PR články na internetových portáloch sú bežnou súčasťou šírenia povedomia o značke či produkte. Niekedy je snaha z takto publikovaných textov vyťažiť aj určitý SEO efekt, teda najmä posilniť relevanciu optimalizovaného webu zo spätných odkazov umiestnených v týchto textoch. Z pozorovania sa skôr zdá, že pri snahe vyťažiť z PR článkov aj čosi pre SEO, dochádza často skôr k opačnému efektu. Skúsim v stručnosti uviesť, ako by mali PR články vyzerať, aby napomáhali plniť SEO ciele a nepôsobili v tomto smere skôr kontraproduktívne.

Všade unikátne texty

Často sa napíše iba jeden text, napr. jedna tlačová či reklamná správa a tá sa nechá publikovať na viacerých portáloch. Je to chyba. Ide o duplicitné texty. Prvý vyhľadávačom zaindexovaný text môže mať nejakú váhu, ostatné sú plagiáty bez väčšej relevancie.

Dosť dlhé a kvalitné texty

PR články s ohľadom na SEO by mali mať určitú dĺžku a kvalitu. Hoci z užívateľského hľadiska sa preferuje stručný text písaný jednoduchým jazykom, vyhľadávače majú radšej texty dlhšie, členitejšie a dokonca odbornejšie. Väčšinou sú PR články určené pre široké masy ľudí, takže tu sa kompromisy rodia ťažko.

Kontinuálne a nie nárazové publikovanie

Z hľadiska SEO je lepšie, ak vyhľadávače evidujú nové spätné odkazy priebežne a nie nárazovo. Dlho nič, potom zrazu prudký nárast spätných odkazov v období dvoch mesiacov a potom zasa dlhšie ticho vášmu webu na pozitívnom hodnotení až tak nedodá. Častou chybou ale práve býva, že sa spustí nárazová kampaň raz až dvakrát v rámci roka.

Prirodzené vkladanie spätných odkazov

Vkladanie spätných odkazov je v súčasnosti snáď najvážnejší prešľap, lebo sa často riadi starými SEO zásadami, ktoré dnes môžu pozíciám na Googli skôr uškodiť ako pomôcť. Je dobré dodržať dve zásady:

  • prirodzené anchor texty – ak odkazujeme na stránku s optimalizovaným výrazom „plastové okná“, radšej sa vyhnime tomu, aby anchor text bol v presnej zhode, čiže „lorem ipsum dolor plastové okná sit amet“ – pôsobí to umelo. Prirodzenejšie je odkazovať cez dlhšie sekvencie textu, pričom nemusia nutne obsahovať optimalizovaný výraz, dôležitý je okolitý text a celkový obsah článku. Napr.: „V súčasnosti si už plastové okná nechala namontovať väčšina vlastníkov bytov, aby tak mohli šetriť nemalé výdavky na teplo, a zároveň boli od okolitých ruchov zvonku viac izolovaní.“
  • minimum odkazov – ak odkazuje jeden článok viackrát na to isté webové sídlo, je aj Googlu jasné, že ide o PR a daným spätným odkazom nepriradí takú váhu. Preto platí, čím menej, tým lepšie. Ideálne by bolo odkázať aj na iné webové sídlo ako to optimalizované, čo sa ale bije s podstatou PR článkov.

Trvalé publikovanie PR článku

Často býva cena za PR článok stanovovaná aj vzhľadom na to, ako dlho bude zobrazený na úvodnej stránke daného webu. Občas sa ale stane, že PR článok je publikovaný iba po určitý čas, napr. pár mesiacov, a potom sa jednoducho zmaže ako neaktuálny inzerát. Dôležité ale je, aby článok mal svoj trvalý URL. A daný článok bol publikovaný neobmedzený čas, hoci už nedostupný z úvodnej stránky.

Kvalita a tematická relevantnosť webového sídla

Miesta na umiestňovanie PR článkov by sme mali vyberať obozretne. Dané weby by mali vynikať v rôznych SEO metrikách, ako Domain Authority, Page Authority, Trust Flow, Citation Flow, Page Rank ap.

Okrem toho by sa daný web mal v podstatnom rozsahu a v dostatočnej kvalite venovať témam, ktorú tam chceme publikovať. Nejaká remeselná služba asi bude mimo témy webu zameraného na financie.

Odporúčam vyvarovať sa portálov, ktoré sú zamerané v prevažnej miere práve na poskytovanie priestoru pre PR články, či už platené alebo bezplatné.

Záver

Pri publikovaní PR článkov stoja v popredí spravidla iné priority ako SEO efekt. Preto chcú byť texty stručné, jednoduché a s viacerými call to action prvkami, čiže mať najmä čo najviac možných spätných odkazov.

Žiaľ, algoritmy Googlu tak majú veľmi ľahkú prácu, aby vyhodnotili daný článok ako PR s umelými spätnými odkazmi. Ak vo svojom odkazovom portfóliu budete mať veľa spätných odkazov z takýchto PR článkov, viaceré SEO metriky budú váš web hodnotiť pozitívne, avšak neustále zdokonaľovaný algoritmus Google je o čosi ďalej a želané pozície vo vyhľadávači a na to naviazaná návštevnosť sa dostaviť nemusia.

Ak sa ale vyvarujete častých chýb pri publikovaní PR článkov, tak tie môžu slúžiť ako tá kvalitnejšia časť odkazového portfólia.