Čo vlastne znamená „not provided“ v prehľade organickej návštevnosti?

 
Ak občas sledujete zdroje návštevnosti vašej webstránky a analyzujete organickú návštevnosť (vyhľadávače) z jednotlivých kľúčových slov, určite ste si všimli „not provided“ väčšinou v prvom riadku (s najväčším počtom návštev).
O čo vlastne ide?
18. októbra 2011 Google zmenil jednu drobnosť. Užívatelia, ktorí sa prihlásili do niektorej z jeho služieb, boli automaticky presmerovaní napr. z http://www.google.sk na šifrované spojenie https://www.google.sk. Tým pádom aj všetky vyhľadávania sú uskutočňované cez šifrované spojenie a Google Analytics tak nemôže vyhodnotiť z akého konkrétneho kľúčového slova prišiel daný návštevník na web.
Spočiatku návštevy so šifrovaným vyhľadávaním tvorili len malý zlomok celkovej organickej návštevnosti a preto boli viac menej zanedbateľné.
Takto sa vyvíjala návštevnosť zo šifrovaného vyhľadávania pri jednom väčšom projekte, ktorý spravujeme:

 
Porovnanie návštev cez „not provided“ za Január 2013 / Január 2012
 

V prehľade je vidieť zmena organickej návštevnosti z „not provided“ z 2220 (Január 2012) na 79402 (Január 2013).
Pri jednotlivých stránkach je samozrejme pomer „not provided“ oproti ostatným organickým návštevám rôzny. Priemer pri našich projektoch je okolo 30%! Ako som spomenul, počet týchto návštev stále narastá (z jednotlivých prehliadačov zatiaľ len Mozilla Firefox automaticky presmerováva z http na https – je možné, že postupne to zavedú aj ostatné prehliadače).
Ak vám cez „not provided“ prichádza veľká časť návštev, určite sa oplatí využiť ďalšie možnosti, ktoré vám pomôžu tieto návštevy analyzovať.
Google Webmaster Tools
Jednou z najjednoduchších možností, je pozrieť sa do Google Webmaster Tools. V časti Traffic – Seach Queries  (Návštevnosť – Vyhľadávacie dopyty) vidíte jednotlivé kľúčové slová, počet zobrazení vo SERP, počet kliknutí, mieru prekliku a priemernú pozíciu. Údaje sú veľmi prehľadné, vyskúšajte si všetky možnosti prehľadu. Veľmi dôležité je však povedať, že zobrazené čísla (data) nie sú presné!
Google Analytics
Aj napriek tomu, že nevidíte v prehľadoch Google Analytics presné slová, stále viete zistiť, aké boli vstupné stránky (landing pages) pri „not provided“ vyhľadávaniach. Na základe známych kľúčových slov a obsahu stránky viete „odhadnúť“ aj akú tému / kľúčové slová hľadali návštevníci cez šifrované vyhľadávanie.
Jednoduchý prehľad si môžete prezrieť tak, že po kliknutí na „not provided“ (v prehľade organickej návštevnosti) nastavíte sekundárnu dimenziu Landing Page (Vstupná stránka).  Samozrejme existujú rôzne ďalšie spôsoby (efektívnejšie pre ďalšiu prácu s dátami), pre jednoduchý prehľad a však aj toto postačí. Zložitejšie nastavenia s viacerými sledovanými údajmi môžme v prípade záujmu popísať v ďalšom článku.
Bez konkrétnych slov a čísel Vám možno jednotlivé prehľady v Google Analyitcs mnoho nepovedia, no prinútia vás viac uvažovať nad tým ako rozmýšľajú vaši skutoční návštevníci / zákazníci. Google Analytics stále ponúka veľké množstvo údajov nad ktorými sa stačí zamyslieť a snažiť sa pochopiť zmýšľanie návštevníkov. To je často oveľa dôležitejšie ako presné čísla (ktoré i tak nie sú a nikdy nebudú presné!).