meta-descriptionMeta tagy sú častokrát predmetom rôznych diskusií či už medzi SEO odborníkmi ako aj v kruhoch laickej verejnosti. Písalo sa o tom už dosť a predsa len máme na srdci niečo aj my..

O tom, že také meta keywords už dlhé roky význam nemá, alebo to, že meta title je jeden z najdôležitejších atribútov webu, už hádam všetci vedia. Ako je to ale s meta description? Má význam ho vypĺňať?

Rovno môžeme povedať, že meta description nemá z hľadiska SEO žiaden význam. V čom ale význam je a to veľký, je zvyšovanie miery prekliku zo SERPu pri vyhľadávaní. Ak totiž človek vidí zmysluplný popis stránky, ktorá zodpovedá jeho hľadaným parametrom, je oveľa náchylnejší kliknúť naň.

Meta description nie je potrebné vypĺňať vôbec, Google si ho dokáže doplniť z textu na danej stránke, prípadne ak je web zaradený v DMOZe, doplní sa popis odtiaľ. V takomto prípade hrozí však riziko, že Google doplní niečo nerelevantné, málo zmysluplné, alebo dokonca len nejaké znaky či slová pospájané dokopy (v prípade, že web v DMOZe nie je a nemá žiaden text na stránke).

Preto vo VISIBILITY vždy klientom odporúčame meta description vyplňovať, keď sa nedá pre všetky podstránky zvlášť, aspoň pre hlavné kategórie a home page je dobré unikátne a popisné descriptions vytvoriť a napríklad pri produktových stránkach používať všeobecné, alebo to vyriešiť automatizovane pomocou systému.

Veď čím relevantnejšie meta description, tým je miera prekliku vyššia, čo hraje v prospech oboch, klienta aj agentúry, tak prečo nie..