Vo Visibility sme sa počas takmer 10 rokov stretli s desiatkami, možno stovkami rôznych projektov. A môžeme zodpovedne napísať, že ani jeden z nich nebol rovnaký. Líšili sa myšlienkou, cieľovou skupinou, produktom, štýlom komunikácie, ale aj tým, v akom štádiu rozvoja sa práve nachádzali.

Samostatnou kapitolou v tomto smere sú úplne nové online projekty. Ich majitelia môžu mať niečo spoločné: majú čosi pripravené, prípadne majú v rukách web a potrebujú sa pohnúť v online komunikácii. Takýchto projektov neustále pribúda.

Spoločným znakom je aj to, že ich online stopa je bez záznamu. Neexistujú žiadne čísla a štatistiky, od ktorých by sa dalo odraziť a pri online stratégii preto musíte variť z vody”.

Na našom blogu sme už písali rôzne rady, ktoré by mohli pomôcť začínajúcim online biznisom. Tu je niekoľko z nich:

Pripravovaným online projektom však nemusí byť nevyhnutne eshop. Rovnako nemusí mať výkonnostné ciele. Môže byť fyzický aj virtuálny zároveň. Ak nemáte predchádzajúce štatistiky z predaja, kampaní či komunikácie, veľmi ťažko sa robia presné plánovania, rozpočty či ciele.

Na začiatku sú vzájomné debaty a brainstormingy medzi nami a klientom o to dôležitejšie. Na jednej strane sa agentúra s klientom lepšie pochopia, na druhej strane sa môžu vyhnúť množstvu potenciálnych nedorozumení a neúspechov v budúcnosti.

Príprava projektu zaberie čas

Ak ste s online projektom úplne na začiatku a nemáte identitu, web ani komunikačnú stratégiu, treba si uvedomiť, že to zaberie nejaký čas. Každý online projekt má svoju postupnosť. Väčšinou sa nedá robiť na komunikačnej stratégii, keď nemáte logo ani firemnú identitu.

Ak nemáte web, nedajú sa spustiť PPC kampane. Ak máme byť čo najkonkrétnejší, tak takto nejako by mala pri novom online projekte vyzerať časová náročnosť jednotlivých krokov:

Aktivita

Čas

Logo 1 mesiac
DNA značky/firemná identita 2-3 týždne
Jednoduchý web 1-2 mesiace
Eshop/zložitý web 3-6 mesiacov
Komunikačná stratégia 1-2 mesiace

 

Čas prípravy dokáže ovplyvniť viacero faktorov:

 • Máte domyslený produkt, jeho predaj a stratégiu?
 • Máte pripravené podklady pre web (články, obsah, tím, fotky a pod.)?
 • Ste flexibilní a rýchli v schvaľovaní?
 • Robíte web na mieru alebo využívate šablónové riešenie?
 • Vstupujú do procesu aj externí ľudia (iní dodávatelia, partneri, médiá a pod.)?
 • Máte doriešené personálne otázky v tíme (kto je za čo zodpovedný)?
 • Máte doriešené technické otázky (webhosting, doména, servery a pod.)?

V praxi sme sa stretli aj s tým, že pomerne jednoduchý web sa neodovzdal ani za rok, pretože klient nevedel dodať texty a obrázky, nemal na to čas a ani priority. Druhým extrémom môže byť schvaľovací proces. Vtedy klient zistí, že je pri projekte veľa vecí, o ktorých nerozhodne sám a všetko sa začne naťahovať.

Bez vás sa to nezaobíde

Ako sme už v prvom bode naznačili, bez prítomnosti, angažovanosti a času samotného klienta sa to nezaobíde. Ešte nikdy sme nevideli projekt, pri ktorom by klient dal zadanie a už sa viac do celého procesu príprav nezapojil. Ak taký existuje, neveríme v jeho úspech.

Klient musí myslieť na:

 • zadanie a brief,
 • pravidelné stretnutia s agentúrou a ľuďmi,
 • schvaľovanie rozpočtov, aktivít aj výstupov.

Spolupráca klienta a agentúry nie je podľa nás štandardným vzťahom firma-zákazník. Pretože ak prevádzkujete obchod a niečo predávate, musíte sa držať zaužívaného hesla náš klient, náš pán”. Snažíte sa totiž niečo predať.

V prípade tvorby nového online projektu sú obe strany vzťahu rovnocenné. Agentúra sa nesnaží pri procese tvorby projektu niečo predať. Snaží sa pomôcť klientovi k tomu, aby predal v budúcnosti niečo on.

Preto treba odstrániť hierarchie či predsudky a sadnúť si za stôl ako partneri. Klient vie veľa vecí o produkte, agentúra zas vie mnoho vecí o webe či marketingu. Ani jedna strana však nevie všetko o všetkom. Keď dajú hlavy dokopy, budú spoločne vedieť 80 % z potrebného. Zvyšok tvorí náhoda, trh či konkurencia.

Je teda obojstranne prospešné, keď sa na začiatku nového projektu zadefinujú zodpovednosti a deadliny. Podľa toho projekt napreduje.

Schvaľovania a komunikácia

Ako sme spomenuli vyššie, spolupráca klienta a agentúry nie je štandardným vzťahom firmy a zákazníka. Od toho sa odvíja aj predpoklad pre komunikáciu medzi nimi.

Komunikácia je základ. Kto si myslí, že si najme marketingovú agentúru, aby sa zbavil starostí má pravdu. Agentúra je predsa na to, aby sa firma zbavila povinností, ktoré ľudí vo firme oberajú o čas.

Ten by mohli radšej venovať činnostiam, ktoré sú pre chod firmy podstatnejšie. Rovnako je tu agentúra pre firmy, ktoré chcú svoj marketing posunúť vpred. Chcú sa oprieť o niekoho, kto je v tejto oblasti väčší profesionál a možno vdýchne marketingu firmy nový život.

Pre koho teda agentúra nie je? Nie je pre klientov, ktorí si myslia, že sa pri projekte stretnú na úvodnom stretnutí, zaplatia a už o nich nik v agentúre nepočuje. Výsledky projektu nie sú iba výsledkami agentúry. Ide o výsledok spolupráce agentúry a klienta.

Ruka v ruke s komunikáciou ide aj schvaľovanie. Ide o veľmi dôležitú vec, nakoľko má klient vždy posledné slovo. Na schvaľovanie si treba pripraviť dostatok času a počítať s ním. Často sa stane, že agentúra pošle klientovi výstupy, no na samotné schválenie čaká pridlho, čo narúša časový harmonogram projektu.

Príklad harmonogramu pre schvaľovanie projektu:

Alebo konkrétne termíny:

Date Task Person
5.5. Meeting s klientom + Brand DNA Klient + Visibility
9.5. Dodanie podkladov pre Visibility na základe stretnutia Klient
10.5. Analýza KW Visibility
10.5. Návrh štruktúry (UX) Visibility
10.5. Vytvorenie funkčnej špecifikácie Visibilty
11.5. Spätná väzba k funkčnej špecifikácií, štruktúre webu a analýze kw Klient
12.5. Tvorba URL, Title, H1 Visibility
11.5. Vytvorenie persón Visibility
11.5. Príprava redakčného kalendára Visibility
12.5. Spätná väzba k persónam a redakčnému kalendáru Klient
9.5. PPT s Brand DNA Visibility
10.5. Interný meeting k sloganu Visibility
12.5. PPT s Brand DNA a sloganom na klienta Visibility
15.5. Spätná väzba od klienta k Brand DNA Klient
17.5. Zapracovanie pripomienok Visibility
15.5. LOGO meeting brainstorming Visibility
18.5. Návrhy loga na klienta Visibility
19.5. Spätná väzba od klienta Klient
24.5. Zapracovanie pripomienok + dizajn manuál k logu na klienta Visibility
25.5. Finálne odsúhlasenie od klienta Klient
22.5. Tvorba/úprava textov na web Visibility
24.5. Spätná väzba od klienta Klient

 

Preto sa pred začiatkom projektu uistite, či budete mať na komunikáciu a schvaľovanie dostatok času, nakoľko je to pre termíny a rozpočet projektu dôležité.

Subjektívny názor nechajte doma

Ak sa budete spoliehať len na vaše dojmy, váš projekt sa nemusí vydariť. Ľudia sú rôzni a preto rozmýšľajú rozdielne. To, čo si myslíte vy, nemusí byť vždy správne, aj keď váš produkt či službu poznáte najlepšie práve vy. Odborníci na marketing či komunikáciu sú tu preto, aby dodali vášmu podnikaniu správny smer a pomohli vám. Preto sa im snažte o vašich dojmoch, pocitoch a predstavách povedať čo najviac.

Začať by ste mali s dôkladným vyplnením marketingového dotazníka. Ten dajte pokojne vyplniť aj vašim spolupracovníkom či spoločníkom. Venujte tomu čas a energiu. U nás vyzerá marketingový dotazník interaktívne takto:

Agentúra dáta následne spracuje a vytvorí základné dokumenty. Medzi tie dôležitejšie patria napr. analýza kľúčových slov, typizované Persóny a analýza vašej konkurencie (vždy záleží od typu projektu).

Z týchto dokumentov sa dá jednoducho zistiť, čo ľudia v súvislosti s vašimi službami resp. produktami hľadajú, v akom objeme to vyhľadávajú mesačne, kto ich vyhľadáva, akým spôsobom a prečo to vlastne hľadá. K týmto poznatkom by sa mali prispôsobiť následné marketingové aktivity.

Keď ste si už tieto dokumenty spolu prešli, máte pripravenú stratégiu. Ešte to však stále nemusí byť dokonalé. Ideálne je spracovať viacero reklám a kreatív a otestovať ich. Možno budete prekvapení, že práve iná kreatíva bude fungovať lepšie ako tá, na ktorú ste stavili.

Vďaka meracím nástrojom dostanete presné čísla a budete vedieť, čo funguje lepšie a čo menej. Nebudete sa musieť domnievať a rozmýšlať nad tým, ako svoje podnikanie vylepšiť.  Takto môžete ušetriť aj finančné prostriedky. Budete múdrejší a nebudete investovať do svojich kampaní naslepo”.

Odporúčame nechať subjektívny názor doma (grafika, copy a podobne) a skôr sa snažiť spoločne dohodnúť – a najmä nechať rozhodovať čísla a dáta.

Výber agentúry

Klienti, či už je to pri úplne novom projekte, alebo zabehnutom podnikaní, oslovujú súčasne viacero agentúr a robia si vlastné porovnanie dodaných ponúk. Pokiaľ však nemajú pre všetky oslovené agentúry rovnaký brief a ciele (KPIs), výstupy, ktoré obdržia môžu byť rôznorodé. Preto je dôležité vypracovať brief, aby všetci dostali rovnaké zadanie. Rozhodovanie a identifikovanie najvhodnejšej ponuky je následne výrazne jednoduchšie.

Príklady briefov nájdete napríklad na webe ADMA: adma.sk/briefy

Ako teda rôzne ponuky vyhodnotiť? Neexistuje na to jednoznačný kľúč, ale odporúčame okrem ceny posudzovať aj tieto parametre:

 • Rýchlosť komunikácie agentúry už výberový proces napovie, či bude agentúra reagovať promptne a efektívne.
 • Kreatívny aspekt kampane aj menšia kampaň so správnou myšlienkou a spracovaním dokáže zabezpečiť zaujímavý zásah.
 • Pridaná hodnota služieb agentúra by vám mala dať aj niečo viac. Mala by byť vaším partnerom v spolupráci. Nie iba pasívnym prvkom pri realizácii kampaní.
 • Rôznorodosť ponúkaných služieb väčšina projektov, s ktorými sa stretávame, má nastavené platené kampane. Zanedbávajú však organickú návštevnosť svojich webov. Tu vidíme priestor na rozvoj, ktorý vás nestojí v mediálnych nákladoch takmer nič. Kľúčom je najmä tvorba relevantného a užitočného obsahu pre vašich potenciálnych klientov. Tieto služby sa dajú vyskladať aj od viacerých dodávateľov.
 • Stratégia existuje za daným riešením aj komplexnejšia stratégia? Riešime komunikáciu, alebo aj to, čo sa deje po tom, ako sa niekto stane zákazníkom? Môžete mať najlepšiu kampaň na svete, no pokiaľ zákazník príde ku vám a nenakúpi, zvýšeniu predaja nepomôžete. Preto hľadajte agentúru, ktorá sa na vaše podnikanie bude pozerať komplexne a dokáže pomôcť napríklad s navýšením konverzií na webe.
 • Dôveryhodnosť agentúry, referencie v neposlednom rade sa vždy pýtajte, či agentúra projekt podobný tomu vášmu už niekedy realizovala. Nevynechajte však ani jeho výsledky. Vďaka tomu budete vedieť, čo očakávať.

Ak sa napokon rozhodnete spolupracovať s viacerými agentúrami, odporúčame ich spoločne zladiť. Ideálne je, aby sa na pravidelnej báze spoločne stretávali, riešili spoločné briefingy či stratégiu na kampani a komunikácii.

Webom sa to začína

Pamätáme si časy, keď slovo internet bolo neznámym pojmom. Viete si to predstaviť? Ako vtedy ľudia hľadali služby? Ako sa firmy prezentovali? Všetko bolo inak. Vyhľadávanie informácií je v súčasnosti oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Nechceme však povedať, že stačí na to len web, nejaké kampane a hotovo”. Práve naopak. Tvorbe webu treba venovať veľa pozornosti.

Váš web je veľmi dôležitý a často kľúčový v tom, či predáte alebo pomôžete konkurencii. Už pred jeho tvorbou by ste mali mať informácie a poznatky, na základe ktorých si viete rozumne navrhnúť jeho štruktúru, správne pomenovať produktové stránky, naplniť ho želaným a optimálnym obsahom a v neposlednom rade zvoliť vhodný dizajn.

 • Správna štruktúra = dobrá orientácia, ľahké používanie webu
 • Správne pomenované produktové podstránky = ľahšie rozpoznanie a nájdenie webu vo vyhľadávači, viac predaja
 • Dobrý obsah = viac stráveného času na webe, opätovné návštevy, viac zdieľaní
 • Pekný dizajn = pozitívne emócie

Prečo je to dôležité?
O tom, či niekto si pozrie, alebo nepozrie vašu stránku, rozhodujú sekundy. Každý detail je dôležitý. Od hlavnej stránky až po kontaktný formulár. Obsah a dobrá navigácia sú základom toho, aby ste si ľudí na webe udržali. Pozor si však treba dať aj na pozadie.

Pri online stratégii je dôležité brať vytvorenie webu ako nutný základ, ktorý sám o sebe nič neznamená. Zo skúseností vieme, že nie vždy s tým klienti rátajú. Všetku energiu a investície dajú do tvorby webu a potom čakajú, čo sa s tým stane.

Zabudnite na ziskovosť

Keď vo Visi riešime nový projekt, tak buď ide o nový produkt na trhu, kde začíname prakticky od nuly, alebo ide o zabehnutú značku, ktorú treba posunúť niekam ďalej. Pozrime sa teda na to, ako to vyzerá, keď projekt budujeme od nuly.

Ak prichádzate s novou značkou a produktom na trh, treba si dať na prezentácii záležať. Práve z toho vyplývajú počiatočné investície, ktoré sme už spomenuli v prvom bode. Patrí medzi ne napríklad tvorba brand DNA, claimu, loga, webu, ale aj predajňa, sklad a pod.

V tejto tzv. setupovej fáze nemožno myslieť na zisk. Ak však hovoríme o budúcnosti projektu, je kľúčová. Treba si na nej dať záležať. Hoci budú úvodné investície vyššie, o to viac má projekt vyššie šance preraziť.

Ak sa čosi zanedbá, častým javom býva, že klienti majú síce napr. nový web, do ktorého výhodne” investovali, no ten ani zďaleka nesplní to, čo je pre ich produkt potrebné. Preto ho musia prerábať či vytvárať úplne nový web a to sú ďalšie zbytočné náklady. Netvrdíme, že drahšie riešenia sú nevyhnutne lepšie ako tie lacnejšie. Len sa často stretávame s tým, že sa klienti snažia ušetriť na miestach, kde sa im to nemusí vyplatiť.

Ak máme setupovú fázu hotovú, môžeme novú značku odprezentovať ľuďom. V tejto časti je najdôležitejšia dobrá stratégia a zvolenie správnych kanálov, ako produkt pretlačiť na trh. S tým je spojená aj kreatíva, načasovanie a, samozrejme, prevedenie. Veď práve preto je práca stratéga a kreatívca jednou z najdrahších položiek agentúry.

Každý produkt je jedinečný a len veľmi ťažko sa dopredu určuje, aké obdobie bude v strate, kedy sa dostane na nulu a kedy začne vykazovať zisk. Závisí to od veľa premenných.
Treba plánovať a myslieť napríklad na:

 • priemernú hodnotu objednávky,
 • priemerný náklad na získanie objednávky,
 • priemerná retencia zákazníkov,
 • customer lifetime value,
 • aktivitu konkurencie,
 • rozoznateľnosť značky a fakt, že čím je značka novšia, tým nižšiu mieru konverzie väčšinou má,
 • ROPO efekt (research online, purchase offline).

Niektoré štatistiky a čísla nezískate inak, ako testovaním a tým, že aktivity reálne rozbehnete. Niekoľko rokov dozadu sme rozbiehali firmu s produkciou sprejových vitamínov pod značkou Lietajúce Vitamíny”.

Takto vyzerala cash-flow projekcia:

Je teda vidieť, že projekt naozaj nemal byť (a v realite ani nikdy nebol) ziskový v prvých mesiacoch a to väčšina projektov ani nie je. Treba s tým rátať.

Žiadna kampaň nezachráni to, že nemáte dobrý produkt

Produkt je najdôležitejšou vecou pri celej kampani. Pokiaľ je dobrý moderný, dobre vyzerá, ľahko sa používa a je po ňom dopyt, je to polovica úspechu. Pre takýto produkt sa robí kampaň veľmi dobre. Stačí ho rozniesť medzi ľudí, aby o ňom bolo počuť. Ľudia si k nemu radi nájdu cestu a zadovážia si ho. Z takéhoto produktu sa často stáva aj trend. Pri dobrej komunikácii sa dá z produktu vyťažiť maximum.

Horší scenár nastane, ak je produkt zlý  nevyzerá dobre, ľudia oň nemajú záujem, je zastaralý, na trhu sú už novšie modely atď. Vtedy nastáva otázka, či má zmysel robiť takémuto produktu marketing.

Treba sa zamyslieť nad tým, či sa produkt dá nejakým spôsobom modernizovať, poprípade je potrebné použiť techniky podpory predaja. Marketing sa na takýto produkt robí omnoho ťažšie. Je tu potrebné zapojiť viac kanálov, viac prispôsobovať marketingový mix, čo stojí väčšie náklady na propagáciu a v konečnom dôsledku to spôsobuje menší zárobok.

Ďalšou možnosťou je, že produkt možno nie je zlý. Je iba umiestnený na zlom trhu alebo má nesprávne určenú cieľovú skupinu. Často sa to stáva s produktami, ktoré majú technologicky novších a lepších nástupcov. Napríklad autá.

Staršie modely sa zvyknú lepšie predávať v menej rozvinutých krajinách. Je dokonca pravidlom, že sa novšie modely predávajú najmä v rozvinutejších krajinách, nakoľko majú omnoho väčšiu kúpnu silu. Ojazdené staršie modely potom putujú do ekonomicky menej rozvinutých krajín, kde je kúpna sila menšia.

Pekným príkladom je napríklad slovenský eshop www.extrashop.sk, ktorý má svoje najlepšie roky za sebou. Neznamená to, že by nefungoval dobre. Ľudia si však v súčasnosti vedia lepšie porovnať produkty, hľadajú alternatívy a často aj vyššiu kvalitu. Práve tento eshop nevedel produktovo reagovať na posun očakávaní zákazníkov. V prípade, že dlho neobnovujete produktovú radu, postupne to začne klesať.

Rovnako ide aj o dobre zvolenú cieľovú skupinu. Firmy si často myslia, že ich produkt je zlý. Výsledky predaja sú slabé a neplnia ciele, ktoré si určili. V tomto prípade je nutné zamyslieť sa nad tým, či sa produkty predávajú správnym zákazníkom. Oslovujú práve tých ľudí, ktorí by oň mali záujem? Výber cieľovej skupiny je veľmi dôležitý. Niekedy sa stačí zamyslieť, zmeniť pár drobností a produkt sa premení z nežiaduceho na lovebrand.

Nerobte veľa vecí naraz

V rámci marketingu máme radi rôzne experimenty. Nedá sa vopred určiť, aký presný dopad a výsledok bude mať daná marketingová aktivita. Niekedy môže prekvapiť príjemne, niekedy nepríjemne, prípadne môže výrazne pomôcť iným marketingovým aktivitám v nákupnom procese zákazníka.

Online aktivity treba dobre dávkovať, postupne vyhodnocovať a ak sú efektívne, rozširovať ich. Začať kampane od nuly naraz na 5 rôznych trhoch nemusí vždy vypáliť najlepšie. Každá krajina má svoje špecifiká, treba tvoriť 5× kreatívu a 5× ju vyhodnocovať. Nie vždy sa to stíha tak, aby sa z toho dal urobiť záver.

Aby sme sa bavili aj konkrétne, v roku 2017 sme sa starali o Facebook kampane pre eshop s cyklistickým oblečením cyklodresy.sk. Kampane sme spravovali pre 5 trhov: SK, CZ, PL, HU a RO.

Problém nastal, keď sa skoro každý týždeň spúšťala nová kampaň, nová akcia a k tomu aj nová kreatíva. Zároveň bol pomerne obmedzený aj rozpočet a dôraz sa kládol na maximálnu efektivitu. Pripravili sme komplexný plán pre Facebook kampane, ktorý vyzeral nasledovne:

A v jednom mesiaci sme občas nasadzovali aj 7 kreatív/kampaní na všetkých trhoch:

Viete si predstaviť, že sa to v konečnom dôsledku nestíhalo vyhodnocovať. Facebook totiž negeneroval dostatočné množstvo konverzií pre zapojenie automatického optimalizovania kampaní. Bol v tom jednoducho zmätok.

Ak máte zabehnutý projekt, dostatok financií aj personálne zázemie, tak ide o iný príbeh. Pri  nových projektoch treba spúšťať aktivity postupne, inak sa vám to môže vymknúť spod kontroly.

Čísla, dáta a štatistiky sú základ

V online marketingu máme výhodu v tom, že väčšina vecí je veľmi dobre merateľná. Všetky údaje, ktoré sa dajú číselne vyjadriť, majú byť číselne vyjadrené. 🙂 Toto platí pri oboch stranách zadaní aj dodaní služby.

Ak je cieľom nárast návštevnosti webu, treba realisticky určiť, aký by tento nárast mal byť. Na druhej strane by mala aj agentúra dodať skutočný odhad toho, čo môžete za svoje peniaze očakávať.

Nižšie uvádzame príklady toho, aké čísla by ste pri svojom projekte mali zadávať resp sledovať. KPI (key performance indicators)  alebo po slovensky kľúčové ukazovatele výkonnosti”, je výraz, s ktorým sa zrejme stretnete hneď na začiatku. Je to skratka, ktorá zahŕňa všetky ukazovatele spomenuté nižšie. Tie nemusíte použiť všetky. Každý projekt je totiž špecifický vo svojich cieľoch:

Návratnosť investície (angl. ROI, return of investment) je pomer investovaných a získaných peňazí. Netreba však zabúdať na ďalšiu dôležitú metriku, ktorou je čas pri každom podnikaní totiž rátame aj s časom, za ktorý sa nám investícia vráti.

Optimalizácia nákladov na kampane ide o špecificky výkonnostnú formulku, ktorá hovorí o tom, koľko vás stojí jeden používateľ, ktorý navštívi váš web. Prípadne to, koľko stojí jedna konverzia (ideálne by mala stáť menej ako je váš zisk, nazývaný ako konverzný pomer). S týmito dátami naši PPC špecialisti pracujú dennodenne a snažia sa tieto sumy optimalizovať v čo najvyššej miere – a to pri zachovaní, prípadne navýšení výkonu kampane.

Reach (zásah) sociálnych médii klienti často sledujú, ako im pribúdajú lajčíky a followeri, avšak zabúdajú na to, že nejde o jediné ukazovatele. Pri práci na sociálnych médiách našich klientov sledujeme a snažíme sa dosiahnuť aj takzvaný engagement, čiže počet komentárov, zdieľaní a odozvu na komentáre a správy.

Návštevnosť webu z rôznych kanálov sledujte, ako sa mení pomer toho, odkiaľ k vám používatelia prichádzajú.

Začiatky nikdy nie sú jednoduché. Najmä v prípade, ak máte v projekte kopu peňazí, úsilia a času. Preto sa ľudia často snažia veci urýchliť. Stresujú, či náhodou nekoordinovane manažujú projekt, čo môže výsledok ešte viac skomplikovať.

Online marketing nebude nikdy spásou projektu. Základom je produkt. Ak máte šťastie, robíte to s nadšením, máte tím správnych ľudí a zvolili ste vhodný čas, úspech sa (možno) dostaví.

Nemôžete sa však spoliehať na to, že ak sa spraví dobrý web a spustia PPC kampane, všetko pôjde samo. Treba myslieť koncepčne, strategicky a dlhodobo. A aj týchto 10 vecí je len kvapkou v mori pri tom, na čo všetko treba resp. netreba myslieť. Držíme palce v príprave projektov a pamätajte, aj cesta je cieľ! 🙂

Na tomto článku pracovali naši kolegovia, obchodní konzultanti, ktorým patrí veľká vďaka.

Juraj Sasko  Juraj Sasko           Imrich Varga      Andrej Škarka

   Marcel Sovič    Viktor Urban