj Food Revolution Day, tak sme si dali zdravé raňajky od nášho klienta Bruncher.

Po raňajkách sme sa rozdelili do tímov a určili si úlohy. Z naplánovaných úloh sa väčšina podarila zrealizovať a z výsledkom sme spokojní. Tu sú naše zlepšenia:

Úprava vstupnej haly a výzdoba stien

S úpravou spoločných priestorov nám pomohol Dalibor Vidiečan z architektonického štúdia yourDesign. Podarilo sa nám otvoriť a prevzdušniť priestor vo vstupnej hale, kde máme teraz viac miesta na spoločné činnosti.

Naši klienti si často mýlili dvere pri odchode, tak sme pre nich vymysleli jednoduchú pomôcku 🙂

 

 Vyčistenie a opravenie futbalového stola

Náš futbalový stôl už má zopár rokov, tak si zaslúžil poriadne vyčistenie hracej plochy a opravenie ložísk.

Separovanie odpadu

Okrem toho, že už dlhšie vo firme nepoužívame plastové fľaše, snažíme sa aj separovať odpad. Od piatku máme pri stoloch niekoľko druhov nádob na odpad – na papier, na plasty a na ostatný odpad.

Plátno pre projektor

Konečne sa nám podarilo zavesiť na stenu plátno na projektor. Okrem pracovných aktivít ho plánujeme využívať aj na filmové večery.

Firemné desatoro

Zostavili sme si firemné desatoro, ktoré obsahuje základné pravidlá firmy – ako sa správať ku klientom, čo robiť, čo nerobiť. Pripravili sme si ho sami zamestnanci, takže to nie sú len nejaké prázdne manažérske reči, ale reálne veci, ktoré chceme dodržiavať 🙂

Tabuľa s víziou firmy a názormi ľudí

Podarilo sa nám zaplniť tabuľu, na ktorej si každý môže pozrieť aké sú dlhodobé a krátkodobé ciele  a hodnoty firmy. Okrem toho sú tu odpovede všetkých na otázky o tom čo chceme vo firme zlepšiť, čo sa nám páči a čo v nej chceme odsiahnuť

Ďalšie plány

Niektoré úlohy sa nám za jeden deň nepodarilo dokončiť, ale pracujeme na nich. Chceme mať obrandovaný firemný bicykel, viac kvetov v office, pripravuje sa komunikačná kampaň pre naše kreatívne oddelenie Creativity by VISIBILITY a realizovať sa bude veľa ďalších menších úloh.

Prvý hackathon vo VISIBILITY dopadol pozitívne a podarilo sa nám vyriešiť veľa vecí, ktoré sme dlho odkladali. V budúcnosti určite plánujeme aj ďalšie pokračovania.