Visibility je digitálna marketingová agentúra. Sme zakladateľom skupiny Visibility 360 Group a zároveň členmi medzinárodných sietí marketingových agentúr CommUnity International Network a Everywhere Network.

Sme najlepšou performance agentúrou za rok 2020 i 2021 a aj tento rok sme sa stali Google Premier Partner agentúrou.

Pre klientov zastrešujeme kompletnú marketingovú stratégiu, od prieskumu trhu, brandigu, vývoja webu, cez tvorbu a správu content marketingu a performance aktivít.

Naším cieľom je neustále napredovanie, či už vo výsledkoch našich klientov, alebo v zlepšovaní služieb.

Pozrite si prehľad trhu z pohľadu CPC (Cost per Click) za minulý rok, s ktorými by sme sa radi podelili:

  • Na celkovom prehľade CPC je pekne vidieť, že peek roku je v novembri, kedy je Black Friday. Tu sa cena za preklik takmer zdvojnásobila oproti „najlacnejšiemu“ mesiacu v roku (februáru).
  • Od novembra až po marec má CPC klesajúci trend. Následne sa investície do online reklamy zvýšia a v lete záujem opäť trochu opadne. Vzostup môžeme vidieť opäť od septembra až po spomínaný peek v novembri.
  • Na týždenných štatistikách je pekne vidieť, ako v Black Friday týždni CPC dosiahne peek. Pred Black Friday pomaly stúpa, po BF zase klesá.
  • Oproti minulému roku máme v celkovom CPC zatiaľ stúpajúci trend, reklama je v tomto roku v porovnaní s minulým drahšia.
  • Pri Search, Shopping a Display reklamách je jún/júl druhým peekom v roku.

Aké postrehy ste si všimli vy?

Pre viac info → Visibility | Prehľad trhu

Prehľad trhu z pohľadu CPC za rok 2021 od Visibility

Náhľad na vývoj trhu z pohľadu CPC za rok 2021 od Visibility