Sledovanie používateľov na webových stránkach v poslednej dobe zažíva otrasy rôzného typu, hlavne však tie ohľadom zákonitosti a dodržiavania predpisov GDPR a úradu na ochranu osobných údajov.

Presnejšie sa to týka využívania rôznych produktov od Googlu, hlavne v prípade nástroja Google Analytics, ktorého používanie má hneď niekoľko problémov. Dokážeme tieto problémy vyriešiť?

Hlavné 3 problémy používania nástroja Google Analytics 4

Strata dát kvôli cookie lištám

Google Analytics 4 na tieto stráty dát riešenie momentálne má (behavioral modeling, ktorý dopočítava chýbajúce dáta na základe spätných dát), avšak jeho využívanie má niekoľko limitácií:

 • môžu ho využívať weby s 1000 návštevníkmi, ktorí neodsúhlasia analytické cookies z cookie lišty každý deň a 1000 ďalších udalostí, ktoré mali priradené analytický cookies ako „granted“, čiže povolené,
 • dáta nemusia byť presné, keďže ide o dáta, ktoré sú domodelované.

Ad blockery a blokovania prehliadačov

Takmer každý z používaných ad blockerov momentálne blokuje využívanie Google Analytics na webových stránkach, čo spôsobuje majiteľom problémy v podobe stratených dát.

Taktiež všetky prehliadače okrem Google Chrome blokujú využívanie nástroja Google Analytics na client-side úrovni, čím prichádzame o ďalšie dáta.

Kontrola nad uchovávaním dát

V neposlednom rade ide o umiestnenie uchovávania dát, ktoré Google Analytics vo väčšine prípadov uchováva v USA, čo je v rozpore s nariadeniami GDPR.

USA disponuje zákonom, ktorý umožňuje vláde nariadiť akejkoľvek spoločnosti sídliacej v USA, vydať akékoľvek údaje ohľadom ktoréhokoľvek používateľa využívajúceho Google produkty. Čo je problém pre USA, keďže USA ako vláda môže disponovať akýmkoľvek osobným údajom o takmer akomkoľvek obyvateľovi EÚ.

Údaje o tom, ako často USA žiadáva od Googlu údaje o používateľoch

Údaje o tom, ako často USA žiada od Googlu údaje o používateľoch

Ako tieto problémy dokážeme vyriešiť?

Alternatíva na využívanie nástroja Google Analytics 4 je nástroj s názvom Piwik Pro, ktorý dokáže každý z týchto problémov vyriešiť.

Sledovanie aj bez súhlasu pri cookie lište

Dáta, o ktoré Google Analytics prichádza, Piwik Pro dokáže získať aj bez samotného súhlasu od používateľov a stále v súlade s GDPR.

Využíva tzv. funkciu „anonymného sledovania“, ktoré sleduje návštevníka webu vďaka 100 % anonymným dátam, čím nejde o žiadne osobné údaje.

Ako však fungujú tieto anonymizované dáta?

 • Geolokácia návštevníkov sa získava na základe anonymizovanej UP adresy.
 • Sessions sú sledované na základe cookieless mechanizmu, čiže sa nevyužívajú žiadne cookies.
 • Osobné údaje nie sú uchovávané v žiadnej databáze.
 • Nástroj dokáže prepínať medzi anonymizovaným a full tracking módom na základe súhlasu z cookie lišty.

Piwik Pro – európska firma, dokonca aj s on-premise riešením

Na rozdiel od spoločnosti Google, spoločnosť Piwik sídli v Európe, presnejšie v Poľsku. Ich dáta, ale aj celá spoločnosť, sa nachádzajú priamo v EÚ, takže USA nedokáže získavať informácie o sledovaných používateľoch.

Zároveň Piwik Pro disponuje tzv. „on-premise“ verziou, ktorú je možné si nastaviť a spravovať na vlastnom serveri.

Ďalšie výhody nástroja Piwik Pro oproti Google Analytics 4

Dáta aktuálne každých 30 minút

Aktualizácia dát v analytickom nástroji prebieha každých 30 minút, zatiaľ čo pri Google Analytics ide o časový horizont 4 až 8 hodín.

Uchovávanie dát až po dobu 25 mesiacov

Data retention, alebo uchovávanie historických dát, Piwik Pro dokáže predĺžiť až na dobu 25 mesiacov.

Pri Enterprise pláne túto hranicu dokážu posunúť podľa potrieb zákazníka.

Google Analytics tieto dáta uchováva po dobu 14 mesiacov, maximálne.

Heatmapy a clickmapy

Heatmapy a clickmapy, teda zobrazenie miest, kde návštevníci najviac pozerajú a najviac klikajú, sú v základnom pláne nástroja Piwik Pro zahrnuté a je možné s nimi pracovať.

Aké sú jeho nevýhody?

Piwik Pro disponuje aj niekoľkými nevýhodami, ako sú napríklad:

 • Nedisponuje real-time reportami, čiže nie je možné cez neho sledovať návštevníkov webu, ktorí sú práve v tejto chvíli na webe.
 • Nevyužíva data-driven atribúciu (namiesto toho využíva last-click, position-based, first-click, last-non-direct-click, time-decay, linear and custom models).
 • Nie je open-source (k vzťahu k nástroju Matomo).
 • Nedisponuje priamou integráciou dát z Google Analytics a je potrebné ako doplnok na ich import použiť externú službu.

Okrem analytického nátroja Piwik Pro disponuje aj inými nástrojmi

Tag Manager

Hlavnou výhodou nástroja Tag Manager od Piwik Pro je jednoduchá integrácia a nastavenie s Consent Manager nástrojom, vďaka ktorému cookie lišta na webe funguje správne.

Podporuje nielen asynchronné tagy, ale dokonca aj synchronné, ktoré je možné využívať na rôzne A/B testy webových stránok.

Disponuje jednoduchým importovaním tagov, premenných a triggerov medzi stránkami bez externého nástroja.

V neposlednom rade disponuje tzv. „exit intent“ triggerom, ktorý dokáže tag alebo HTML element spustiť, akonáhle návštevník webovej stránky plánuje odísť.

Consent Manager

Consent Manager veľmi úzko spolupracuje s Tag Managerom, vďaka čomu, tak ako už bolo spomenuté, je veľmi jednoduché správne nastaviť cookie lištu na webe bez technického zásahu odborníka.

Oproti konkurencii Piwik Pro a jeho nástroj Consent Manager umožňujú kompletné prispôsobenie cookie lišty podľa potrieb webu alebo klienta, či už z vizuálnej, alebo textovej časti.

Veľmi užitočným benefitom je tiež multijazyčnosť, ktorá funguje nielen na manuálnom prepínaní jazyka, ale aj na automatickom detekovaní jazyka návštevníka.

Customer Data Platform

Pre väčšie weby alebo eshopy Piwik Pro disponuje aj nástrojom, ktorý je určený na ukladanie dát o zákazníkoch z analytických nástrojov, CRM alebo offline dát, ktoré je následné možné využiť na zacielenie reklám alebo pri email marketingu.

Pricing nástroja Piwik Pro

Core plán

Základný plán s názvom „Core“ je určený primárne pre menšie a stredné weby, ktoré disponujú do 500-tisíc akcií, ktoré sú uskutočnené na webovej stránke. Do akcií sú zahrnuté všetky udalosti, ktoré sa na webe dokážu uskutočniť.

Enterprise plán

Plán, ktorý je určený pre veľké weby, sa pohybuje v stovkách eur mesačne. Podľa akcií, teda udalostí na webe, sa táto cena nástroja upresňuje a je možné aj jeho dodatočné rozšírenie,  napríklad:

 • rozšírenie doby uchovávania dát až na dobu 25 mesiacov,
 • možnosť navrhnutia vlastného riešenia, ktoré spoločnosť Piwik Pro dokáže dodatočne dopracovať do nástroja,
 • dedikovaná technická podpora.

Pre koho bude stačiť základný „Core“ plán nástroja Piwik Pro?

Podľa uskutočnených eventov na našej webovej stránke visibility.sk môžeme konštatovať, že do bezplatného plánu nástroja Piwik Pro by sme dokázali zmestiť aj náš web, kde sa mesačné návštevy webovej stránky pohybujú v desiatkach tisícoch mesačných návštev.

Tým pádom pre menšie weby alebo eshopy je tento nástroj s jeho 100 % funkcionalitou úplne bezplatný.

Počet eventov z Google Analytics webu visibility.sk

Počet eventov z Google Analytics webu visibility.sk