mapaRobiť optimalizáciu pre vyhľadávače na Slovensku má niekoľko zásadných výhod, na druhú stranu aj nevýhody, ktoré prácu sťažujú..

Slovensko je veľmi malý trh. To neplatí len pre e-commerce ale internet ako taký vo všeobecnosti. A malý trh v praxi znamená aj menej online služieb, menší počet stránok, menej možností. A práve toto by sme mohli považovať za prvé mínus, ak robíte SEO na Slovensku. V niektorých niche oblastiach môžete mať naozaj ťažkosti nájsť dostatočný počet kvalitných stránok, s ktorými by sa dalo spolupracovať, či už na báze liniek, článkov alebo partnerstva. Ešte že pre veľa kľúčových slov sú pre Google relevantné aj české stránky.

Povedomie o SEO ako takom je na Slovensku tiež dosť nízke. Preto budete mať dosť veľa problémov či už pri návrhu alebo implementácii zmien na stránkach, stretnete sa neporozumením a nechápaním zo strany webmastrov pri výmene odkazov a podobne. Osveta je u nás jednoducho stále za opicami.

Primárny trh pre Google je USA. Tu sa udejú zmeny v algoritme či nové prvky v SERPe vždy ako prvé, až postupne sa potom rolujú na lokalizované trhy, Slovensko býva samozrejme vždy medzi poslednými. Z pohľadu SEO môže znamenať tento fakt aj výhody aj nevýhody. Hlavnú výhodu by som videl v tom, že sa vieme vždy pripraviť na to, čo v USA už nejakú dobu normálne funguje, čítame aktuálne novinky v USA s vedomím, že vždy budeme mať nejaký čas, kým sa to dostane aj k nám.

Ak je však zmena Google algoritmu alebo spôsobu zobrazovania stránok vo výsledkoch vyhľadávania zameraná proti našej online konkurencii a nášmu webu by to potencionálne prinieslo zlepšenie pozícií, budeme si bohužial musieť ešte počkať, čo je zasa nevýhoda.

Keď už sa bavíme o novinkách vo vyhľadávaní a budúcnosti SEO, nesmieme zabudnúť ani na integráciu sociálnych sietí v podobe výsledkov z Twitteru či „lajkovaní“ na Facebooku. Aj tu sa však zmeny na Slovensku dejú len pomaly, navyše v prípade Twitteru to bude ešte zložitejšie, kedže táto sociálna sieť stále namá u nás dostatočnú základňu užívateľov, aby ich aktivita vedela nejakým spôsobom aj reálne ovplyvniť výsledky na Google.